Readings-knowing-God

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Pagkilala sa Diyos

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao
Huling Pag-update:Setyembre 15, 2021

Makinig sa mga salita ng Diyos, alamin ang Kanyang gawain, disposisyon, at diwa, at tahakin ang landas ng takot sa Diyos at pag-iwas sa kasamaan.

Iba pa
Huling Pag-update:Setyembre 15, 2021
Tingnan ang iba pa
Readings-a-christian-life-fm

Araw-araw na mga Salita ng Diyos: Buhay ng Kristiyano

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao
Huling Pag-update:Marso 13, 2024

Sa pakikinig sa mga salita ng Diyos, maaaring personal kang akayin at diligan ng Diyos, maunawaan mo ang iba pang mga katotohanan, at tahakin ang landas ng pagbabago ng disposisyon at magtamo ng lubos na pagliligtas ng Diyos.

Iba pa
Huling Pag-update:Marso 13, 2024
 • Ang Tatlong Yugto ng Gawain
 • Pagpapakita at Gawain ng Diyos
 • Paghatol sa mga Huling Araw
 • Ang Pagkakatawang-tao
 • Pagkilala sa Gawain ng Diyos
 • Disposisyon ng Diyos at Kung Ano ang Mayroon Siya at Ano Siya
 • Mga Hiwaga Tungkol sa Biblia
 • Paglalantad ng mga Pagkaintindi ng mga Relihiyon
 • Paglalantad ng Katiwalian ng Sangkatauhan
 • Pagpasok sa Buhay
 • Mga Hantungan at mga Kalalabasan
Tingnan ang iba pa
Recital-god-word-selected-passages-TL

Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos (Mga Seleksyon)

Makinig sa mga salita ng Makapangyarihang Diyos upang maunawaan ang kuwentong nakapaloob sa pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan, ang hiwaga ng mga pagkakatawang-tao ng Diyos, ang diwa ni Cristo, kung anong mayroon at kung ano ang Diyos, ang kalalabasan at hantungan ng sangkatauhan, at iba pang mga aspeto ng katotohanan.

Iba pa
Tingnan ang iba pa
Readings-on-knowing-God-selections

Ukol sa Pagkakilala sa Diyos (Mga Seleksyon)

Makinig sa mga pagbasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos at mula sa Kanyang gawain at mga salita at mga disposisyong Kanyang ipinapahayag, ay malalaman mo ang pagkakakilanlan ng Diyos, ang katayuan ng Diyos, at ang diwa ng Diyos. Sa gayon ay maniniwala ka na si Cristo ng mga huling araw—ang Makapangyarihang Diyos—ang Siyang namumuno sa lahat ng bagay.

Iba pa
Tingnan ang iba pa
Readings-records-of-talks-of-Christ-of-the-last-days

Ang mga Diskurso ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Makinig sa mga pagbasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, na maaaring makalutas sa iba't ibang sitwasyon at praktikal na mga paghihirap na nararanasan natin sa proseso ng paniniwala sa Diyos at paghahangad sa katotohanan, at gagabay at aakay sa atin upang maunawaan ang katotohanan at lumago sa buhay.

Iba pa
Tingnan ang iba pa
readings-on-the-pursuit-of-the-truth

Ukol sa Paghahangad sa Katotohanan (Mga Seleksyon)

Makinig sa mga pagbasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos upang maunawaan kung ano ang kahulugan ng paghahangad sa katotohanan, ang kahalagahan ng paghahangad sa katotohanan, at kung paano hangarin ang katotohanan, upang makalakad ka sa landas ng paghahangad sa katotohanan at pagtatamo ng kaligtasan.

Iba pa
Tingnan ang iba pa

Kontakin Kami Gamit ang Messnger