Mga Artikulo ng Sermon

2 artikulo

Sino ang Tunay na Diyos?

Kumusta kayong lahat, ako si Xinjie. Sa mga panahong ito, karamihan ng mga tao ay nananampalataya at naniniwalang mayroong Diyos. Naniniwala sila sa …