Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 45

Hayagan ninyong hinahatulan ang inyong mga kapatid na parang wala lang. Talagang hindi ninyo alam ang mabuti sa masama; wala kayong kahihiyan! Hindi ba’t lubhang pangahas, padalos-dalos na pag-uugali ito? Nalilito at nabibigatan ang puso ng bawa’t isa sa inyo; dinadala ninyo ang napakaraming dala-dalahan at walang Akong puwang sa’yo. Mga bulag na tao! Napakalupit ninyo—kailan ito matatapos?

Kinakausap Ko kayo mula sa Aking puso nang paulit-ulit at ibinibigay sa inyo ang lahat na mayroon Ako, pero napaka-maramot ninyo at nagkukulang sa kahit katiting na pagkatao; talagang di-maintindihan ito. Bakit kayo nangunguyapit sa inyong sariling mga pagkaunawa? Bakit hindi mo mahayaang magkaroon Ako ng isang lugar sa’yo? Papaano Ko kayo maaaring masaktan? Hindi kayo dapat magpatuloy na gumagawi nang ganito—talagang di-nalalayo ang araw Ko mula ngayon. Huwag magsalita nang walang-ingat, gumawi nang padalus-dalos, o lumaban at lumikha ng kaguluhan; anong mabuti ang madadala nito sa inyong buhay? Sinasabi Ko sa inyo nang totohanan, kahit wala ni isang tao ang maligtas kapag dumating ang Aking araw, aasikasuhin Ko pa rin ang mga bagay-bagay ayon sa Aking plano. Dapat malaman mo na Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat! Walang bagay, walang tao, walang pangyayari ang nangangahas na humadlang sa Aking mga hakbang na pasulong. Hindi ninyo dapat iniisip na wala Akong paraan upang isagawa ang Aking kalooban na hindi kayo kasama. Masasabi Ko sa’yo na kung pinakikitunguhan mo ang sarili mong buhay sa ganitong negatibong paraan, ipapahamak mo lang ang iyong sariling buhay at hindi Ko papansinin ito.

Napaunlad na ang gawain ng Banal na Espiritu hanggang sa isang partikular na yugto at nakaabot sa isang rurok ang patotoo. Ito ang malinaw na katotohanan. Dali, buksan ang inyong mga nanlalabong mga mata, huwag pahintulutan na ang Aking matitiyagang pagsisikap sa inyo ay mawalang saysay, at huwag ng magpasasa pa sa inyong sarili. Natutuwa kayong gumawa ng mabubuting gawa sa harapan Ko, pero kapag wala Ako maaari bang maitaas ang inyong mga pagkilos at pag-uugali sa harapan Ko para makita Ko? Hindi ninyo alam ang mabuti sa masama! Hindi kayo nakikinig sa Akin, gumagawa kayo ng isang bagay sa harapan Ko at iba sa likod Ko. Hindi ninyo pa rin napagtatanto na Ako ang Diyos na tumitingin nang malalim sa puso na tao. Napaka-mangmang!

Kalaunan, sa daan sa unahan, hindi kayo dapat lumikha ng katusuhan o sumali sa panlilinlang at kalikuan, kung hindi magiging di-maubos maisip ang kahihinatnan! Hindi ninyo pa rin nauunawaan kung ano ang panlilinlang at kalikuan. Anumang mga pagkilos o mga pag-uugali na hindi ninyo maipakita sa Akin, na hindi ninyo hayagang mailantad ay panlilinlang at kalikuan. Dapat naunawaan ng ninyo ito ngayon! Kung sasali kayo sa panlilinlang at kalikuan sa hinaharap, huwag magkunwaring hindi nakauunawa, ganyang-ganyan ang sasadyaing paggawa ng mali, maging mas higit na may sala. Maghahatid lang ito sa inyo sa pagsunog sa apoy, o mas malubha pa, pagkapahamak ng inyong mga sarili. Dapat ninyong maunawaan! Ang hinaharap ninyo ngayon ay ang pagtutuwid ng pag-ibig; tiyak na hindi ito walang pusong paghatol. Kung hindi ninyo makita ito, kung gayon napaka-kaawaawa ninyo, at talagang wala na kayong pag-asa talaga. Kung hindi kayo nahahandang tumanggap ng pagtutuwid ng pag-ibig, kung gayon ang tanging makakaharap ninyo ay walang pusong paghatol. Kapag nangyari iyan, huwag dumaing na hindi Ko sinabi sa inyo. Hindi Ako ang nagpapabaya sa Aking mga pananagutan kundi kayo ang hindi pinakikinggan ang Aking mga salita at hindi nagsasagawa ng Aking mga gawa. Sinasabi Ko sa inyo ito ngayon, baka masisi AKo kinalaunan.

Sinundan:Kabanata 43

Sumunod:Kabanata 47