Kabanata 27

Ang nag-iisang totoong Diyos na naghahari sa lahat ng bagay sa sansinukob—ang Diyos na Makapangyarihan sa Lahat, Cristo ng mga huling araw! Ito ang patotoo ng Banal na Espiritu, ito’y di-mapasisinungalingang katibayan! Gumagawa ang Banal na Espiritu upang magpatotoo sa lahat ng dako, upang walang sinuman ang magduda. Ang matagumpay na Hari at Makapangyarihang Diyos! Nanaig na Siya sa buong mundo, nanaig na Siya sa kasalanan, at natupad Niya ang Kanyang pagtubos! Iniligtas Niya tayo, ang grupong ito ng mga taong ginawang tiwali ni Satanas, at ginagawa Niya tayong buo upang magawa ang kalooban Niya. Hawak Niya ang kapangyarihan ng paghahari sa buong daigdig, binabawi ang lupaing ito at itinataboy si Satanas tungo sa walang hanggang hukay. Hinahatulan Niya ang mundo, at wala ni isa man ang makakatakas mula sa Kanyang mga kamay. Namumuno Siya bilang Hari.

Nagbubunyi ang buong daigdig! Pinupuri nito ang matagumpay na Hari—ang Diyos na Makapangyarihan sa Lahat! Magpakailan pa man! Karapat-dapat Ka sa parangal at papuri. Awtoridad at luwalhati sa dakilang Hari ng sansinukob!

Maigsi na lang ang oras, sumunod sa mga yapak ng Diyos na Makapangyarihan sa Lahat at patuloy na sumulong. Maging maselan sa pagkakamali, isaalang-alang ang Kanyang pasanin, maging kaisa ng Kanyang isip, at gugulin ang iyong sarili para sa Kanyang plano ng pamamahala. Hindi mo dapat pinananatili ang iyong mga ari-arian. Kaunting-kaunti na lamang ang nalalabing oras. Ihandog ang mga ito! Huwag patuloy na hawakan ang mga ito! Ihandog ang mga ito! Huwag patuloy na hawakan ang mga ito!

Sinundan: Kabanata 26

Sumunod: Kabanata 28

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Kabanata 22 at 23

Ngayon, handa ang lahat na intindihin ang kalooban ng Diyos at alamin ang disposisyon ng Diyos, subalit walang nakakaalam kung bakit wala...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger