10 kategorya           
 • 1
  Pagsuri sa Diwa ng mga Fariseo
   41 2 pluralWeeksnakaraang 3 video
  2
  Mga Movie Clip
   98 2 pluralWeeksnakaraang 3 video
  3
  Pagkilala sa Tunay na Cristo at Huwad na mga Cristo
   46 3 pluralMonthsnakaraang 1 video
  4
  Pagkilala sa Tinig ng Kasintahang Lalaki
   155 3 pluralMonthsnakaraang 3 video
  6
  Pagtuklas sa Biblia
   349 3 pluralWeeksnakaraang 5 video
  7
  Pagsisiyasat sa Daan Patungo sa Kaharian ng Langit
   44 3 pluralMonthsnakaraang 1 video
  8
  Ang Pinagmumulan ng Daan ng Walang-Hanggang Buhay
   91 6 pluralMonthsnakaraang 1 video
  9
  Pagsisiyasat sa mga Ugat ng Kapanglawan ng mga Simbahan
   100 6 pluralMonthsnakaraang 1 video