Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Ang Pinagmulan at Pagsulong ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos 47:20
Ang Pinagmulan at Pagsulong ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Nabuo ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos—ang nagbalik na Panginoong Jesus—ang Cristo ng mga huling araw, at gayundin sa ilalim ng Kanyang matuwid na paghatol at pagkastigo. Ang iglesia ay binubuo ng lahat ng taong tunay na tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nalupig at nailigtas ng salita ng Diyos. Lubos itong itinatag ng Makapangyarihang Diyos nang personal, at personal Niyang pinamunuan at ginabayan, at hindi ito itinatag ng sinumang tao. Ito ay isang katotohanang tanggap ng lahat ng piniling tao sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.

Basahin ang iba pa >
Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo
Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo
Isang Maikling Pambungad Tungkol sa mga Pangyayari sa Likod ng Pagpapakita at Gawain ni Cristo ng mga Huling Araw sa China
Isang Maikling Pambungad Tungkol sa mga Pangyayari sa Likod ng Pagpapakita at Gawain ni Cristo ng mga Huling Araw sa China
Ang Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Makapangyarihang Diyos sa China
Ang Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Makapangyarihang Diyos sa China
Sa Aba sa mga Yaon na Muling Magpapako sa Diyos sa Krus
Sa Aba sa mga Yaon na Muling Magpapako sa Diyos sa Krus
Buhay-sa-Iglesia-13
ugnayan sa diyos
Buhay-sa-Iglesia-11
Buhay sa Iglesia
awit papuri sa diyos
Buhay sa Iglesia
About Us 16
Buhay-sa-Iglesia-12
About Us 15
Buhay-sa-Iglesia-13
ugnayan sa diyos
Buhay-sa-Iglesia-11
Buhay sa Iglesia
awit papuri sa diyos
Buhay sa Iglesia
About Us 16
Buhay-sa-Iglesia-12
About Us 15
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-15
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
ang mabuting balita ng panginoon
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-14
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-17
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-13
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-16
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Gospel Tagalog
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-12
gospel for today tagalog
gospel for today tagalog
Gospel Tagalog
Gospel Tagalog
ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
ebanghelyo karong adlawa
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-15
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
ang mabuting balita ng panginoon
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-14
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-17
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-13
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-16
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
Gospel Tagalog
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-12
gospel for today tagalog
gospel for today tagalog
Gospel Tagalog
Gospel Tagalog
ebanghelyo
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
ebanghelyo karong adlawa
Yaong Tumatanggap Ng Bagong Gawa Ay Pinagpala
Tanging Matatapat Na Tao Ang May Pagkakahawig Sa Tao
Kaugnayan Sa Diyos
Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao
Ang Langit Dito\\'y Bughaw na Bughaw
Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos
 \\'Pag Binuksan Mo\\'ng Puso Mo sa Diyos
Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos
Siya Na May Kapangyarihan Sa Lahat
Ang Kaharian ni Cristo ay Natatanto sa mga Tao
Siya na May Kapangyarihan sa Lahat
Paghahandog ng Tapat na Puso sa Diyos
Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono
Tunay na Ligaya ang Maging Taong Tapat | Musikang Video
Ang Diyos ay ang simula at ang wakas
Dalawang Libong Taon ng Pananabik
Yaong Tumatanggap Ng Bagong Gawa Ay Pinagpala
Tanging Matatapat Na Tao Ang May Pagkakahawig Sa Tao
Kaugnayan Sa Diyos
Tanging Matatapat na Tao ang May Pagkakahawig sa Tao
Ang Langit Dito\\'y Bughaw na Bughaw
Tungkulin ng Tao ang Sumaksi para sa Diyos
 \\'Pag Binuksan Mo\\'ng Puso Mo sa Diyos
Sinasamba ng Bawat Bansa Ang Makapangyarihang Diyos
Siya Na May Kapangyarihan Sa Lahat
Ang Kaharian ni Cristo ay Natatanto sa mga Tao
Siya na May Kapangyarihan sa Lahat
Paghahandog ng Tapat na Puso sa Diyos
Ang Makapangyarihang Diyos ay Nakaupo sa Maluwalhating Trono
Tunay na Ligaya ang Maging Taong Tapat | Musikang Video
Ang Diyos ay ang simula at ang wakas
Dalawang Libong Taon ng Pananabik

Iba pa

Paraan ng Pagkontak
Sundan Kami
Mag-iwan ng Mensahe