• Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa
  Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa

  Mula sa pagbabahagi at salita ng Diyos, nakita ko kung paano ang koordinasyon sa mga serbiyo ay dapat maisagawa. Ibig sabihin, ang pagsasalang-alang sa kalooban ng Diyos at pagprotekta sa kapakanan ng pamilya ng Diyos habang nagtutulungan. Kahit ano pa ang ginagawa o ano ang gawain, dapat ang lahat ay ginagawa bilang pagsunod sa katotohanan sa pamamagitang ng pagpapahayag sa katotohanan para makamit ang pagkakaunawaan.

 • Tanging sa pamamagitan ng Aking Pagpasok sa Katotohanan Ako Maaaring Tunay na Makatulong sa Iba
  Tanging sa pamamagitan ng Aking Pagpasok sa Katotohanan Ako Maaaring Tunay na Makatulong sa Iba

  Kung pagtutuunan lamang natin ang pagbabahagi sa katotohanan sa iba at kakaligtaang pagtuunan ang ating sariling katiwalian, magpabaya sa pagkilala sa ating sarili, at magtrabaho para lamang sa trabaho, tayo ay nakatakdang walang matututunan na bago at walang pagbabago sa ating sariling disposisyon. Kung ganoon, hindi ba't kapareho tayo ni Pablo, na nagbigay ng pagpapatnubay sa iba ngunit, siya, na naglilingkod sa Diyos, ay naging mas lalo pang nagtuon sa kanyang tiwaling mga paraan?

 • Itama ang Iyong Sarili Bago Itama ang Iba
  Itama ang Iyong Sarili Bago Itama ang Iba

  Tanging yaong mga makatao at nagmamahal sa katotohanan ang magkakaroon ng mga tamang layunin, pinananatili ang Diyos sa kanilang mga puso, minamahal ang mga napiling tao ng Diyos at tinatrato ang mga tao nang makatwiran at makatarungan. Tanging ang mga ganitong klase ng tao ang may kakayahan na itaguyod ang katarungan, umayon sa katotohanan sa kanilang bawat gawain, at matamo ang paghanga ng iba. Ang mga ganitong klase ng tao ang likas na magtatagumpay sa kanilang gawain.

 • Tanging sa Pag-unawa ng Katotohanan Mo Tunay na Makikilala ang Iyong Sarili
  Tanging sa Pag-unawa ng Katotohanan Mo Tunay na Makikilala ang Iyong Sarili

  Hindi ko naunawaan ang kahulugan ng mga pangangailangan ng Diyos na pagkilala sa aking nakaraang diwa. Nauunawaan ko ito ngayon dahil sa aking karanasan. Sa sandaling ginawang tiwali ni Satanas ang isang tao, ang kanyang kalikasan ay nagiging kalikasan ni Satanas. Anuman ang pagnanalita, pagkilos, o saloobin, lahat ng mga ito ay dominado ng kalikasan ng tao. Maaaring pakitunguhan ng isang tao ang kanyang tiwaling disposisyon at unti-unti itong baguhin, kung kikilalanin lamang niya ang kanyang kalikasan.