Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Matapos Matanggap ang Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw, Natamo Namin ang Isang Bagong Buhay

Ni Zhui Qiu, Malaysia Ako’y isang beautician at ang asawa ko ay isang magsasaka; nagkakilala kami sa Malaysia sa isang okasyon ng pagbabatuhan ng orange o kahel, isang tradisyunal na gawain para sa kababaihan na nagha… Buong Teksto

2020-05-14 19:14:31

Pagbukas ng Pinto sa Aking Puso at Pagtanggap sa Pagbabalik ng Panginoon

Ni Yongyuan, Estados Unidos Noong Nobyembre ng 1982, lumipat ang buong pamilya namin sa USA. Lahat kami ay may pananampalataya sa Panginoon simula sa henerasyon ng lolo ko, kaya nakahanap kami kaagad ng isang iglesia ng… Buong Teksto

2020-02-24 22:02:35

Isang Kakaibang Uri ng Kaligtasan

Ni Huang Lin, Tsina Dati akong isang ordinaryong mananampalataya sa Karismatikong Kristiyanismo, at mula noong nagsimula akong manampalataya sa Panginoon ay hindi ako kailanman lumiban sa gawaing pagsamba. Ito lalo na a… Buong Teksto

2020-02-19 23:56:13

Matapos Maunawaan ang Katotohanan tungkol sa Kung Paano Makikilala ang Totoong Cristo at ang mga Huwad na Cristo, Hindi na Ako Nagbulag-bulagan Pa

Ni Xiangwang, Malaysia Mula pagkabata palagi akong kasama ng aking ina, isang diyakono sa iglesia at guro sa Sunday School, sa pananampalataya sa Panginoon. Madalas akong dumalo sa mga pagtitipon at magbasa ng Biblia ka… Buong Teksto

2020-02-13 21:46:42

Muling Pagkabuhay Mula sa Bingit ng Kamatayan

Ni Yang Mei, Tsina Noong 2007 bigla akong nagkasakit ng di-gumagaling na sakit sa bato. Nang marinig nila ang balita, ang Kristiyano kong ina at hipag, at ilang Katolikong kaibigan ay lahat pumunta upang ipangaral sa ak… Buong Teksto

2020-01-23 05:36:04

Nagbalik Mula sa Bingit ng Kapahamakan

Ni Zhao Guangming, China Sa simula ng mga taong 1980, nasa edad na mga 30 ako at nagtatrabaho sa isang kumpanya ng konstruksyon. Maituturing ko ang sarili ko na bata at malusog, may respeto at tapat sa mga tao, at respo… Buong Teksto

2020-01-08 12:03:01

Nakikita Ko ang mga Kasinungalingan ng Gobyernong CCP at Inaakit Ako ng Pag-ibig ng Diyos na Bumalik sa Kanya

Ni Kemu, South Korea “Minsan ko pang sinasabi sa iyo—tumigil ka sa pagkausap sa akin tungkol sa Diyos na iyan, at hindi ka na puwedeng magkaroon ng kaugnayan sa mga mananampalatayang iyon sa Diyos. Kapag nakita kong kin… Buong Teksto

2020-01-02 20:08:21

Naghahatid ng Napakahalagang Balita ang Isang “Mensaherong Kalapati”

Ni Su Jie, Tsina Isang araw noong 1999 matapos ang isang pagpupulong, nilapitan ako ng pastor at sinabing, “Su Jie, narito ang isang sulat para sa iyo.” Pagkakitang pagkakita ko noon, alam kong nanggaling iyon sa isang … Buong Teksto

2019-12-28 19:52:10

Ang Pagbalik ng Isang Alibughang Anak

Ni Ruth, Estados Unidos Isinilang ako sa isang munting bayan sa katimugang China, sa isang pamilya ng mga mananampalataya noon pang henerasyon ng aking impo sa ama. Ang mga kuwento sa Biblia, mga himno ng papuri at sagr… Buong Teksto

2019-12-21 20:06:22

Pag-uwi

Ni Muyi, South Korea “Ang umaapaw na pag-ibig ng Diyos malayang ibinigay sa tao. Inosente at puro, hindi nababagabag, puno ng biyaya sa buhay. … Ng taong may konsensya at may pagkatao, may kasiyahang dala ng Kanyang biy… Buong Teksto

2019-12-20 18:48:51

Nakauwi na Ako

Ni Chu Keen Pong, Malaysia Mahigit isang dekada akong nanalig sa Panginoon at naglingkod sa iglesia nang dalawang taon, at pagkatapos ay nilisan ko ang aking iglesia para magtrabaho sa ibang bansa. Mangilan-ngilan na ri… Buong Teksto

2019-12-20 10:11:55

Ang Misteryo ng Trinidad ay Inihayag

Ni Jingmo, Malaysia Napakapalad ko noong 1997 na matanggap ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus at, noong ako ay binyagan, nagdasal at bininyagan ako ng pastor sa pangalan ng Trinidad (o tatlong persona sa iisang Diyos)—a… Buong Teksto

2019-12-16 13:56:36

Ibang Klase ng Pagmamahal

Ni Chengxin, Brazil Isang di-sinasadyang pagkakataon noong 2011 ang nagtulot sa akin na makapunta sa Brazil mula sa China. Noong kadarating ko pa lang, nalula ako sa mga sariwa at bagong karanasan at nag-usyoso ako nang… Buong Teksto

2019-12-15 15:09:49

Kasama Nang Muli ng Diyos

Ni Jianding, Estados Unidos Ipinanganak ako sa isang Katolikong pamilya, at mula sa murang edad ay tinuruan ako ng ina ko na magbasa ng Biblia. Iyon ay noong panahong binubuo ng Partido Komunista ng Tsina ang bansa pagk… Buong Teksto

2019-12-14 09:04:18

Dahil sa mga Notification Mula sa YouTube Nakasama Kong Muli ang Panginoon

Ni Li Lan, South Korea Sa buhay, ang mga pangyayaring nagkataon kung minsan ay maaaring magkaroon ng hindi nakikinitang mga resulta. Isang bagay na hindi inaasahan at kamangha-mangha ang nangyari sa akin ilang buwan na … Buong Teksto

2019-12-11 15:21:21

Sa pamamagitan ng Pag-unawa sa Misteryo ng mga Pangalan ng Diyos, Nakakasabay Ako sa mga Gawain ng Cordero

Ni Mu Zhen, Taiwan Noong maliit pa ako, matalino at mabait akong bata kaya palagi akong kinagigiliwan ng aking mga magulang, kamag-anak, at mga kaibigan. Dahil palaging mataas ang mga grado ko sa paaralan at mabait ako … Buong Teksto

2019-12-11 10:12:22

Ang Panginoon Ay Nagpakita sa Silangan

Ni Qiu Zhen, Tsina Isang araw, tinawag ako ng nakababatang kapatid kong babae para sabihing nakabalik siya mula sa hilaga at may mahalaga siyang bagay na gustong sabihin sa akin. Hiningi niyang puntahan ko siya kaagad. … Buong Teksto

2019-12-11 10:03:49

Ang Kaharian ng Langit ay Aktwal na Nasa Lupa Na

Ni Chen Bo, Tsina Ang pinakamalaking inaasam nating mga nananampalataya ay ang makapasok sa kaharian ng langit, at matamasa ang walang-hanggang kaligayahang bigay ng Panginoon sa tao. Sa tuwing naririnig ko ang pastor n… Buong Teksto

2019-12-11 09:58:47

Pakinggan! Sino Itong Nagsasalita?

Ni Zhou Li, China Bilang isang mangangaral ng iglesia, wala nang mas masakit pa kaysa sa espirituwal na kasalatan at walang kahit anong maipangaral. Wala akong magawa sa nakikita ko na paunti na nang paunti ang mga kapa… Buong Teksto

2019-12-11 09:47:10

Pagtuklas sa Misteryo ng Paghatol

Ni Enhui, Malaysia Ang pangalan ko ay Enhui; Ako ay 46 na taong gulang. Nakatira ako sa Malaysia, at 27 taon na akong mananampalataya sa Panginoon. Noong Oktubre 2015, lumipat ako sa isa pang lungsod para magtrabaho. An… Buong Teksto

2019-12-11 09:43:53

Ang Daan patungo sa Kadalisayan

Ni Christopher, Pilipinas Ang pangalan ko ay Christopher, at isa akong pastor sa isang bahay na simbahan sa Pilipinas. Noong 1987, ako ay nabinyagan at nanalig sa Panginoong Jesus at dahil sa biyaya ng Panginoon, noong … Buong Teksto

2019-12-11 09:36:53

Naglalaho ang Hamog at Nakikita Ko ang Landas Patungo sa Kaharian ng Langit

Ni Chen Ai, China Sinundan ko ang mga magulang ko sa kanilang pananalig sa Panginoon mula pa noong maliit ako, at ngayon ay nakamulagat sa mukha ko ang katandaan. Bagama’t buong buhay na akong nananalig sa Panginoon, an… Buong Teksto

2019-12-11 09:29:25

Ang Paghatol ay Nagsimula sa Pamilya ng Diyos

Aishen, Amerika Ako ay isang Kristiyano. Nang una akong magsimulang maniwala sa Diyos, madalas akong makarinig ng mga sermon kung saan sinasabi ng mga tao, “Ang Panginoong Jesus ay ang Ating Manunubos. Siya ay ipinako s… Buong Teksto

2019-03-19 10:45:00

Hindi Na Pinaniniwalaan Pa ang mga Tsismis, Sinundan Ko ang mga Yapak ng Diyos

Ni Amy, USA “Ang makilala ang Panginoon ang pinaka-inaasam ng lahat ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, sinalubong ko ang pagbabalik ng Panginoon at puno ako ng pasasalamat sa Kanya....” Gabi … Buong Teksto

2019-02-17 12:07:30

Tinalikuran Ko ang Aking mga Paniwala at Sinalubong ang Pagbabalik ng Panginoon

Ni Reshi, USA Naniniwala sa Diyos ang buong pamilya ko. Dumadalo ako sa misa kasama ng mama ko mula pa noong bata pa ako at napakaraming pagpapala na ang ibinigay sa amin ng Diyos—punung-puno kami ng pasasalamat sa Kany… Buong Teksto

2019-02-17 11:53:19

Napakaliwanag at Napakaaliwalas ng Langit sa Araw na Iyon (Ikatlong Bahagi)

Ni Tian Ying, China Nang makauwi ako, patuloy kong inisip ang pagbabahaging ibinigay ng sister, at naisip ko sa sarili ko: “Lahat ng sinabi ng sister na iyon ay umaayon sa Biblia. Talagang wala akong katwirang maniwal… Buong Teksto

2018-05-08 23:20:45

Napakaliwanag at Napakaaliwalas ng Langit sa Araw na Iyon (Ikalawang Bahagi)

Ni Tian Ying, China Pinag-isipan ko ang mga salita ng sister at nadama ko na may malaking katuturan ang sinabi niya, kaya naupo ako roon at tahimik na nakinig. Patuloy na nagsalita ang sister: “Nahayag na ng salit… Buong Teksto

2018-05-08 23:17:16

Napakaliwanag at Napakaaliwalas ng Langit sa Araw na Iyon (Unang Bahagi)

Ni Tian Ying, China Dati akong mananampalataya sa Three-Self Church sa China. Nang una akong magsimulang sumali sa mga pagtitipon, madalas sabihin sa amin ng mga pastor na, “Mga kapatid, nakatala sa Biblia na, ‘Sapagka’… Buong Teksto

2018-05-08 23:09:02

Pagkatapos Kong Makinig Gamit Ang Aking Puso, Tinanggap Ko Ang Pagbabalik ng Panginoon

Max Estados Unidos Noong 1994, ipinanganak ako sa Estados Unidos. Parehong Tsino ang mga magulang ko. Ang nanay ko ay klasikong halimbawa ng isang matagumpay na babaeng may karera. Nakapag-iisip siya para sa sarili at n… Buong Teksto

2018-05-08 22:50:04

Sinalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon

Qingxin, Myanmar Parehong mga Kristiano ang ang aking mga magulang at mula pagkabata, nagsimula akong sumama sa kanila papunta sa iglesia upang dumalo ng mga gawain. Sa edad na labindalawa, dumalo ako ng isang engranden… Buong Teksto

2018-04-28 11:18:58

Ang Mainit na Liwanag Pagkaraan ng Madilim na Lagusan

Ni Wang Yuping, China Tulad ng lahat ng iba pang mga kapatid na uhaw sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, palaging nananabik din ako noon pa man na bumalik ang ating Panginoon sa lalong madaling panahon, upang tanggapin t… Buong Teksto

2020-03-20 23:02:28

Ang Paggising ng Isang Nalinlang na Espiritu

Ni Yuan Zhi, Brazil Ipinanganak ako sa isang maliit na lungsod sa Northern China at noong 2010, sumunod ako sa mga kamag-anak ko sa Brazil. Dito sa Brazil, may nakaibigan akong isang Kristiyano na isinama ako sa iglesia… Buong Teksto

2020-03-20 22:59:00

Nawala at Natagpuang Muli

Ni Xieli, Estados Unidos Nagpunta ako sa U.S.A. upang magtrabaho nang husto hanggang sa abot ng makakaya ko sa paghahangad ng isang maligayang buhay na may mataas na pamantayan ng pamumuhay. Bagama’t hindi kakaunti ang … Buong Teksto

2020-03-15 20:33:13

Isang Labanan

Ni Zhang Hui, Tsina Ang pangalan ko ay Zhang Hui, at noong 1993 nagsimulang manalig sa Panginoong Jesus ang buong pamilya ko. Isa akong masigasig na naghahanap, kaya mabilis akong naging mangangaral. Madalas akong nagla… Buong Teksto

2020-02-09 01:09:12

Pagtakas mula sa “Lungga ng Tigre”

Ni Xiaoyou, China Ako si Xiaoyou at ako ay 26 taong gulang. Dati akong Katoliko. Noong maliit pa ako, sumama ako sa aking ina sa simbahan para dumalo sa Misa, magbasa ng Biblia, mangumpisal at tumanggap ng Komunyon. Mas… Buong Teksto

2020-02-01 07:05:28

Nagdulot ng Krisis sa Pamilya ang Kaso ng Zhaoyuan na Naganap Noong Mayo 28

Ni Enhui, Tsina Isa akong ordinaryong babae sa aming bansa, at ang mabibigat na pasanin sa mga responsibilidad ko sa aming tahanan ay palaging nagdudulot sa akin ng labis na pagod na halos hindi na ako makahinga. Dahil … Buong Teksto

2019-12-31 11:08:42

Isang Maliit na Dahon ng Damong Tumubo Kasama ng mga Palumpong

Ni Yixin, Singapore Noong Nobyembre 2016 nakilala ko sa pamamagitan ng Facebook sina Brother Lin, Sister Zhang at Sister Xiaoxiao ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Isinama nila ang ilan sa mga propesiya mula sa … Buong Teksto

2019-12-20 10:03:18

Ang Salita ng Diyos ang Aking Lakas

Ni Jingnian, Canada Bata pa ako ay sinundan ko na ang pananalig ng pamilya ko sa Panginoon, na madalas na nagbabasa ng Biblia at dumadalo sa mga samba. Ibinahagi ko ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa biyenan kong b… Buong Teksto

2019-12-12 19:04:40

Isang Pambihirang Tagumpay

Ni Fangfang, China Nananalig ang buong pamilya namin sa Panginoong Jesus, at samantalang isa lang akong karaniwang mananampalataya sa aming iglesia, ang aking ama noon ay isa sa mga kapwa-manggagawa sa iglesia. Noong … Buong Teksto

2019-12-11 10:26:02

Pinapatnubayan Ako ng Salita ng Diyos sa Pagdaan sa mga Patibong

Ni Tian’na, Hong Kong Sa pagbuklat nang mabilis sa mga pahina ng artikulo ng mga salita ng Diyos na, “Alam Mo Ba? Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao,” hindi ko maiwasang maalala ang karanasan ko dalaw… Buong Teksto

2019-12-11 10:20:53

Paano Ako Muntik nang Maging Hangal na Dalaga

Ni Li Fang, China Noong taglagas ng 2002, si Sister Zhao na mula sa aking denominasyon, ang Iglesia ng Katotohanan, ay isinama sa aking tahanan ang kanyang pamangking si Sister Wang, para sabihin sa akin ang magandang b… Buong Teksto

2019-12-11 09:52:27

Mga Kaguluhan Mula sa Usap-usapang “Mayo 28”

Xingwu, Pransya Sa Unang Pagkakataon na Narinig ko ang Usap-usapang ito Ako ay Nalungkot Ang aking ina ay isang debotong Kristiyano. Mula nang ako ay nasa hustong gulang upang maunawaan ang mga bagay, madalas niya ak… Buong Teksto

2019-11-17 11:57:53

Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas

Ni Hu Yang, France Noong Mayo 2018, masuwerte akong na rinig ang huling pamamahayag ng ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos. Sa pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at sa pakikinig sa pagbabahagi ng mga kap… Buong Teksto

2019-08-30 04:43:48

Sino ang Hadlang Sa Daan Patungo sa Makalangit na Kaharian?

Ni Meng’ai, Malaysia Nang taon na namatay ang aking asawa, matindi ang aking kalungkutan, at higit pa riyan nagkaroon ako ng dagdag na pasanin na pagpapalaki sa aking mga anak. Ang kahirapan ay biglang sumapit sa buhay … Buong Teksto

2019-05-29 17:17:48

Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan

Ni Xiaoyun, Tsina Ako ay isang dating opisyal ng hukbong-sandatahan. Isang araw noong 1999, ipinangaral ng isang Koreanong pastor ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa akin. Dahil sa aking taimtim na pagsisikap, di-nagt… Buong Teksto

2019-05-29 16:49:35

Espirituwal na Pakikidigma: Dalawang Buwang “Pagkakabilanggo” Sa Akin ng Aking Asawa

Gawa ni Baituo, South Korea “Mahal, buti pa itago mo yung mga bank card. Kasalanan ko na bulag kong pinaniwalaan ang mga tsismis ng CCP at sinubukan kong hadlangan ang paniniwala mo sa Diyos, at kinuha ko pa sa ‘yo ang … Buong Teksto

2019-02-17 11:19:02

Pag-alpas sa Ulap upang Makita ang Liwanag

Ni Faith, China Isa akong karaniwang manggagawa. Noong katapusan ng Nobyembre 2013, nakita ng isa kong kasamahan sa trabaho na ako at ang aking asawa ay laging nag-iingay tungkol sa maliliit na bagay, na araw-araw ay na… Buong Teksto

2018-09-20 00:30:39

Ang Paglansag sa Mahigpit na Pagkubkob ni Satanas (Ikalawang Bahagi)

Zhao Gang (Pinagmumulan: Depositphotos) Sinabi ng aking asawa sa mga kapatid kung ano ang sinabi ni Kapatid na Guan sa amin nang siya ay nagpunta sa aming bahay, at tinanong ako ni Kapatid na Zhang kung ano ang aking… Buong Teksto

2018-05-08 23:03:27

Ang Paglansag sa Mahigpit na Pagkubkob ni Satanas (Unang Bahagi)

Zhao Gang Sobrang lamig noong nakaraang Nobyembre sa Hilagang-silangang Tsina, wala sa mga niyebeng bumagsak sa lupa ang natunaw, at maraming mga tao na naglakad sa labas ang sobrang nilamig na inipit nila ang kanilang … Buong Teksto

2018-05-08 23:00:02

Ang Diyos Ay nasa Aking Tabi

Ni Guozi, Estados Unidos Ipinanganak ako sa isang Kristiyanong pamilya, at noong ako ay isang taong gulang, tinanggap ng aking ina ang bagong gawain ng nagbalik na Panginoong Jesus—ang Makapangyarihang Diyos—bagama’t ma… Buong Teksto

2020-03-13 19:18:08

Nakahanap na Ako ng Tunay na Tahanan

Ni Yangyang, Estados Unidos Namatay ang ama ko noong tatlong taong gulang ako. Noong panahong iyon, kapapanganak pa lang ng ina ko sa aking nakababatang kapatid na lalaki, at sinabi ng lola ko, dahil sa pamahiin, na ang… Buong Teksto

2020-01-25 00:53:01

Suwerte at Kasawian

Ni Dujuan, Japan Ipinanganak ako sa isang mahirap na pamilya sa isang nayon sa probinsiya. Magmula noong bata ako, mahirap na ang naging buhay ko at minaliit ako ng ibang mga tao. Kung minsan ni hindi ko pa alam kung ma… Buong Teksto

2020-01-04 08:59:11

Ginabayan Ako ng Makapangyarihang Diyos sa Landas ng Pagkamit ng Paglilinis

Ni Gangqiang, USA Noong 2007, dahil sa maraming kagipitan sa buhay ko, pumunta ako sa Singapore nang mag-isa para maghanap-buhay. Buong taon, napakainit ng klima sa Singapore, kaya araw-araw tumatagaktak ang pawis ko ka… Buong Teksto

2020-01-04 08:49:39

Isang Kristiyanong Espirituwal na Paggising

Ni Lingwu, Japan Ako ay ipinanganak noong 80’s, at isinilang sa pamilya ng isang ordinaryong magsasaka. Ang kuya ko ay palaging may sakit simula noong bata pa siya. Nasugatan ang aking ama sa isang aksidente noong ako a… Buong Teksto

2018-06-30 12:50:51

Natagpuan Ko na ang Tunay na Kaligayahan

Ni Zhang Hua, Cambodia Isinilang ako sa isang ordinaryong pamilya ng mga magsasaka. Kahit hindi kami mayaman, minahal ng aking ama at ina ang isa’t isa at pinakitunguhan nila ako nang napakaayos—masasabi mo talaga na ma… Buong Teksto

2018-05-08 22:55:11

Hanapin ang Tunay na Buhay: Umuwi ang isang Pagala-galang Puso

Novo Pilipinas Ako ay si Novo, Ako ay isang Pilipino. Mula pagkabata ko, naniwala ako sa Diyos kasama ang aking ina. Nagsisimba ako kasama ang aking mga kapatid para makinig sa mga sermon. Kahit na naniwala ako sa Pangi… Buong Teksto

2018-04-28 10:30:55

Natagpuan Ko ang Tunay na Liwanag

Naniniwala ang mga Protestante at Katoliko sa iisang Diyos. Pareho silang naniniwala sa Panginoong Jesus. Bilang resulta, tinanggap ko ang imbitasyon ng pinuno ng maliit na grupo na sumama sa kanya sa iglesia. Matapos pa… Buong Teksto

2018-04-28 09:58:53

Matapos Matanggap ang Pagliligtas ng Diyos sa mga Huling Araw, Natamo Namin ang Isang Bagong Buhay

Ni Zhui Qiu, Malaysia Ako’y isang beautician at ang asawa ko ay isang magsasaka; nagkakilala kami sa Malaysia sa isang okasyon ng pagbabatuhan ng orange o kahel, isang tradisyunal na gawain para sa kababaihan na nagha… Buong Teksto

2020-05-14 19:14:31

Pagbukas ng Pinto sa Aking Puso at Pagtanggap sa Pagbabalik ng Panginoon

Ni Yongyuan, Estados Unidos Noong Nobyembre ng 1982, lumipat ang buong pamilya namin sa USA. Lahat kami ay may pananampalataya sa Panginoon simula sa henerasyon ng lolo ko, kaya nakahanap kami kaagad ng isang iglesia ng… Buong Teksto

2020-02-24 22:02:35

Isang Kakaibang Uri ng Kaligtasan

Ni Huang Lin, Tsina Dati akong isang ordinaryong mananampalataya sa Karismatikong Kristiyanismo, at mula noong nagsimula akong manampalataya sa Panginoon ay hindi ako kailanman lumiban sa gawaing pagsamba. Ito lalo na a… Buong Teksto

2020-02-19 23:56:13

Matapos Maunawaan ang Katotohanan tungkol sa Kung Paano Makikilala ang Totoong Cristo at ang mga Huwad na Cristo, Hindi na Ako Nagbulag-bulagan Pa

Ni Xiangwang, Malaysia Mula pagkabata palagi akong kasama ng aking ina, isang diyakono sa iglesia at guro sa Sunday School, sa pananampalataya sa Panginoon. Madalas akong dumalo sa mga pagtitipon at magbasa ng Biblia ka… Buong Teksto

2020-02-13 21:46:42

Muling Pagkabuhay Mula sa Bingit ng Kamatayan

Ni Yang Mei, Tsina Noong 2007 bigla akong nagkasakit ng di-gumagaling na sakit sa bato. Nang marinig nila ang balita, ang Kristiyano kong ina at hipag, at ilang Katolikong kaibigan ay lahat pumunta upang ipangaral sa ak… Buong Teksto

2020-01-23 05:36:04

Nagbalik Mula sa Bingit ng Kapahamakan

Ni Zhao Guangming, China Sa simula ng mga taong 1980, nasa edad na mga 30 ako at nagtatrabaho sa isang kumpanya ng konstruksyon. Maituturing ko ang sarili ko na bata at malusog, may respeto at tapat sa mga tao, at respo… Buong Teksto

2020-01-08 12:03:01

Nakikita Ko ang mga Kasinungalingan ng Gobyernong CCP at Inaakit Ako ng Pag-ibig ng Diyos na Bumalik sa Kanya

Ni Kemu, South Korea “Minsan ko pang sinasabi sa iyo—tumigil ka sa pagkausap sa akin tungkol sa Diyos na iyan, at hindi ka na puwedeng magkaroon ng kaugnayan sa mga mananampalatayang iyon sa Diyos. Kapag nakita kong kin… Buong Teksto

2020-01-02 20:08:21

Naghahatid ng Napakahalagang Balita ang Isang “Mensaherong Kalapati”

Ni Su Jie, Tsina Isang araw noong 1999 matapos ang isang pagpupulong, nilapitan ako ng pastor at sinabing, “Su Jie, narito ang isang sulat para sa iyo.” Pagkakitang pagkakita ko noon, alam kong nanggaling iyon sa isang … Buong Teksto

2019-12-28 19:52:10

Ang Pagbalik ng Isang Alibughang Anak

Ni Ruth, Estados Unidos Isinilang ako sa isang munting bayan sa katimugang China, sa isang pamilya ng mga mananampalataya noon pang henerasyon ng aking impo sa ama. Ang mga kuwento sa Biblia, mga himno ng papuri at sagr… Buong Teksto

2019-12-21 20:06:22

Pag-uwi

Ni Muyi, South Korea “Ang umaapaw na pag-ibig ng Diyos malayang ibinigay sa tao. Inosente at puro, hindi nababagabag, puno ng biyaya sa buhay. … Ng taong may konsensya at may pagkatao, may kasiyahang dala ng Kanyang biy… Buong Teksto

2019-12-20 18:48:51

Nakauwi na Ako

Ni Chu Keen Pong, Malaysia Mahigit isang dekada akong nanalig sa Panginoon at naglingkod sa iglesia nang dalawang taon, at pagkatapos ay nilisan ko ang aking iglesia para magtrabaho sa ibang bansa. Mangilan-ngilan na ri… Buong Teksto

2019-12-20 10:11:55

Ang Misteryo ng Trinidad ay Inihayag

Ni Jingmo, Malaysia Napakapalad ko noong 1997 na matanggap ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus at, noong ako ay binyagan, nagdasal at bininyagan ako ng pastor sa pangalan ng Trinidad (o tatlong persona sa iisang Diyos)—a… Buong Teksto

2019-12-16 13:56:36

Ibang Klase ng Pagmamahal

Ni Chengxin, Brazil Isang di-sinasadyang pagkakataon noong 2011 ang nagtulot sa akin na makapunta sa Brazil mula sa China. Noong kadarating ko pa lang, nalula ako sa mga sariwa at bagong karanasan at nag-usyoso ako nang… Buong Teksto

2019-12-15 15:09:49

Kasama Nang Muli ng Diyos

Ni Jianding, Estados Unidos Ipinanganak ako sa isang Katolikong pamilya, at mula sa murang edad ay tinuruan ako ng ina ko na magbasa ng Biblia. Iyon ay noong panahong binubuo ng Partido Komunista ng Tsina ang bansa pagk… Buong Teksto

2019-12-14 09:04:18

Dahil sa mga Notification Mula sa YouTube Nakasama Kong Muli ang Panginoon

Ni Li Lan, South Korea Sa buhay, ang mga pangyayaring nagkataon kung minsan ay maaaring magkaroon ng hindi nakikinitang mga resulta. Isang bagay na hindi inaasahan at kamangha-mangha ang nangyari sa akin ilang buwan na … Buong Teksto

2019-12-11 15:21:21

Sa pamamagitan ng Pag-unawa sa Misteryo ng mga Pangalan ng Diyos, Nakakasabay Ako sa mga Gawain ng Cordero

Ni Mu Zhen, Taiwan Noong maliit pa ako, matalino at mabait akong bata kaya palagi akong kinagigiliwan ng aking mga magulang, kamag-anak, at mga kaibigan. Dahil palaging mataas ang mga grado ko sa paaralan at mabait ako … Buong Teksto

2019-12-11 10:12:22

Ang Panginoon Ay Nagpakita sa Silangan

Ni Qiu Zhen, Tsina Isang araw, tinawag ako ng nakababatang kapatid kong babae para sabihing nakabalik siya mula sa hilaga at may mahalaga siyang bagay na gustong sabihin sa akin. Hiningi niyang puntahan ko siya kaagad. … Buong Teksto

2019-12-11 10:03:49

Ang Kaharian ng Langit ay Aktwal na Nasa Lupa Na

Ni Chen Bo, Tsina Ang pinakamalaking inaasam nating mga nananampalataya ay ang makapasok sa kaharian ng langit, at matamasa ang walang-hanggang kaligayahang bigay ng Panginoon sa tao. Sa tuwing naririnig ko ang pastor n… Buong Teksto

2019-12-11 09:58:47

Pakinggan! Sino Itong Nagsasalita?

Ni Zhou Li, China Bilang isang mangangaral ng iglesia, wala nang mas masakit pa kaysa sa espirituwal na kasalatan at walang kahit anong maipangaral. Wala akong magawa sa nakikita ko na paunti na nang paunti ang mga kapa… Buong Teksto

2019-12-11 09:47:10

Pagtuklas sa Misteryo ng Paghatol

Ni Enhui, Malaysia Ang pangalan ko ay Enhui; Ako ay 46 na taong gulang. Nakatira ako sa Malaysia, at 27 taon na akong mananampalataya sa Panginoon. Noong Oktubre 2015, lumipat ako sa isa pang lungsod para magtrabaho. An… Buong Teksto

2019-12-11 09:43:53

Ang Daan patungo sa Kadalisayan

Ni Christopher, Pilipinas Ang pangalan ko ay Christopher, at isa akong pastor sa isang bahay na simbahan sa Pilipinas. Noong 1987, ako ay nabinyagan at nanalig sa Panginoong Jesus at dahil sa biyaya ng Panginoon, noong … Buong Teksto

2019-12-11 09:36:53

Naglalaho ang Hamog at Nakikita Ko ang Landas Patungo sa Kaharian ng Langit

Ni Chen Ai, China Sinundan ko ang mga magulang ko sa kanilang pananalig sa Panginoon mula pa noong maliit ako, at ngayon ay nakamulagat sa mukha ko ang katandaan. Bagama’t buong buhay na akong nananalig sa Panginoon, an… Buong Teksto

2019-12-11 09:29:25

Ang Paghatol ay Nagsimula sa Pamilya ng Diyos

Aishen, Amerika Ako ay isang Kristiyano. Nang una akong magsimulang maniwala sa Diyos, madalas akong makarinig ng mga sermon kung saan sinasabi ng mga tao, “Ang Panginoong Jesus ay ang Ating Manunubos. Siya ay ipinako s… Buong Teksto

2019-03-19 10:45:00

Hindi Na Pinaniniwalaan Pa ang mga Tsismis, Sinundan Ko ang mga Yapak ng Diyos

Ni Amy, USA “Ang makilala ang Panginoon ang pinaka-inaasam ng lahat ng mga mananampalataya. Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, sinalubong ko ang pagbabalik ng Panginoon at puno ako ng pasasalamat sa Kanya....” Gabi … Buong Teksto

2019-02-17 12:07:30

Tinalikuran Ko ang Aking mga Paniwala at Sinalubong ang Pagbabalik ng Panginoon

Ni Reshi, USA Naniniwala sa Diyos ang buong pamilya ko. Dumadalo ako sa misa kasama ng mama ko mula pa noong bata pa ako at napakaraming pagpapala na ang ibinigay sa amin ng Diyos—punung-puno kami ng pasasalamat sa Kany… Buong Teksto

2019-02-17 11:53:19

Napakaliwanag at Napakaaliwalas ng Langit sa Araw na Iyon (Ikatlong Bahagi)

Ni Tian Ying, China Nang makauwi ako, patuloy kong inisip ang pagbabahaging ibinigay ng sister, at naisip ko sa sarili ko: “Lahat ng sinabi ng sister na iyon ay umaayon sa Biblia. Talagang wala akong katwirang maniwal… Buong Teksto

2018-05-08 23:20:45

Napakaliwanag at Napakaaliwalas ng Langit sa Araw na Iyon (Ikalawang Bahagi)

Ni Tian Ying, China Pinag-isipan ko ang mga salita ng sister at nadama ko na may malaking katuturan ang sinabi niya, kaya naupo ako roon at tahimik na nakinig. Patuloy na nagsalita ang sister: “Nahayag na ng salit… Buong Teksto

2018-05-08 23:17:16

Napakaliwanag at Napakaaliwalas ng Langit sa Araw na Iyon (Unang Bahagi)

Ni Tian Ying, China Dati akong mananampalataya sa Three-Self Church sa China. Nang una akong magsimulang sumali sa mga pagtitipon, madalas sabihin sa amin ng mga pastor na, “Mga kapatid, nakatala sa Biblia na, ‘Sapagka’… Buong Teksto

2018-05-08 23:09:02

Pagkatapos Kong Makinig Gamit Ang Aking Puso, Tinanggap Ko Ang Pagbabalik ng Panginoon

Max Estados Unidos Noong 1994, ipinanganak ako sa Estados Unidos. Parehong Tsino ang mga magulang ko. Ang nanay ko ay klasikong halimbawa ng isang matagumpay na babaeng may karera. Nakapag-iisip siya para sa sarili at n… Buong Teksto

2018-05-08 22:50:04

Sinalubong Ko ang Pagbabalik ng Panginoon

Qingxin, Myanmar Parehong mga Kristiano ang ang aking mga magulang at mula pagkabata, nagsimula akong sumama sa kanila papunta sa iglesia upang dumalo ng mga gawain. Sa edad na labindalawa, dumalo ako ng isang engranden… Buong Teksto

2018-04-28 11:18:58

Ang Mainit na Liwanag Pagkaraan ng Madilim na Lagusan

Ni Wang Yuping, China Tulad ng lahat ng iba pang mga kapatid na uhaw sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, palaging nananabik din ako noon pa man na bumalik ang ating Panginoon sa lalong madaling panahon, upang tanggapin t… Buong Teksto

2020-03-20 23:02:28

Ang Paggising ng Isang Nalinlang na Espiritu

Ni Yuan Zhi, Brazil Ipinanganak ako sa isang maliit na lungsod sa Northern China at noong 2010, sumunod ako sa mga kamag-anak ko sa Brazil. Dito sa Brazil, may nakaibigan akong isang Kristiyano na isinama ako sa iglesia… Buong Teksto

2020-03-20 22:59:00

Nawala at Natagpuang Muli

Ni Xieli, Estados Unidos Nagpunta ako sa U.S.A. upang magtrabaho nang husto hanggang sa abot ng makakaya ko sa paghahangad ng isang maligayang buhay na may mataas na pamantayan ng pamumuhay. Bagama’t hindi kakaunti ang … Buong Teksto

2020-03-15 20:33:13

Isang Labanan

Ni Zhang Hui, Tsina Ang pangalan ko ay Zhang Hui, at noong 1993 nagsimulang manalig sa Panginoong Jesus ang buong pamilya ko. Isa akong masigasig na naghahanap, kaya mabilis akong naging mangangaral. Madalas akong nagla… Buong Teksto

2020-02-09 01:09:12

Pagtakas mula sa “Lungga ng Tigre”

Ni Xiaoyou, China Ako si Xiaoyou at ako ay 26 taong gulang. Dati akong Katoliko. Noong maliit pa ako, sumama ako sa aking ina sa simbahan para dumalo sa Misa, magbasa ng Biblia, mangumpisal at tumanggap ng Komunyon. Mas… Buong Teksto

2020-02-01 07:05:28

Nagdulot ng Krisis sa Pamilya ang Kaso ng Zhaoyuan na Naganap Noong Mayo 28

Ni Enhui, Tsina Isa akong ordinaryong babae sa aming bansa, at ang mabibigat na pasanin sa mga responsibilidad ko sa aming tahanan ay palaging nagdudulot sa akin ng labis na pagod na halos hindi na ako makahinga. Dahil … Buong Teksto

2019-12-31 11:08:42

Isang Maliit na Dahon ng Damong Tumubo Kasama ng mga Palumpong

Ni Yixin, Singapore Noong Nobyembre 2016 nakilala ko sa pamamagitan ng Facebook sina Brother Lin, Sister Zhang at Sister Xiaoxiao ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Isinama nila ang ilan sa mga propesiya mula sa … Buong Teksto

2019-12-20 10:03:18

Ang Salita ng Diyos ang Aking Lakas

Ni Jingnian, Canada Bata pa ako ay sinundan ko na ang pananalig ng pamilya ko sa Panginoon, na madalas na nagbabasa ng Biblia at dumadalo sa mga samba. Ibinahagi ko ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa biyenan kong b… Buong Teksto

2019-12-12 19:04:40

Isang Pambihirang Tagumpay

Ni Fangfang, China Nananalig ang buong pamilya namin sa Panginoong Jesus, at samantalang isa lang akong karaniwang mananampalataya sa aming iglesia, ang aking ama noon ay isa sa mga kapwa-manggagawa sa iglesia. Noong … Buong Teksto

2019-12-11 10:26:02

Pinapatnubayan Ako ng Salita ng Diyos sa Pagdaan sa mga Patibong

Ni Tian’na, Hong Kong Sa pagbuklat nang mabilis sa mga pahina ng artikulo ng mga salita ng Diyos na, “Alam Mo Ba? Nakagawa ng Isang Dakilang Bagay ang Diyos sa mga Tao,” hindi ko maiwasang maalala ang karanasan ko dalaw… Buong Teksto

2019-12-11 10:20:53

Paano Ako Muntik nang Maging Hangal na Dalaga

Ni Li Fang, China Noong taglagas ng 2002, si Sister Zhao na mula sa aking denominasyon, ang Iglesia ng Katotohanan, ay isinama sa aking tahanan ang kanyang pamangking si Sister Wang, para sabihin sa akin ang magandang b… Buong Teksto

2019-12-11 09:52:27

Mga Kaguluhan Mula sa Usap-usapang “Mayo 28”

Xingwu, Pransya Sa Unang Pagkakataon na Narinig ko ang Usap-usapang ito Ako ay Nalungkot Ang aking ina ay isang debotong Kristiyano. Mula nang ako ay nasa hustong gulang upang maunawaan ang mga bagay, madalas niya ak… Buong Teksto

2019-11-17 11:57:53

Paano Umasa sa Diyos at Magpatotoo Kapag Tinukso ni Satanas

Ni Hu Yang, France Noong Mayo 2018, masuwerte akong na rinig ang huling pamamahayag ng ebanghelyo ng Makapangyarihang Diyos. Sa pagbabasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at sa pakikinig sa pagbabahagi ng mga kap… Buong Teksto

2019-08-30 04:43:48

Sino ang Hadlang Sa Daan Patungo sa Makalangit na Kaharian?

Ni Meng’ai, Malaysia Nang taon na namatay ang aking asawa, matindi ang aking kalungkutan, at higit pa riyan nagkaroon ako ng dagdag na pasanin na pagpapalaki sa aking mga anak. Ang kahirapan ay biglang sumapit sa buhay … Buong Teksto

2019-05-29 17:17:48

Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan

Ni Xiaoyun, Tsina Ako ay isang dating opisyal ng hukbong-sandatahan. Isang araw noong 1999, ipinangaral ng isang Koreanong pastor ang ebanghelyo ng Panginoong Jesus sa akin. Dahil sa aking taimtim na pagsisikap, di-nagt… Buong Teksto

2019-05-29 16:49:35

Espirituwal na Pakikidigma: Dalawang Buwang “Pagkakabilanggo” Sa Akin ng Aking Asawa

Gawa ni Baituo, South Korea “Mahal, buti pa itago mo yung mga bank card. Kasalanan ko na bulag kong pinaniwalaan ang mga tsismis ng CCP at sinubukan kong hadlangan ang paniniwala mo sa Diyos, at kinuha ko pa sa ‘yo ang … Buong Teksto

2019-02-17 11:19:02

Pag-alpas sa Ulap upang Makita ang Liwanag

Ni Faith, China Isa akong karaniwang manggagawa. Noong katapusan ng Nobyembre 2013, nakita ng isa kong kasamahan sa trabaho na ako at ang aking asawa ay laging nag-iingay tungkol sa maliliit na bagay, na araw-araw ay na… Buong Teksto

2018-09-20 00:30:39

Ang Paglansag sa Mahigpit na Pagkubkob ni Satanas (Ikalawang Bahagi)

Zhao Gang (Pinagmumulan: Depositphotos) Sinabi ng aking asawa sa mga kapatid kung ano ang sinabi ni Kapatid na Guan sa amin nang siya ay nagpunta sa aming bahay, at tinanong ako ni Kapatid na Zhang kung ano ang aking… Buong Teksto

2018-05-08 23:03:27

Ang Paglansag sa Mahigpit na Pagkubkob ni Satanas (Unang Bahagi)

Zhao Gang Sobrang lamig noong nakaraang Nobyembre sa Hilagang-silangang Tsina, wala sa mga niyebeng bumagsak sa lupa ang natunaw, at maraming mga tao na naglakad sa labas ang sobrang nilamig na inipit nila ang kanilang … Buong Teksto

2018-05-08 23:00:02

Ang Diyos Ay nasa Aking Tabi

Ni Guozi, Estados Unidos Ipinanganak ako sa isang Kristiyanong pamilya, at noong ako ay isang taong gulang, tinanggap ng aking ina ang bagong gawain ng nagbalik na Panginoong Jesus—ang Makapangyarihang Diyos—bagama’t ma… Buong Teksto

2020-03-13 19:18:08

Nakahanap na Ako ng Tunay na Tahanan

Ni Yangyang, Estados Unidos Namatay ang ama ko noong tatlong taong gulang ako. Noong panahong iyon, kapapanganak pa lang ng ina ko sa aking nakababatang kapatid na lalaki, at sinabi ng lola ko, dahil sa pamahiin, na ang… Buong Teksto

2020-01-25 00:53:01

Suwerte at Kasawian

Ni Dujuan, Japan Ipinanganak ako sa isang mahirap na pamilya sa isang nayon sa probinsiya. Magmula noong bata ako, mahirap na ang naging buhay ko at minaliit ako ng ibang mga tao. Kung minsan ni hindi ko pa alam kung ma… Buong Teksto

2020-01-04 08:59:11

Ginabayan Ako ng Makapangyarihang Diyos sa Landas ng Pagkamit ng Paglilinis

Ni Gangqiang, USA Noong 2007, dahil sa maraming kagipitan sa buhay ko, pumunta ako sa Singapore nang mag-isa para maghanap-buhay. Buong taon, napakainit ng klima sa Singapore, kaya araw-araw tumatagaktak ang pawis ko ka… Buong Teksto

2020-01-04 08:49:39

Isang Kristiyanong Espirituwal na Paggising

Ni Lingwu, Japan Ako ay ipinanganak noong 80’s, at isinilang sa pamilya ng isang ordinaryong magsasaka. Ang kuya ko ay palaging may sakit simula noong bata pa siya. Nasugatan ang aking ama sa isang aksidente noong ako a… Buong Teksto

2018-06-30 12:50:51

Natagpuan Ko na ang Tunay na Kaligayahan

Ni Zhang Hua, Cambodia Isinilang ako sa isang ordinaryong pamilya ng mga magsasaka. Kahit hindi kami mayaman, minahal ng aking ama at ina ang isa’t isa at pinakitunguhan nila ako nang napakaayos—masasabi mo talaga na ma… Buong Teksto

2018-05-08 22:55:11

Hanapin ang Tunay na Buhay: Umuwi ang isang Pagala-galang Puso

Novo Pilipinas Ako ay si Novo, Ako ay isang Pilipino. Mula pagkabata ko, naniwala ako sa Diyos kasama ang aking ina. Nagsisimba ako kasama ang aking mga kapatid para makinig sa mga sermon. Kahit na naniwala ako sa Pangi… Buong Teksto

2018-04-28 10:30:55

Natagpuan Ko ang Tunay na Liwanag

Naniniwala ang mga Protestante at Katoliko sa iisang Diyos. Pareho silang naniniwala sa Panginoong Jesus. Bilang resulta, tinanggap ko ang imbitasyon ng pinuno ng maliit na grupo na sumama sa kanya sa iglesia. Matapos pa… Buong Teksto

2018-04-28 09:58:53