Mga Patotoo Tungkol sa mga Karanasan sa Buhay

171 artikulo

Hindi na Ako Takot sa Responsibilidad

Ni Cheng Nuo, Tsina Isang araw noong Nobyembre 2020, isang lider ang dumalo sa pagtitipon ng aming pangkat at nang matapos ito, binanggit niya na gus…

Ang Espiritu Ko’y Pinalaya

Ni Mibu, Spain “Sa kanyang buhay, kung nais ng tao na malinis at makamtan ang mga pagbabago sa kanyang disposisyon, kung nais niya na isabuhay ang is…

Ang Pagpupunyaging Maging Matapat na Tao

Ni Wei Zhong, Tsina Ilang taon na ang nakalilipas, nagbukas ako ng isang appliance repair shop sa amin. Ginusto kong maging matapat na negosyante at …

Isang Permanenteng Desisyon

Namatay ang papa ko sa isang sakit noong kinse anyos ako at nawalan ng sandigan ang pamilya ko. Hindi ko iyon matanggap. Pakiramdam ko pinagsakluban a…

Nakakahinga nang Maluwag na Walang Panibugho

Ni Anjing, Tsina Noong Enero ng 2017, nabigyan ako ng tungkulin ng pagdidilig sa loob ng iglesia. Labis akong nagpasalamat sa Diyos para sa pagkakata…

Iuulat o Hindi Iuulat

Ni Yang Yi, Tsina Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Para sa kapakanan ng kapalaran ninyo, dapat ninyong hanapin ang pagsang-ayon ng Diyos. Ibig sabihi…

Ang Ani na Nakamit sa Pamamagitan ng Karamdaman

Ni Zhang Li, Tsina Isang malaking punto ng pagbabago ang 2007 sa buhay ko. Noong taong iyon, nasangkot sa isang aksidente ang asawa ko at naratay siy…

Gamot Para sa Inggit

Ni Xunqiu, Tsina Sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Ang laman ng tao ay kay Satanas, ito ay puno ng mga masuwaying disposisyon, nakakahiya ang karumiha…

Paghahanap ng Kalayaan Mula sa Katayuan

Ni Don En, France Naging pinuno ako ng iglesia noong 2019. Ginawa ko ang mga bagay-bagay ayon sa aking sariling pamamaraan, naging hindi responsable …