• Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo
  Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo

  Diyos na nagsabi: “Kung kayong mga tao na nakikipagtulungan upang gumawa sa mga iglesia ay hindi matututo sa bawat isa, at mag-uusap, makabawi sa mga pagkukulang ng bawat isa, mula saan kayo matututo ng mga aral? Kapag nakasasagupa kayo ng anuman, kailangan ninyong magsamahan sa isa’t-isa, upang ang inyong buhay ay makinabang. At dapat ninyong maingat na pagsamahan ang tungkol sa anumang uri ng mga bagay bago gumawa ng mga pagpapasya”

 • May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan
  May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan

  Sa sandaling naunawaan ko ang mga prinsipyong nakaugnay sa pagiging matapat na tao, sinimulan kong subukang isagawa ang mga prinsipyong iyon. Sa aking mga pakikitungo sa iba, sinadya kong subukan na huwag maging tuso, o manghula at magtaas ng aking bantay. Nang magtagumpay ako, nadama kong partikular akong malaya at napakawalan; tila mas lalong maaliwalas na mabuhay sa ganitong paraan.

 • Pagsira Ng Mga Tanikala
  Pagsira Ng Mga Tanikala

  Salamat, Makapangyarihang Diyos! Ikaw ang nag-aruga sa akin at nagpaliwanag at gumabay sa akin upang makalas ko ang mga tanikala na gumapos sa akin ng napakaraming taon, na nagtulot sa aking lumabas sa kalituhan. Noon ay hindi Kita nakilala at madalas ay nabubuhay ako sa di-pagkakaunawa, hindi nagtitiwala sa Iyong mga salita at itinuring lamang iyon na pang-aliw at pang-akit sa tao. Hindi ko itinuring ang Iyong mga salita bilang katotohanan at buhay, at bukod doon ay hindi Ka itinuring na Diyos. Subali’t hindi Mo ako pinakitunguhan ayon sa aking mga pagkakasala. Pinagparayaan Mo ako, pinagtiyagaan at binigyan ng pagkakataong magtika.