Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Nanganganib na Pagdala | Inilalantad ang Kamalian ng "Teoriyang Diyos-tao" (Mga Movie Clip) 20:05
Mga Movie Clip | "Kung Kayang Isabuhay ng Tao ang Imahen ng Diyos, Magagawa ba Niyang Maging Diyos?" 19:35
Inilalantad ang Maling Ideya "Ang Nananahanan na Banal na Espiritu, Dalawang Espiritung Naghahalo" 21:45
Nakagawa ng Grupo ng mga Mananagumpay ang Gawaing Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw 25:08
Paano Kikilatisin ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Gawain ng Diyos at Gawain ng Tao (Mga Movie Clip) 31:04
Mga Movie Clip | Nanganganib na Pagdala (6) 9:35
Ano ang Mahalagang Pagkakaiba sa Pagitan ng nagkatawang-taong Diyos at mga Taong Ginamit ng Diyos? 31:26
Pagsaliksik sa Dahilan ng Mapapanglaw na Iglesia (1/4) | Tagalog Christian Movie Clips 18:15
Makakapasok ba sa Kaharian ng Langit ang mga Naligtas? (2/4) | Tagalog Christian Movie Clips 30:02
Paano Makikilala ang Pagkakaiba ng Pagkakaligtas at Totoong Kaligtasan (3/4) | Tagalog Christian Movie Clips 19:36
Ginagamit ng  Diyos ang Salita upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw (4/4) | Tagalog Christian Movie Clips 19:15
Nagsimula na ang Gawain ng Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw (2/2) |Tagalog Christian Movie Clips 21:31
Kinakatawan Ba ng Pagiging Ligtas ang Ganap na Kaligtasan? (1/2) |Tagalog Christian Movie Clips 30:44
Gumagawa ng mga Mananagumpay ang Paghatol ng Diyos sa mga Huling Araw (7/7) | Tagalog Christian Movie Clips 24:04
Ang Landas na Patungo sa Pagdalisay at Kaligtasan (6/7) | Tagalog Christian Movie Clips 31:07
Bakit Babalik ang Panginoon upang Gawin ang Gawaing Paghatol sa mga Huling Araw (5/7) | Tagalog Christian Movie Clips 30:46
Mga Palatandaan ng Pangalawang Pagbabalik ng Panginoong Jesus (4/7) | Tagalog Christian Movie Clips 16:38
Paano Nagiging Mananagumpay ang mga Mananagumpay? (3/7) | Tagalog Christian Movie Clips 22:30

Mga Pinakabagong Video sa Ibang Serye