Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Ang Pinagmulan at Pagsulong ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos 48:27
Ang Pinagmulan at Pagsulong ng Iglesia ng Makapangyarihang Diyos

Nabuo ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos dahil sa pagpapakita at gawain ng Makapangyarihang Diyos—ang nagbalik na Panginoong Jesus—ang Cristo ng mga huling araw, at gayundin sa ilalim ng Kanyang matuwid na paghatol at pagkastigo. Ang iglesia ay binubuo ng lahat ng taong tunay na tumatanggap sa gawain ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw at nalupig at nailigtas ng salita ng Diyos. Lubos itong itinatag ng Makapangyarihang Diyos nang personal, at personal Niyang pinamunuan at ginabayan, at hindi ito itinatag ng sinumang tao. Ito ay isang katotohanang tanggap ng lahat ng piniling tao sa Iglesia ng Makapangyarihang Diyos.

Basahin ang iba pa >
Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo
Minamasdan ang Pagpapakita ng Diyos sa Kanyang Paghatol at Pagkastigo
Isang Maikling Pambungad Tungkol sa mga Pangyayari sa Likod ng Pagpapakita at Gawain ni Cristo ng mga Huling Araw sa China
Isang Maikling Pambungad Tungkol sa mga Pangyayari sa Likod ng Pagpapakita at Gawain ni Cristo ng mga Huling Araw sa China
Ang Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Makapangyarihang Diyos sa China
Ang Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Kaharian ng Makapangyarihang Diyos sa China
Sa Aba sa mga Yaon na Muling Magpapako sa Diyos sa Krus
Sa Aba sa mga Yaon na Muling Magpapako sa Diyos sa Krus
Buhay-sa -Iglesia-14
Buhay-sa -Iglesia-15
Buhay-sa -Iglesia-22
Buhay-sa -Iglesia-17
Buhay-sa -Iglesia-18
Buhay-sa -Iglesia-19
Buhay-sa -Iglesia-16
Buhay-sa -Iglesia-21
About Us 16
Buhay-sa-Iglesia-2
Buhay-sa-Iglesia-3
Buhay-sa-Iglesia-1
Buhay-sa -Iglesia-20
About Us 15
Buhay-sa-Iglesia-13
Buhay-sa-Iglesia-12
Buhay sa Iglesia
ugnayan sa diyos
Buhay-sa -Iglesia-14
Buhay-sa -Iglesia-15
Buhay-sa -Iglesia-22
Buhay-sa -Iglesia-17
Buhay-sa -Iglesia-18
Buhay-sa -Iglesia-19
Buhay-sa -Iglesia-16
Buhay-sa -Iglesia-21
About Us 16
Buhay-sa-Iglesia-2
Buhay-sa-Iglesia-3
Buhay-sa-Iglesia-1
Buhay-sa -Iglesia-20
About Us 15
Buhay-sa-Iglesia-13
Buhay-sa-Iglesia-12
Buhay sa Iglesia
ugnayan sa diyos
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
ang mabuting balita ng panginoon
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-13
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-16
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-4
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-2
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-3
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-1
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-12
Pagpapalaganap ng Ebanghelyo
ang mabuting balita ng panginoon
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-13
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-16
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-4
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-2
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-3
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-1
Pagpapalaganap-ng-ebanghelyo-12
Song-and-dance-5
Song-and-dance-2
Ang Kaharian ni Cristo ay Natatanto sa mga Tao
Ang Diyos ay ang simula at ang wakas
Song-and-dance-3
Siya Na May Kapangyarihan Sa Lahat
Song-and-dance-5
Song-and-dance-1
Song-and-dance-3
Song-and-dance-5
Song-and-dance-2
Ang Kaharian ni Cristo ay Natatanto sa mga Tao
Ang Diyos ay ang simula at ang wakas
Song-and-dance-3
Siya Na May Kapangyarihan Sa Lahat
Song-and-dance-5
Song-and-dance-1
Song-and-dance-3

Mga Hotline ng Ebanghelyo:

Makipag-ugnayan sa Amin

Paraan ng Pagkontak
Sundan Kami
Mag-iwan ng Mensahe