• Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya
  Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya

  Diyos ko, napakapraktikal ng iyong gawain, punong-puno ng pagkamatuwid at kabanalan. Ikaw ay matiyagang nagtatrabaho nang matagal, para sa aming lahat. Dati, naniwala ako sa Diyos ngunit wala akong pagkilos ng isang tao. Sinuway Kita at sinaktan ang Iyong puso nang hindi nalalaman. Punong-puno ako ng kahihiyan at pagsisisi. … Kapag wala ang Iyong malupit na paghatol, hindi ako magkakaroon ng kasalukuyan, at ang pagharap sa Iyong tunay na pagmamahal, ako’y nagpapasalamat at may utang sa Iyo.

 • Ang Paghatol Ay Liwanag
  Ang Paghatol Ay Liwanag

  Ngayon, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkastigo at paghatol ng Diyos, nagawa kong alisin ang pinsala ni Satanas at nakamit ang kaginhawahan at kalayaan. Nabawi ko ang aking konsensiya at katuwiran, at mayroon din akong tamang target na sisikaping matamo, sinusundan ang Diyos patungo sa maliwanag at tamang landas ng buhay.

 • Isang Muling Pagsilang
  Isang Muling Pagsilang

  Inilagay ko ang reputasyon at katayuan sa lahat ng bagay sa panahong iyon, ngunit sa katotohanan, hindi tiningnan ng Diyos kung gaano kataas ang katayuan ng isang tao, gaano na sila katagal, o kung gaano sila naghirap dahil sa kanilang paniniwala sa Diyos. Tiningnan niya kung hindi nila sinusunod ang katotohanan at may tunay na pag-unawa sa Diyos.

 • Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Mga Magagandang Intensiyon”
  Hindi Na Ako Mapipiringan ng “Mga Magagandang Intensiyon”

  Inayos ng Diyos ang gayong kapaligiran upang makita ko ang katotohanang ito: Ang isang taong may mabuting mga hangarin nguni’t walang pagbabago na disposisyon ay walang puwang para sa Diyos sa kanyang puso, sa gayon, kung ano ang kanyang inihayag ay natural, at ang pinakadiwa ng kanyang maka-Satanas na disposisyon.