Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon

Sabi ng Diyos: “Pinanghahawakan ng disposisyon ng Diyos ang bawat pangungusap na sinabi ko. Makabubuti para sa inyo ang pagnilay-nilayan ang Aking mga salita nang maingat, at siguradong labis ninyong mapapakinabangan ang… Buong Teksto

2018-02-01 16:59:52

Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo

Kumpara sa mga salita ng Diyos, at pagkatapos ay naisip ko kung paano naipakita ang sarili kong tiwaling disposisyon noong sa wakas ay narinig ko ang pagbabahagi ni Cristo. Ninais kong marinig ang mga sermon at pagbabaha… Buong Teksto

2018-02-01 17:59:52

Sinong Nakakaalam ng Puso ng Diyos na Tulad ng Isang Ina?

Sinabi ng Diyos: “Ano ang diwa ni Cristo? Ang diwa ni Cristo ay pag-ibig para sa mga tao; sa mga sumusunod sa Kanya, ito ay walang limitasyong pag-ibig. Kung wala Siyang pag-ibig o habag, ang mga tao ay hindi makakasunod… Buong Teksto

2018-02-01 18:59:52

Pag-unawa sa Kalooban ng Diyos Maging sa Gitna ng mga Suliranin

Ginagamit ng Diyos ang mga suliraning ito upang pahintulutan tayo na matikman ang mga paghihirap ng Kanyang sariling gawain, upang pahintulutan tayong makita sa pamamagitan ng sarili nating mga mata ang Kanyang kalooban … Buong Teksto

2018-02-01 20:59:52

Pagsira Ng Mga Tanikala

Salamat, Makapangyarihang Diyos! Ikaw ang nag-aruga sa akin at nagpaliwanag at gumabay sa akin upang makalas ko ang mga tanikala na gumapos sa akin ng napakaraming taon, na nagtulot sa aking lumabas sa kalituhan. Noon ay… Buong Teksto

2018-02-01 21:59:52

Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan

Ang Diyos ay isang matuwid na Diyos. Siya ay hindi kailanman di-makatwiran sa Kanyang pagkakaloob sa tao, at hindi nagbibigay sa tao nang walang kundisyon. Para ang mga tao ay makatanggap ng pagliliwanag at pagpapalinaw … Buong Teksto

2018-02-01 22:59:52

Isang Pag-unawa ng Pagkakaligtas

O Diyos, maraming salamat! Ang iyong pagbibigay liwanag at pamamatnubay ang malinaw na nakapagpakita sa akin ng aking tunay na kalagayan at nakapagpaunawa sa akin kung ano ang tunay na kaligtasan, binago ang aking maling… Buong Teksto

2018-02-01 23:59:52

Pagtatanggal ng Mga Tanikala ng Espiritu

Sabi ng Diyos: “Upang tumakas mula sa impluwensiya ng kadiliman, kailangan mo munang maging tapat sa Diyos at magkaroon ng pananabik na hanapin ang katotohanan, sa gayon ka lamang magkakaroon ng tamang sitwasyon. Ang pam… Buong Teksto

2018-02-02 00:59:52

Ang Kalikasan ng Tao ay Hindi Mahahatulan sa mga Panlabas na Anyo

Gaya ng sinabi ng Diyos: “Ang pamantayan kung saan ang tao ay hinahatulan ang tao ay batay sa kanyang pag-uugali; ang isa na may mabuting pag-uugali ay isang matuwid na tao, at ang isa na ang pag-uugali ay karumaldumal a… Buong Teksto

2018-02-02 01:59:52

Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo

Diyos na nagsabi: “Kung kayong mga tao na nakikipagtulungan upang gumawa sa mga iglesia ay hindi matututo sa bawat isa, at mag-uusap, makabawi sa mga pagkukulang ng bawat isa, mula saan kayo matututo ng mga aral? Kapag n… Buong Teksto

2018-02-02 02:59:52

Ang mga Pamantayan ng Tunay na Mabuting Tao

Kung sa iyong paniniwala sa Diyos hindi mo hahanapin ang katotohanan, kung gayon kahit na hindi ka lumalabas na nagkakasala, hindi ka pa rin isang tunay na mabuting tao. Yaong mga hindi naghahanap ng katotohanan ay tiyak… Buong Teksto

2018-02-02 03:59:52

Ang Lihim na Tinanganan sa Kaibuturan ng Aking Puso

Sa patnubay ng Diyos, ay napagtanto na mula nang napalitan ako, na sa mga saloobin ko’y nangibabaw ang pagnanais na “Dapat agawin ko ang dati kong reputasyon at katayuan at tumayo para sa sarili ko. Hindi maaaring hinaha… Buong Teksto

2018-02-02 04:59:52

Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan

Kapag lamang nauunawaan ng isa ang katotohanan, pumapasok sa katotohanan at binabago ang kanilang disposisyon na maaari nilang walang pagkakamaling makita ang mga nilalayong katotohanan at patas at makatarungang tingnan … Buong Teksto

2018-02-02 05:59:52

Walang Espesyal na Pagtrato sa Iglesia

Ang iglesia ay iba sa lipunan at sa mundo na ang matuwid na disposisyon ng Diyos ay walang habag sa kaninuman. Hindi mahalaga kung gaano ka may kakayanan, o gaano karami ang pagdurusa na naranasan mo, o kung gaano kataga… Buong Teksto

2018-02-02 06:59:52

Ang Ganitong Uri ng Paglilingkod ay Tunay na Napakasama

Kung ang mga nasa posisyon sa pamumuno ay hindi nagtataas sa Diyos at naglilingkod bilang mga saksi ng Diyos, ngunit sa halip ay patuloy na ipinangangalandakan ang kanilang mga sarili…, kung gayon talagang inilalagay nil… Buong Teksto

2018-02-02 07:59:52

Ang Diwa ng Personal na Paghihiganti

Ang iglesia ay malapit nang pumili ng tao para sa isang posisyon, at ang kapatid na lalaking iyon ay nababagay na kandidato para maging pinuno ng distrito. Ang kanyang pagtatasa sa akin ay hindi kanais-nais sa akin; mara… Buong Teksto

2018-02-02 08:59:52

Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo

Hindi ko kusang isinasagawa ang katotohanan at binigyang konsiderasyon ang kalooban ng Diyos, dahil “Noon ko lamang nakita na hindi ako isang taong nagsasagawa ng katotohanan o nagsasaalang-alang sa kalooban ng Diyos. Sa… Buong Teksto

2018-02-02 09:59:52

Huwag Maghanap ng mga Bagong Pakana Habang Naglilingkod sa Diyos

Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi isang larong pambata. Sa harapan ng Diyos, dapat sundin ng tao ang mga panuntunan, dapat mapanatili nila ang isang pusong may paggalang, at dapat mahigpit nilang sundin ang mga kaayusan… Buong Teksto

2018-02-02 10:59:52

Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos

Sa ilalim ng pagbibigay-liwanag at pamamatnubay ng Diyos, nagsimula akong magnilay-nilay sa aking sariling pag-uugali: Ipinapahayag na ngayon ng Diyos ang Kanyang mga salita upang hatulan ang tao, at nililinis ang tao mu… Buong Teksto

2018-02-02 11:59:52

Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay

Diretso ang mga salita ng Diyos sa aking diwa tulad ng isang matalas na espada, hindi ako nakapagsalita. Lubos akong nahiya at napuno ng kahihiyan. Nawalang parang usok sa manipis na hangin ang aking mga dahilan at ang a… Buong Teksto

2018-02-02 12:59:52

Ang Mapait na Bunga ng Kayabangan

Sa panahong iyon lamang nalaman ko na ang paglilingkod sa Diyos ay hindi isang simpleng bagay. Kung wala akong katotohanan, kung walang pagbabago sa disposisyon, kung hindi ko nakikilala ang sarili kong mapagmataas na ka… Buong Teksto

2018-02-02 13:59:52

Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Katayuan

Salamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng karanasang ito ay nakita ko ang aking totoong katayuan nang malinaw, itinutuwid ang mga paglilihis sa aking pag-unawa. Ito ang nagpakita sa akin na ang aking pagkaunawa sa katotohanan … Buong Teksto

2018-02-02 14:59:52

Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal

O Diyos! Salamat sa Iyong pagkastigo at paghatol na siyang gumising sa akin, pinahintulutan akong kilalanin ang aking anticristong kakanyahan at kalikasan na tulad ng sa arkanghel. Ibinunyag mo rin ang direksyon ng aking… Buong Teksto

2018-02-02 15:59:52

Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong!

Maaaring ipagpalagay ng mga tao ang isang pangyayari bilang masama o negatibo, subalit gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng masamang sitwasyong ito para hayaan ang mga tao na makatamo ng pagkilala at karunungan. Siya ay … Buong Teksto

2018-02-02 16:59:52

Ano ang Kalikasan ng Pag-ibig ng Diyos?

Mahal na Diyos, salamat sa paggawa sa pamamagitan ng lahat ng aspeto ng aking kapaligiran upang iwasto ang aking tiwali at naligaw na paraan ng pag-iisip at pahintulutan akong makita na kahit na ang Iyong pagmamahal ay h… Buong Teksto

2018-02-02 17:59:52

Ang Pag-uusig at Paghihirap ay Tumulong sa Akin upang Lumago

Sa pamamagitan ng kapalagirang ito, pinahinahon ang aking kalooban, ginawang perpekto ang aking kalooban upang danasin ang paghihirap, sinanay ako para magkaroon ng kakayahang mabuhay nang nakapag-iisa, tinuruan ako kung… Buong Teksto

2018-02-02 18:59:52

Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagbabago?

Kapag ang isang kapatid ay nagpakilala ng aking mga pagkakamali o hindi nakinig sa aking opinyon ay nadarama ko ang hindi pagsang-ayon o nakikipagtalo sa kanila. Ikinalungkot ko ang aking mga pagkilos pagkatapos, ngunit … Buong Teksto

Pananampalataya sa Diyos 2018-02-02 19:59:52

Ang Mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Nangangahulugang Mga Matapat na Tao

Salita ng Diyos: “Ang ibig sabihin ng katapatan ay ang ibigay ang inyong puso sa Diyos; huwag kailanman magbulaan na Siya ay huwad sa anumang bagay; maging bukas sa Kanya sa lahat ng mga bagay, hindi kailanman itinatago … Buong Teksto

Matapat na Tao 2018-02-02 20:59:52

Mga Pagwawari sa Pagkakapalit

O, Diyos ko! Ako ay nagpapasalamat sa Iyong pagbunbunyag at pagpapaliwanag na tumulong sa akin na makita ang sarili kong karukhaan, pagkabulag at kung gaano ako kaawa-awa, na tumulong upang matanto ko na kung walang kato… Buong Teksto

2018-02-02 21:59:52

Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Mga Magagandang Intensiyon”

Inayos ng Diyos ang gayong kapaligiran upang makita ko ang katotohanang ito: Ang isang taong may mabuting mga hangarin nguni’t walang pagbabago na disposisyon ay walang puwang para sa Diyos sa kanyang puso, sa gayon, kun… Buong Teksto

2018-02-02 22:59:52

Ang Paggamit ng Salita ng Diyos bilang isang Salamin

Naaangkop lang ba ito sa iba at hindi sa aking sarili? Ang bawat isa ay may sakim na kalikasan, hindi ba ako kabilang dito? Ang sinabi ba ng kapatid na babae ay hindi naaayon sa mga katotohanan? Madalas habang kinakain a… Buong Teksto

2018-02-02 23:59:52

Napakahalaga na Sundin ang Gawa ng Banal na Espiritu!

Sabi ng Diyos: “Ang Banal na Espiritu ay hindi lamang kumikilos sa ilang mga tao na ginamit ng Diyos, ngunit mas higit pa sa iglesia. Siya ay maaaring kumikilos sa sinuman. Siya ay maaaring kumilos sa iyo ngayon, at pagk… Buong Teksto

2018-02-03 00:59:52

Ang Pinakamainam na Regalong Ibinigay sa Akin ng Diyos

Sa kaliwanagang iyon mula sa Diyos, hindi ko nakayanan kundi bumaling at tingnan ang kapaligiran na nilikha Niya para sa akin. Nakita ko noon na lubhang kilala ako ng Diyos; alam Niya ang mga aspeto kung saan ang mga big… Buong Teksto

2018-02-03 01:59:52

Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa

Mula sa pagbabahagi at salita ng Diyos, nakita ko kung paano ang koordinasyon sa mga serbiyo ay dapat maisagawa. Ibig sabihin, ang pagsasalang-alang sa kalooban ng Diyos at pagprotekta sa kapakanan ng pamilya ng Diyos ha… Buong Teksto

2018-02-03 02:59:52

Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna

Kung hindi ka naghanda ng anumang mabuting mga gawa, kapag dumating ang sakuna, mangangamba ang puso mo buong araw. Kung walang mabuting mga gawa, walang ginhawang mararamdaman ang puso ng tao, at wala siyang kumpiyansa … Buong Teksto

2018-02-03 03:59:52

Ang Paghusga sa Panlabas na Anyo ay Walang Katotohanan Lamang

Hindi tiningnan ang kapwa alinsunod sa salita ng Diyos, kundi gumamit ng sariling imahinasyon at sekular na pananaw sa mundo para husgahan ang kapwa. Lagi kong inakala na ang mga iyon na may karunungan, katayuan at eduka… Buong Teksto

2018-02-03 04:59:52

Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao

Nagpasalamat ako sa Diyos! Sa kabila ng katotohanan na ipinakita ko lamang ang paghihimagsik at katiwalian sa panahon ng karanasang ito, natutunan ko na ang mas mahinang mga salita ng Diyos ay ang Kanya ring paghatol at … Buong Teksto

2018-02-03 05:59:52

Ano Talaga ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan?

Maraming bagay tungkol sa akin ang nagpapahiwatig na hindi ko pa tinanggap ang katotohanan. Subalit nang makita ko na ibinubunyag ng salita ng Diyos na hindi tinatanggap ng lahat ng tao ang katotohanan, hindi ko tinangga… Buong Teksto

2018-02-03 06:59:52

Ang Tunay na Kahulugan ng “Paghihimagsik Laban sa Diyos”

Sa nakaraan, naniwala ako na ang “paghihimagsik laban sa Diyos” ay nangahulugang pagtataksil sa Diyos, pag-alis sa iglesya, o pag-iwan ng isa sa kanyang tungkulin. Inisip ko na ang mga pag-uugaling ito ang bumubuo ng pag… Buong Teksto

2018-02-03 07:59:52

Ang Tunay na Mukha ng Isang Tinatawag na Mabuting Tao

Sa aking isip, palagi kong inisip ang aking sarili bilang isang may mabuting pagkatao. Inisip ko ito dahil, madalas akong mapuri ng aking mga kapitbahay sa harapan ng aking mga magulang sa pagiging matino at nagpapakita … Buong Teksto

2018-02-03 08:59:52

Ang Tunay na Pagsasamahan

At dapat ninyong maingat na pagsamahan ang tungkol sa anumang uri ng mga bagay bago gumawa ng mga pagpapasya. Tanging sa paggawa lamang nito kayo magiging mapanagot sa iglesia at hindi sa kawalang-ingat. Pagkatapos ninyo… Buong Teksto

2018-02-03 09:59:52

Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao

Iniisip ko dati na ang pagiging matapat na tao ay madali, ngunit iyon ay dahil ang aking pagsasagawa ay hindi talaga nagsasangkot ng mga bagay sa kaibuturan ng aking kaluluwa at basta lang ilang panlabas na pag-uugali sa… Buong Teksto

Matapat na Tao 2018-02-03 10:59:52

Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan

O Diyos, salamat sa Iyong paliwanag at paggabay. Salamat sa Iyo sa pagpapakita sa akin na ako ay hindi tunay na tagapagsagawa ng katotohanan at ang pagsasakatuparan ko ng katotohanan ay hindi sumasapat sa Iyong mga batay… Buong Teksto

2018-02-03 11:59:52

Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain

Pagka gumawa ako ng ayon sa aking sariling kalooban, na nilalabanan ang Diyos sa aking paglilingkod sa Kanya, ibinunyag agad ng Diyos ang aking mga pagkukulang at mga kakulangan at itinuwid ang lahat ng mga pagkakamali s… Buong Teksto

2018-02-03 12:59:52

Ang Mga Lihim Nakatago sa Likod ng Paghahangad

Ngayon, kung hindi pinahintulutan ng Diyos na maunawaan ko ang sarili kong mapagmataas na kalikasan, at nakikita ko ang aking sarili bilang larawan ni Satanas, kung gayon ay ipagpapatuloy ko ang aking mga mapagmataas na … Buong Teksto

2018-02-03 13:59:52

Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos

Pinag-isipang mataman ng Diyos ang lahat ng mga bagay na nangyari sa akin sa layunin Niyang ako ay mailigtas. Hindi ko mapigilang muling magpatirapa sa harap ng Diyos: O Makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat ako sa Iyo!… Buong Teksto

2018-02-03 14:59:52

Maging Mahigpit sa Sarili Upang Madisiplina ang Iba

Nang ipabalik sa akin ang kaayusan ng gawain nang buo, iniatang ko ang sisi at pananagutan sa iba. Nang mangyari lahat ito, nakaligtaan kong suriin anong kasiraan ang aking naibunyag, at aling mga katotohanan ang dapat k… Buong Teksto

2018-02-03 15:59:52

May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan

Sa sandaling naunawaan ko ang mga prinsipyong nakaugnay sa pagiging matapat na tao, sinimulan kong subukang isagawa ang mga prinsipyong iyon. Sa aking mga pakikitungo sa iba, sinadya kong subukan na huwag maging tuso, o … Buong Teksto

Matapat na Tao 2018-02-03 16:59:52

Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo

Mas malinaw kong nakikita na dahil sa “modelong” ito ng malaking pulang dragon, ang tao ay naging napakatiwali at masama, walang konsensya, walang katauhan. Ang ugat ng lahat ng kasiraang ito ay ganap na nasa malaking pu… Buong Teksto

2018-02-03 17:59:52

Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo

Gumagana si Satanas sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na "mga teoryang ito" upang manipulahin ang isip ng mga tao na magbalak laban sa isa't isa, walang awa kung pumatay, nakikibahagi sa sutil at walang katapusang kumpe… Buong Teksto

2018-02-03 20:59:52

Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat

Diyos, ako ay nanunumpang hahanapin ang katotohanan nang may kasigasigan at lulusong sa isang mas malalim na pag-unawa sa kung paanong ang lason ng malaking pulang dragon ay sinasaktan ang aking kalikasan. Ako ay namaman… Buong Teksto

2018-02-03 22:59:52

Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal

Dumating sa akin ang salita ng Diyos na sinisisi ako: “Malupit, marahas na sangkatauhan! Ang pakikipagsabwatan at intriga, ang pagsasakitan sa isa’t-isa, ang pag-aagawan ng reputasyon at kayamanan, ang palitang pagpatay—… Buong Teksto

2018-02-04 00:59:52

Nakakapagpalaya ang Pagtapon sa Kapangyarihan ni Satanas

Kung hindi dahil sa pagliliwanag ng Diyos, hindi ko kailanman makikita ang katotohanang ako ay ginawang tiwali ni Satanas, at tiyak na hindi ko kailanman makikita nang malinaw ang mga mapanlinlang na pakana nito. Kung hi… Buong Teksto

2018-02-04 01:59:52

Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?

Na ang mga taong hindi nagmamahal sa Diyos ang pinagmumulan ng pagkabigo; nakita ko rin nang mas malinaw ang mga dahilan at katwiran kong nagmula kay Satanas na nakatago sa aking kalooban; naunawaan ko ang mga panloloko … Buong Teksto

2018-02-04 03:59:52

Tanging sa Pag-unawa ng Katotohanan Mo Tunay na Makikilala ang Iyong Sarili

Hindi ko naunawaan ang kahulugan ng mga pangangailangan ng Diyos na pagkilala sa aking nakaraang diwa. Nauunawaan ko ito ngayon dahil sa aking karanasan. Sa sandaling ginawang tiwali ni Satanas ang isang tao, ang kanyang… Buong Teksto

2018-02-04 04:59:52

Tanging sa pamamagitan ng Aking Pagpasok sa Katotohanan Ako Maaaring Tunay na Makatulong sa Iba

Kung pagtutuunan lamang natin ang pagbabahagi sa katotohanan sa iba at kakaligtaang pagtuunan ang ating sariling katiwalian, magpabaya sa pagkilala sa ating sarili, at magtrabaho para lamang sa trabaho, tayo ay nakatakda… Buong Teksto

2018-02-04 05:59:52

Tanggalin ang Maskara, at Magsimula ng Panibagong Buhay

Nagpapasalamt ako sa Diyos sa pagbubunyag sa akin ng Kanyang matuwid na disposisyon. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ako ay naibunyag at nahatulan at sa gayon napagtanto ko ang aking mapanlinlang na kalikasan at ang p… Buong Teksto

2018-02-04 06:59:52

Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

Kahit na sa labas ay mukhang ang pag-uusig ng malaking pulang dragon ay dumating sa mga tao, sa katunayan, lahat ng ito ay isinaayos ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ikinakalat Niya ang mga tao at tinitipon ang mga ta… Buong Teksto

2018-02-04 07:59:52

Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao

Salamat sa Makapangyarihang Diyos at binago Niya ako sa pamamagitan ng Kanyang paghatol at pagkastigo, ipinakita sa akin ang lason at kapahamakang dulot ni Satanas. Ngayo’y hinahangad ko na kung ano ang wasto, at namumuh… Buong Teksto

2018-02-04 08:59:52

Isang Muling Pagsilang

Inilagay ko ang reputasyon at katayuan sa lahat ng bagay sa panahong iyon, ngunit sa katotohanan, hindi tiningnan ng Diyos kung gaano kataas ang katayuan ng isang tao, gaano na sila katagal, o kung gaano sila naghirap da… Buong Teksto

2018-02-04 09:59:52

Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya

Diyos ko, napakapraktikal ng iyong gawain, punong-puno ng pagkamatuwid at kabanalan. Ikaw ay matiyagang nagtatrabaho nang matagal, para sa aming lahat. Dati, naniwala ako sa Diyos ngunit wala akong pagkilos ng isang tao.… Buong Teksto

2018-02-04 10:59:52

Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay

Sa aking mga karanasan sa hinaharap, magiging mas handa akong tanggapin ang pagkastigo at paghatol ng Diyos, ang Kanyang mga pagsubok at pagpipino upang ang aking masamang disposisyon ay lubusang malinis at mabago sa lal… Buong Teksto

2018-02-04 11:59:52

Ang Paghatol Ay Liwanag

Ngayon, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkastigo at paghatol ng Diyos, nagawa kong alisin ang pinsala ni Satanas at nakamit ang kaginhawahan at kalayaan. Nabawi ko ang aking konsensiya at katuwiran, at mayroon din ako… Buong Teksto

2018-02-04 12:59:52

Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi

Pinuno ng lakas ang aking puso ng mga salita ng Diyos. Nagdusa ang Diyos sa pagtugis sa lahat ng maaaring paraan ng pamahalaan ng CCP upang iligtas kami. Wala Siyang unan at walang lugar na matatawag na tahanan. Ngayon n… Buong Teksto

2018-02-04 13:59:52