Mga Artikulo ng Sermon

25 artikulo

Narinig Mo Na ba ang Tinig ng Diyos?

Hello, mga kapatid. Napakapalad natin na makapagsama-sama—salamat sa Panginoon! Tayong lahat ay mga taong mahilig makinig sa mga salita ng Diyos at na…

Ano Talaga ang Marapture?

Dalawang libong taon na ang nakalilipas, matapos ipako sa krus ang Panginoong Jesus at makumpleto ang Kanyang gawain ng pagtubos, nangako Siyang Siy…

Ano ang Pagkakatawang-Tao?

Alam nating lahat na dalawang libong taon na ang nakararaan, nagkatawang-tao ang Diyos sa mundo ng tao bilang ang Panginoong Jesus para tubusin ang …

Kontakin Kami Gamit ang Messnger