Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ito ang Pagsasagawa ng Katotohanan

Fan Xing Lungsod ng Zhumadian, Lalawigan ng Henan Sa nakaraan, ipinares ako sa isang kapatid na babae para sa ilang tungkulin. Dahil ako ay mapagmataas at makasarili at hindi naghanap ng katotohanan, mayroon na akong pa… Buong Teksto

2019-10-10 21:05:04

Nasiyahan Ako sa Masaganang Handaan

Xinwei Lalawigan ng Zhejiang Ang Hunyo 25 at 26, 2013 ay mga araw na hindi malilimutan. Ang aming rehiyon ay nakaranas ng isang malaking kaganapan, na halos lahat ng pinuno at manggagawa ng rehiyon ay dinakip ng mala… Buong Teksto

2019-10-08 04:27:43

Naranasan Ko ang Pagliligtas ng Diyos

Cheng Hao Lungsod ng Yongzhou, Lalawigan ng Hunan Ang tungkuling ginagampanan ng asawa ko at ako sa iglesia ay mangaral ng ebanghelyo. Kanina lamang, itinaas sa posisyon ang asawa ko sa pagiging tagapangasiwa ng pang… Buong Teksto

2019-10-08 04:11:45

Hindi Madaling Tunay na Kilalanin Ang Iyong Sarili

Zhang Rui Lungsod ng Hangzhou, Lalawigan ng Zhejiang Nakita ko sa mga salita ng Diyos na mahal ng Diyos ang taong tapat at kinamumuhian ang mga taong mapanlinlang at tanging mga tapat na tao ang tatanggap ng Kanyang pap… Buong Teksto

2019-10-06 18:36:49

Ang Pagkaunawa sa Puso ng Diyos ay Makapag-aalis ng Maling Pag-aakala

Ni Chen Gang, Hebei Province Sinabi sa mga salita ng Diyos, “Ang pangingibabaw ng Diyos, ang Kanyang kadakilaan, kabanalan, pagpaparaya, pag-ibig, at iba pa—ang lahat nitong iba’t ibang aspeto ng disposisyon at diwa ng … Buong Teksto

2019-10-01 11:26:34

Inilantad ng Pitong Taon ng mga Pagsubok ang Aking mga Tunay na Kulay

Ni Chen Hui, Lalawigan ng Heilongjiang Noong 1994, kasama ang aking ina, tinanggap ko ang gawain ng Diyos sa mga huling araw. Nang malaman ko kung paanong nagpakitang muli sa laman ang Diyos upang gumawa ng gawain ng … Buong Teksto

2019-09-30 12:37:31

Hindi Ko na Ginagamit ang Mahinang Kalibre Bilang Dahilan

Ni Lin Ran, Henan Province Noon, sa tuwing nahaharap ako sa ilang paghihirap sa pagganap ng aking tungkulin, o kaya ay maling-mali ang ginawa kong trabaho, naiisip ko na ito ay dahil sa napakahina ng kalibre ko. Bilang … Buong Teksto

2019-09-30 12:36:09

Ang mga Salita ng Diyos ang Nangunguna sa Daan

Ni Xiaocheng, Shaanxi Sinasabi sa mga salita ng Diyos: “Ang layunin ng Diyos sa paglalantad ng mga tao ay hindi para alisin sila, kundi para palaguin sila” (“Sa Pagsasagawa Lamang ng mga Salita ng Diyos Nagkakaroon ng M… Buong Teksto

2019-09-30 12:34:41

Natutunan Ko Kung Paano Tratuhin Nang Tama ang Ibang Tao

Ni Siyuan, France Isang araw, pinuntahan ako ni Brother Chen mula sa iglesia namin. Sabi niya gusto niyang magsagawa ng paglalahad ng patotoo sa libreng oras niya at ialay ang kaunting lakas niya para sa gawain n eban… Buong Teksto

2019-09-30 12:15:17

Tunay ngang Ako ay Supling ng Malaking Pulang Dragon

Ni Zhang Min, Spain Sinasabi sa mga salita ng Diyos: “Sinabi na ito dati na ang mga taong ito ang anak ng malaking pulang dragon. Sa katunayan, upang maging malinaw, sila ang pagsasakatawan ng malaking pulang dragon” (“… Buong Teksto

2019-09-30 12:08:07

Hinahanap Ko ang Landas upang Makilala ang Diyos

Xiaocao Lungsod ng Changzhi, Lalawigan ng Shanxi Isang araw, nakita ko ang sumusunod na sipi na bahagi ng salita ng Diyos “Paano Nakilala ni Pedro si Jesus”: “Sa loob ng panahong sinundan niya si Jesus, pinagmasdan a… Buong Teksto

2019-09-30 10:51:34

Ngayon Ko Lamang Naunawaan Kung Ano ang Pagpasok sa Buhay

Ni Yulu, Portugal Noong mga unang buwan ng 2017, gumanap ako sa isang tungkulin sa pamunuan sa iglesia. Pagkaraan ng matagal na pagsasanay, binigyan ako ng rekomendasyon ng ilang kapatid: Sabi nila napakaliit ng pag-una… Buong Teksto

2019-09-30 10:40:16

Matapos Mawala Ang Aking Katayuan

Huimin    Lungsod ng Jiaozuo, Lalawigan ng Henan Tuwing nakakakita o nakakarinig ako ng isang taong napalitan bilang isang pinuno at nalungkot ito, nanghina o nagtampo, at hindi na ginugustong sumunod pa, gayon ay minam… Buong Teksto

2019-09-24 15:04:26

Lubhang Walang Katuturan ang Pagdakila at Pagpapatotoo Ko sa Diyos

Ni Zhang Cheng, Shandong Province Sa bawa’t pagkakataon na nakita ko ang ilang lider at kapwa manggagawa sa iglesia na nagiging anticristo, at inaalis ng Diyos, dahil lagi nilang pinatotohanan ang kanilang sarili at din… Buong Teksto

2019-09-22 15:23:28

Isang Pagliko para sa Ikabubuti sa Daan ng Paniniwala sa Diyos

Zhuanbian Lungsod ng Shanghai Kahit na sumusunod ako sa Diyos sa maraming taon, halos wala akong naging pagsulong sa pagpasok ko sa buhay, at dahil dito nakadama ako ng sobrang pagkabalisa. Lalo na noong nakinig ako sa … Buong Teksto

2019-09-22 12:31:29

Pagtalo kay Satanas sa Labanan

Chang Moyang    Lungsod ng Zhengzhou, Lalawigan ng Henan Sinasabi ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos: “Kapag ikaw ay lumaban sa laman, tiyak na mayroon isang labanan sa iyong kalooban. Susubukan at hihimukin ni Sat… Buong Teksto

2019-09-22 10:18:20

May Paraan upang Lutasin ang Kayabanga

Xiaochen Lunsod ng Zhengzhou, Probinsiya ng Henan Nakamamatay na kahinaan ko ang kayabangan. Madalas ko dating ipakita ang aking mayabang na disposisyon, laging iniisip na mas mahusay ako kaysa sa ibang tao. Lalo na nan… Buong Teksto

2019-08-29 18:49:24

Tanggalin ang Maskara, at Magsimula ng Panibagong Buhay

Nagpapasalamt ako sa Diyos sa pagbubunyag sa akin ng Kanyang matuwid na disposisyon. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ako ay naibunyag at nahatulan at sa gayon napagtanto ko ang aking mapanlinlang na kalikasan at ang p… Buong Teksto

2018-02-04 06:59:52

Tanging sa pamamagitan ng Aking Sariling Pagpasok sa Katotohanan Maaari Akong Tunay na Makatulong sa Iba

Kung pagtutuunan lamang natin ang pagbabahagi sa katotohanan sa iba at kakaligtaang pagtuunan ang ating sariling katiwalian, magpabaya sa pagkilala sa ating sarili, at magtrabaho para lamang sa trabaho, tayo ay nakatakda… Buong Teksto

2018-02-04 05:59:52

Tanging sa Pag-unawa ng Katotohanan Mo Tunay na Makikilala ang Iyong Sarili

Hindi ko naunawaan ang kahulugan ng mga pangangailangan ng Diyos na pagkilala sa aking nakaraang diwa. Nauunawaan ko ito ngayon dahil sa aking karanasan. Sa sandaling ginawang tiwali ni Satanas ang isang tao, ang kanyang… Buong Teksto

2018-02-04 04:59:52

Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?

Na ang mga taong hindi nagmamahal sa Diyos ang pinagmumulan ng pagkabigo; nakita ko rin nang mas malinaw ang mga dahilan at katwiran kong nagmula kay Satanas na nakatago sa aking kalooban; naunawaan ko ang mga panloloko … Buong Teksto

2018-02-04 03:59:52

Ang Satanikong Pilosopiya Ay Nakabibitag at Nakapipinsala

"Maging makamundong matalino alang-alang sa pansariling kaligtasan" ay isang negatibong prinsipyo na lubos na sumasalungat sa katotohanan - isang kasangkapang ginamit ni Satanas upang gawing tiwali ang mga tao. Sa pamumu… Buong Teksto

2018-02-04 02:59:52

Pagtatapon sa mga Kadena

Kung hindi dahil sa pagliliwanag ng Diyos, hindi ko kailanman makikita ang katotohanang ako ay ginawang tiwali ni Satanas, at tiyak na hindi ko kailanman makikita nang malinaw ang mga mapanlinlang na pakana nito. Kung hi… Buong Teksto

2018-02-04 01:59:52

Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal

Dumating sa akin ang salita ng Diyos na sinisisi ako: “Malupit, marahas na sangkatauhan! Ang pakikipagsabwatan at intriga, ang pagsasakitan sa isa’t-isa, ang pag-aagawan ng reputasyon at kayamanan, ang palitang pagpatay—… Buong Teksto

2018-02-04 00:59:52

Ang Pagtatangi Laban sa mga Tagalabas ay Masyadong Masama!

Makapangyarihang Diyos, naipakita sa akin ng Iyong mga pagbubunyag na ang aking kalikasan ay masyadong masama at kasuklam-suklam. Ako ay ganap na sagisag ng malaking pulang dragon; ang aking pag-uugali ay hindi naiiba sa… Buong Teksto

2018-02-03 23:59:52

Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat

Diyos, ako ay nanunumpang hahanapin ang katotohanan nang may kasigasigan at lulusong sa isang mas malalim na pag-unawa sa kung paanong ang lason ng malaking pulang dragon ay sinasaktan ang aking kalikasan. Ako ay namaman… Buong Teksto

2018-02-03 22:59:52

Nakikita Ko ang Katotohanan ng Aking Katiwalian

Ang karanasang ito ay nagbigay sa akin ng tunay na pag-unawa sa aking tiwaling diwa. Nakita ko na tunay na ako ay isang taong walang katwiran o konsensya, walang duda na apo ng malaking pulang dragon. Ngunit nagbigay din… Buong Teksto

2018-02-03 21:59:52

Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo sa Buhay

Gumagana si Satanas sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na "mga teoryang ito" upang manipulahin ang isip ng mga tao na magbalak laban sa isa't isa, walang awa kung pumatay, nakikibahagi sa sutil at walang katapusang kumpe… Buong Teksto

2018-02-03 20:59:52

Ang mga Aklat ni Satanas ay Maaaring Makalason sa Atin

Kapag mas mataas ang edukasyon na natanggap ng mga tao, mas marami silang karunungan na naaabot, mas marami din ang lason ni Satanas sa kanila, nagiging mas malayo sila sa Diyos, mas nagiging kalaban sila ng Diyos, at ma… Buong Teksto

2018-02-03 19:59:52

Ano Ito Na Luminlang Sa Aking Espiritu?

Noon ko lamang nakita na malala akong nasaktan ng pagtanaw ni Satanas na “Hindi ito kasalanan kung ang lahat ay gumagawa nito,” at tuluyan akong nawalan ng konsiyensya, katwiran, integridad at dignidad na dapat ay taglay… Buong Teksto

2018-02-03 18:59:52

Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo

Yang Le Lungsod ng Wuhai, Awtonomong Rehiyon ng Inner Mongolia Noong nag-aaral pa ako, nagkasakit at namatay ang aking ama. Pagkamatay niya, kami—ang aking ina na walang trabaho, ang dalawang kapatid kong babae at ako—a… Buong Teksto

2018-02-03 17:59:52

May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan

Gan’en Lungsod ng Hefei, Lalawigan ng Anhui Sa buhay ko, palagi akong namuhay sa pariralang, “Hindi dapat magkaroon ang isang tao ng pusong mapaminsala sa iba, ngunit dapat maging mapagbantay upang hindi mapinsala” sa p… Buong Teksto

Matapat na Tao 2018-02-03 16:59:52

Maging Mahigpit sa Sarili Upang Madisiplina ang Iba

Nang ipabalik sa akin ang kaayusan ng gawain nang buo, iniatang ko ang sisi at pananagutan sa iba. Nang mangyari lahat ito, nakaligtaan kong suriin anong kasiraan ang aking naibunyag, at aling mga katotohanan ang dapat k… Buong Teksto

2018-02-03 15:59:52

Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos

Pinag-isipang mataman ng Diyos ang lahat ng mga bagay na nangyari sa akin sa layunin Niyang ako ay mailigtas. Hindi ko mapigilang muling magpatirapa sa harap ng Diyos: O Makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat ako sa Iyo!… Buong Teksto

2018-02-03 14:59:52

Ang Mga Lihim na Nakatago sa Likod ng Paghahangad

Ngayon, kung hindi pinahintulutan ng Diyos na maunawaan ko ang sarili kong mapagmataas na kalikasan, at nakikita ko ang aking sarili bilang larawan ni Satanas, kung gayon ay ipagpapatuloy ko ang aking mga mapagmataas na … Buong Teksto

2018-02-03 13:59:52

Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain

Pagka gumawa ako ng ayon sa aking sariling kalooban, na nilalabanan ang Diyos sa aking paglilingkod sa Kanya, ibinunyag agad ng Diyos ang aking mga pagkukulang at mga kakulangan at itinuwid ang lahat ng mga pagkakamali s… Buong Teksto

2018-02-03 12:59:52

Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan

O Diyos, salamat sa Iyong paliwanag at paggabay. Salamat sa Iyo sa pagpapakita sa akin na ako ay hindi tunay na tagapagsagawa ng katotohanan at ang pagsasakatuparan ko ng katotohanan ay hindi sumasapat sa Iyong mga batay… Buong Teksto

2018-02-03 11:59:52

Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao

Ni Zixin, Lalawigan ng Hubei Matapos ang pagtanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw, sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga salita ng Diyos at pakikinig sa mga pangaral, naunawaan ko ang kahalagahan n… Buong Teksto

Matapat na Tao 2018-02-03 10:59:52

Ang Tunay na Pagsasamahan

Fang Li Lungsod ng Anyang, Probinsya ng Henan Kamakailan, naisip ko na ako’y nakapasok sa isang maayos na pagsasamahan. Ang kasama ko at ako ay maaaring talakayin ang anumang bagay, minsan sinabi ko pa sa kanya na punah… Buong Teksto

2018-02-03 09:59:52

Ang Tunay na Mukha ng Tinatawag na Mabuting Tao

Sa aking isip, palagi kong inisip ang aking sarili bilang isang may mabuting pagkatao. Inisip ko ito dahil, madalas akong mapuri ng aking mga kapitbahay sa harapan ng aking mga magulang sa pagiging matino at nagpapakita … Buong Teksto

2018-02-03 08:59:52

Ang Tunay na Kahulugan ng Paghihimagsik Laban sa Diyos

Sa nakaraan, naniwala ako na ang “paghihimagsik laban sa Diyos” ay nangahulugang pagtataksil sa Diyos, pag-alis sa iglesya, o pag-iwan ng isa sa kanyang tungkulin. Inisip ko na ang mga pag-uugaling ito ang bumubuo ng pag… Buong Teksto

2018-02-03 07:59:52

Ano ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan

Xiaohe Lungsod ng Puyang, Lalawigan ng Henan Sa nakaraan, sa tuwing babasahin ko ang mga salita na ibinunyag ng Diyos tungkol sa kung paano hindi tinatanggap ng mga tao ang katotohanan, hindi ako naniwala na ang mga sal… Buong Teksto

2018-02-03 06:59:52

Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao

Xunqiu Lungsod ng Nanyang, Lalawigan ng Henan Madalas kong iniisip na hinatulan at kinastigo lang ng Diyos ang tao kapag ibinunyag Niya ang likas na katiwalian ng tao o nagpahayag ng masasakit na salita na humatol sa ka… Buong Teksto

2018-02-03 05:59:52

Ang Paghusga Ayon sa Panlabas na Anyo ay Talagang Di-makatwiran

Yifan Lungsod ng Shangqiu, Probinsiya ng Henan Sa nakaraan, madalas kong hinusgahan ang mga tao sa kanilang mga hitsura, mas hinahangaan ang kahali-halina, nakapag-aral at mahusay magsalitang mga tao. Naniwala akong ang… Buong Teksto

2018-02-03 04:59:52

Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna

Chaotuo Lungsod ng Xiaogan, Probinsiya ng Hubei Mula nang nangyari ang Lindol ng Sichuan noong Mayo 12, lagi na akong natatakot at nag-aalala na maaari akong dalawin ng sakuna isang araw. Sa partikular dahil nakita ko a… Buong Teksto

2018-02-03 03:59:52

Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa

Mula sa pagbabahagi at salita ng Diyos, nakita ko kung paano ang koordinasyon sa mga serbiyo ay dapat maisagawa. Ibig sabihin, ang pagsasalang-alang sa kalooban ng Diyos at pagprotekta sa kapakanan ng pamilya ng Diyos ha… Buong Teksto

2018-02-03 02:59:52

Ang Pinakamainam na Regalong Ibinigay sa Akin ng Diyos

Yixin    Lungsod ng Shijiazhuang, Lalawigan ng Hebei Noon, madalas kong marinig na sinasabi ng aking mga kapatid, “Ang lahat ng ginagawa ng Diyos ay para sa pinakamainam; ito ang lahat na kailangan ng mga tao.” Inamin k… Buong Teksto

2018-02-03 01:59:52

Napakahalaga na Sundin ang Gawain ng Banal na Espiritu!

Xiaowei Lungsod ng Shanghai Ilang panahon na ang nakaraan, kahit na lagi akong nakakatanggap ng ilang mga inspirasyon at pakinabang kapag ang kapatid na siyang nakisama sa akin ay nagbahagi ng pagliliwanag na kanyang na… Buong Teksto

2018-02-03 00:59:52

Paggamit ng Salita ng Diyos Bilang Isang Salamin

Naaangkop lang ba ito sa iba at hindi sa aking sarili? Ang bawat isa ay may sakim na kalikasan, hindi ba ako kabilang dito? Ang sinabi ba ng kapatid na babae ay hindi naaayon sa mga katotohanan? Madalas habang kinakain a… Buong Teksto

2018-02-02 23:59:52

Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Magagandang Intensiyon”

Inayos ng Diyos ang gayong kapaligiran upang makita ko ang katotohanang ito: Ang isang taong may mabuting mga hangarin nguni’t walang pagbabago na disposisyon ay walang puwang para sa Diyos sa kanyang puso, sa gayon, kun… Buong Teksto

2018-02-02 22:59:52

Sa Pamamagitan Lamang ng Pag-unawa sa Katotohanan na Maaaring Magkaroon ang Isa ng Pagkilala

Yi Ran Lungsod ng Laiwu, Lalawigan ng Shandong Ilang panahon na ang nakararaan, dahil sa hindi ko maunawaan ang prinsipyo sa likod ng pagbabago ng mga tauhan sa iglesia, nang pinalitan ng iglesia ang isang lider, nabuo … Buong Teksto

2018-02-02 21:59:52

Ang mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Kinakailangang mga Matapat na Tao

Salita ng Diyos: “Ang ibig sabihin ng katapatan ay ang ibigay ang inyong puso sa Diyos; huwag kailanman magbulaan na Siya ay huwad sa anumang bagay; maging bukas sa Kanya sa lahat ng mga bagay, hindi kailanman itinatago … Buong Teksto

Matapat na Tao 2018-02-02 20:59:52

Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagbabago?

Kapag ang isang kapatid ay nagpakilala ng aking mga pagkakamali o hindi nakinig sa aking opinyon ay nadarama ko ang hindi pagsang-ayon o nakikipagtalo sa kanila. Ikinalungkot ko ang aking mga pagkilos pagkatapos, ngunit … Buong Teksto

Pananampalataya sa Diyos 2018-02-02 19:59:52

Ang Pag-uusig at Paghihirap ay Tumulong sa Akin upang Lumago

Sa pamamagitan ng kapalagirang ito, pinahinahon ang aking kalooban, ginawang perpekto ang aking kalooban upang danasin ang paghihirap, sinanay ako para magkaroon ng kakayahang mabuhay nang nakapag-iisa, tinuruan ako kung… Buong Teksto

2018-02-02 18:59:52

Ano ang Kalikasan ng Pag-ibig ng Diyos?

Mahal na Diyos, salamat sa paggawa sa pamamagitan ng lahat ng aspeto ng aking kapaligiran upang iwasto ang aking tiwali at naligaw na paraan ng pag-iisip at pahintulutan akong makita na kahit na ang Iyong pagmamahal ay h… Buong Teksto

2018-02-02 17:59:52

Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong

Maaaring ipagpalagay ng mga tao ang isang pangyayari bilang masama o negatibo, subalit gumagawa ang Diyos sa pamamagitan ng masamang sitwasyong ito para hayaan ang mga tao na makatamo ng pagkilala at karunungan. Siya ay … Buong Teksto

2018-02-02 16:59:52

Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal

Baixue Lungsod ng Shenyang Dahil sa isang pangangailangan sa trabaho, inilipat ako sa ibang lugar ng trabaho. Nang panahong iyon, labis akong nagpasalamat sa Diyos. Pakiramdam ko’y marami pang kulang sa akin, gayunman s… Buong Teksto

2018-02-02 15:59:52

Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Tayog

Salamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng karanasang ito ay nakita ko ang aking totoong katayuan nang malinaw, itinutuwid ang mga paglilihis sa aking pag-unawa. Ito ang nagpakita sa akin na ang aking pagkaunawa sa katotohanan … Buong Teksto

2018-02-02 14:59:52

Bakit Gumagawa ng Panlilinlang Kapag Naglilingkod sa Diyos

Hu Qing Lungsod ng Suzhou, Lalawigan ng Anhui Nang makita ko ang mga salita ng Diyos na nagsasabing: “Laging gusto niyaong mga naglilingkod bilang mga lider na magkaroon ng mas higit na katalinuhan, na maging angat kays… Buong Teksto

2018-02-02 13:59:52

Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay

Xiaoxiao Lungsod ng Xuzhou, Lalawigan ng Jiangsu Dahil sa mga pangangailangan ng gawain sa iglesia, inilipat ako sa ibang lugar para gampanan ang aking tungkulin. Sa oras na iyon, ang gawain sa ebanghelyo sa lugar na iy… Buong Teksto

2018-02-02 12:59:52

Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos

Miao Xiao Lungsod ng Jinan, Lalawigan ng Shandong Noong nakaraan, parati kong inisip na noong sinabi ng Diyos na “isa kang sunud-sunuran at taksil na tumatakas mula sa dakilang puting luklukan,” tinukoy Niya ang mga tao… Buong Teksto

2018-02-02 11:59:52

Huwag Maghanap ng mga Bagong Pakana Habang Naglilingkod sa Diyos

Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi isang larong pambata. Sa harapan ng Diyos, dapat sundin ng tao ang mga panuntunan, dapat mapanatili nila ang isang pusong may paggalang, at dapat mahigpit nilang sundin ang mga kaayusan… Buong Teksto

2018-02-02 10:59:52

Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo

Wuxin Lungsod ng Taiyuan, Lalawigan ng Shanxi Ang isang bagay na palagi nating natalakay noon sa mga nakaraang pakikipagniig ay ang mga landas na nilakaran nina Pedro at Pablo. Sinasabing si Pedro ay nagtuon ng pansin s… Buong Teksto

2018-02-02 09:59:52

Ang Diwa ng Pag-aabuso sa Kapangyarihan para sa Personal na Paghihiganti

Zhou Li Lungsod ng Xintai, Lalawigan ng Shandong Ilang panahong nakalipas, kinailangan naming balangkasin ang mga distrito sa loob ng aming lugar, at batay sa aming mga prinsipyo para sa pagpili ng mga pinuno, may isang… Buong Teksto

2018-02-02 08:59:52

Ang Ganitong Uri ng Paglilingkod ay Tunay na Napakasama

Kung ang mga nasa posisyon sa pamumuno ay hindi nagtataas sa Diyos at naglilingkod bilang mga saksi ng Diyos, ngunit sa halip ay patuloy na ipinangangalandakan ang kanilang mga sarili…, kung gayon talagang inilalagay nil… Buong Teksto

2018-02-02 07:59:52

Walang Espesyal na Pagtrato sa Iglesia

Liu Xin Lungsod ng Liaocheng, Lalawigan ng Shandong Matapos kong sundin ang Diyos nitong mga nakaraang taon, ginampanan ko na ang aking tungkulin nang malayo sa tahanan at nadama kong nagdanas na ako ng ilang pagdurusa … Buong Teksto

2018-02-02 06:59:52

Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan

Xiaojing Lungsod ng Xiaojing Heze, Lalawigan ng Shandong Sa bawat pagkakataong nakita ko ang mga salita ng Diyos na tumatawag sa atin upang maging matatapat na tao at magsalita nang tumpak, naisip ko, “Wala akong proble… Buong Teksto

2018-02-02 05:59:52

Ang Lihim na Nakatanim nang Malalim sa Puso Ko

Wuzhi Lungsod ng Linyi, Lalawigan ng Shandong Noong tagsibol ng 2006, inalisan ako ng katungkulan bilang pinuno at ipinabalik sa pinanggalingan ko dahil ako raw ay “hindi marunong tumanggi.” Sa una kong pagbabalik, hind… Buong Teksto

2018-02-02 04:59:52

Ito ang Tunay na Mabuting Tao

Moran Linyi City, Shandong Province Mula noong bata pa ako, palagi ko nang binibigyan ng importansya ang tingin ng ibang tao sa akin at ang kanilang opinyon tungkol sa akin. Upang makakuha ako ng papuri mula sa ibang mg… Buong Teksto

2018-02-02 03:59:52

Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo

Mei Jie Lungsod ng Jinan, Lalawigan ng Shandong Kamakailan ang iglesia ay nagpalabas ng isang pagsasaayos ng gawin na nag-aatas sa mga pinuno ng iglesia sa lahat ng antas na magtakda ng isang kasama (isang kapwa manggag… Buong Teksto

2018-02-02 02:59:52

Hindi Mo Maaaring Makilala ang isang Tao sa Kanilang Anyo

Gaya ng sinabi ng Diyos: “Ang pamantayan kung saan ang tao ay hinahatulan ang tao ay batay sa kanyang pag-uugali; ang isa na may mabuting pag-uugali ay isang matuwid na tao, at ang isa na ang pag-uugali ay karumaldumal a… Buong Teksto

2018-02-02 01:59:52

Pagtatanggal ng Mga Tanikala ng Espiritu

Sabi ng Diyos: “Upang tumakas mula sa impluwensiya ng kadiliman, kailangan mo munang maging tapat sa Diyos at magkaroon ng pananabik na hanapin ang katotohanan, sa gayon ka lamang magkakaroon ng tamang sitwasyon. Ang pam… Buong Teksto

2018-02-02 00:59:52

Kaunting Pag-unawa ng Pagkakaligtas

O Diyos, maraming salamat! Ang iyong pagbibigay liwanag at pamamatnubay ang malinaw na nakapagpakita sa akin ng aking tunay na kalagayan at nakapagpaunawa sa akin kung ano ang tunay na kaligtasan, binago ang aking maling… Buong Teksto

2018-02-01 23:59:52

Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan

Ang Diyos ay isang matuwid na Diyos. Siya ay hindi kailanman di-makatwiran sa Kanyang pagkakaloob sa tao, at hindi nagbibigay sa tao nang walang kundisyon. Para ang mga tao ay makatanggap ng pagliliwanag at pagpapalinaw … Buong Teksto

2018-02-01 22:59:52

Paglabas Mula sa Pagkalito

Salamat, Makapangyarihang Diyos! Ikaw ang nag-aruga sa akin at nagpaliwanag at gumabay sa akin upang makalas ko ang mga tanikala na gumapos sa akin ng napakaraming taon, na nagtulot sa aking lumabas sa kalituhan. Noon ay… Buong Teksto

2018-02-01 21:59:52

Inalis ng mga Salita ng Diyos ang Aking mga Pagkaunawa

Ginagamit ng Diyos ang mga suliraning ito upang pahintulutan tayo na matikman ang mga paghihirap ng Kanyang sariling gawain, upang pahintulutan tayong makita sa pamamagitan ng sarili nating mga mata ang Kanyang kalooban … Buong Teksto

2018-02-01 20:59:52

Sinong Nakakaalam ng Makainang Puso ng Diyos

Sinabi ng Diyos: “Ano ang diwa ni Cristo? Ang diwa ni Cristo ay pag-ibig para sa mga tao; sa mga sumusunod sa Kanya, ito ay walang limitasyong pag-ibig. Kung wala Siyang pag-ibig o habag, ang mga tao ay hindi makakasunod… Buong Teksto

2018-02-01 18:59:52

Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo

Kumpara sa mga salita ng Diyos, at pagkatapos ay naisip ko kung paano naipakita ang sarili kong tiwaling disposisyon noong sa wakas ay narinig ko ang pagbabahagi ni Cristo. Ninais kong marinig ang mga sermon at pagbabaha… Buong Teksto

2018-02-01 17:59:52

Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon

Sabi ng Diyos: “Pinanghahawakan ng disposisyon ng Diyos ang bawat pangungusap na sinabi ko. Makabubuti para sa inyo ang pagnilay-nilayan ang Aking mga salita nang maingat, at siguradong labis ninyong mapapakinabangan ang… Buong Teksto

2018-02-01 16:59:52