Kabanata 4

Sa bawat sandali, tayo ay magbabantay at maghihintay, magiging tahimik sa espiritu at maghahanap nang may dalisay na puso. Anuman ang nangyayari sa atin, hindi tayo dapat bulag na makipagbahagian. Kailangan lamang nating manahimik sa harapan ng Diyos at maging palagian ang pakikipagbahagian sa Kanya, at pagkatapos ay tiyak na mabubunyag sa atin ang Kanyang mga hangarin. Ang loob ng ating espiritu ay dapat na maging handang kumilala ng pagkakaiba sa lahat ng oras, at kailangan tayong magkaroon ng espiritu na masigasig at hindi sumusuko. Kailangan nating umigib mula sa tubig na buhay sa harap ng Diyos, ang tubig na nagpapalusog at nagpapasigla sa ating tigang na espiritu. Kailangan nating maging handa sa lahat ng sandali na linisin ang ating mga sarili mula sa ating satanikong disposisyon, na nagmamagaling, mapagmataas, palalo, at nasisiyahan sa sarili. Kailangan nating buksan ang ating mga puso upang tanggapin ang salita ng Diyos, at kumilos batay sa Kanyang salita. Kailangan nating magkaroon ng karanasan at maging tiyak tungkol sa Kanyang salita at magkaroon ng pagkaunawa sa Kanyang salita, habang hinahayaan ang Kanyang salita na maging ating buhay. Ito ang ating pagkatawag mula sa langit! Magtatagumpay lamang tayo kapag nabubuhay tayo ayon sa salita ng Diyos.

Ngayon ang ating mga kuru-kuro ay napakaseryoso, at nagsasalita tayo nang basta-basta at kumikilos nang padalos-dalos at hindi kumikilos nang naaayon sa Espiritu. Ang kasalukuyan ay hindi na katulad ng nakaraan. Ang gawain ng Banal na Espiritu ay kumikilos nang pasulong at napakabilis. Kailangan nating maranasan nang detalyado ang salita ng Diyos; bawat ideya at kaisipan, bawat pagkilos at reaksyon ay kailangan nating matukoy nang malinaw sa ating mga puso. Wala sa ating mga ginagawa sa harap o likuran ng sinuman ang makatatakas sa paghatol sa harap ng luklukan ni Cristo. Ang Banal na Espiritu ay nasa proseso ng paggabay sa atin sa dako ng higit na malalim na karanasan, at kung saan ay mapapalapit tayo sa katiyakan tungkol sa Makapangyarihan sa lahat.

Nabuksan na ng Diyos ng sansinukob ang ating espirituwal na mga mata, at ang mga hiwaga sa espiritu ay patuloy na inihahayag sa atin. Maghanap nang may dalisay na puso! Maging handang magbayad ng halaga, sumulong kayo nang buong-puso, maging handang itatwa ang inyong mga sarili, huwag nang maging mapag-imbot, sumunod sa Banal na Espiritu at tamasahin ang salita ng Diyos, at pagkatapos ay magpapakita ang isang ganap na pandaigdigang bagong tao. Ang panahon ay malapit na, kung kailan ay magtatapos si Satanas, makukumpleto ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng bansa sa daigdig ay magiging kaharian ni Cristo, at si Cristo ay mamumuno bilang Hari sa lupa magpasawalang-hanggan!

Sinundan: Kabanata 3

Sumunod: Kabanata 5

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Kabanata 26

Sino ang nakapanahan na sa Aking tahanan? Sino ang nakapanindigan na para sa Aking kapakanan? Sino ang nakapagdusa na alang-alang sa Akin?...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito