Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Paunang Salita

Unang Bahagi

Mga Pagbigkas ni Cristo sa Pasimula

—Ang mga Salita ng Banal na Espiritu sa mga Iglesia

(Pebrero 11, 1991 hanggang Nobyembre 20, 1991)

Panimula

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao