Ang Patakaran sa Pagkapribado na ito ay nagbubunyag sa mga gawi sa pagkapribado para sa opisyal na mga website ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos (hidden-advent.org, godfootsteps.org) at ng mga website tungkol sa ebanghelyo ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos (kingdomsalvation.org, holyspiritspeaks.org, easternlightning.org). Ang mga website ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay itinatag upang ipangaral ang ebanghelyo tungkol sa kaharian ni Cristo ng mga huling araw, Makapangyarihang Diyos, at lubos na walang kaugnayan sa anumang pagpapatakbo ng negosyo. Mithiin ng mga website na maglaan ng ginhawa para sa lahat na naghahanap ng katotohanan, nagsisiyasat sa tunay na daan at nasasabik sa pagpapakita ng Diyos. Lahat ng materyal sa mga website na ito ay libreng basahin at i-download. Para madali para sa iyo, ang mga website na ito ay maaaring may kasamang mga link sa iba pang mga website. Wala kaming pananagutan sa mga gawi at nilalaman ng patakaran sa pagkapribado ng mga naturang naka-link na website.

Impormasyon na Aming Kinokolekta

1. Ang mga website ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay nangongolekta ng sumusunod na impormasyon:

(1) Ang email address at pangalan na iyong pupunan kapag nakipag-ugnayan ka sa amin sa pamamagitan ng mga website o gamit ang function na komento.

(2) Mga access log ng web server na (Apache Httpd) kapag bumisita ka sa mga website.

(3) Ang Google Analytics ay maglalagay ng cookies sa browser ng iyong device at kokolekta ng kaugnay na impormasyon para sa estadistika ng mga gumagamit nito.

2. Ang Apache Httpd http://httpd.apache.org at Google Analytics http://www.google.com/analytics/ ay kokolekta ng sumusunod na impormasyon:

(1) Impormasyon tungkol sa device. Hindi personal na impormasyon tungkol sa mga computer, mobile na device at iba pang mga device na ginagamit mo para bisitahin ang aming mga website, tulad ng IP address, GPS, mga natatanging pantukoy ng device, uri ng browser, wikang gamit ng browser.

(2) Impormasyon tungkol sa pag-browse. Ang paraan ng pagpunta mo sa website na ito (google search, shared link mula sa Facebook o direktang pag-type sa URL) at ang log ng pag-browse sa website na ito, pati na ang mga webpage na tinitingnan mo, ang oras na nanatili ka sa bawat page, at ang huling webpage na na-browse mo.

(3) Ang kaugnay na impormasyon na kinokolekta ng Google Analytics sa pamamagitan ng cookies.

Mangyaring sumangguni sa “Cookies at kahalintulad na mga teknolohiya” (“http://www.google.com/intl/en-us/policies/privacy/ “).

Bakit Namin Kokolektahin ang Impormasyong Ito

1. Pakikipag-ugnayan sa Email. Itinatala namin ang impormasyon tungkol sa iyong email para lamang makaugnayan ka sa pamamagitan ng email.

2. Pagsusuri sa Estadistika. Nalalaman namin kung paano ginagamit ng mga gumagamit ang aming mga website sa pamamagitan ng paglikha ng estadistika mula sa mga access log ng Apache Httpd at pagsasama nito sa Google Analytics.

Susuriin namin ang impormasyon pati na ang araw-araw na bilang ng mga bumisita sa mga website (mga numero ng IP address) o ang bilang sa isang haba ng panahon, ang bilang ng mga tumingin sa page, oras na ginugol sa bawat page, ang bounce rate ng website, ang geography distribution ng gumamit, ang porsiyento ng mga access device, ang mas gustong mga browser, paano nakarating ang mga gumagamit sa aming mga website (sa pamamagitan ng direktang pag-type sa address, paghahanap, o pag-click sa mga link sa ikatlong mga partido gaya ng Facebook at Twitter) at ang porsiyento. Nagbibigay-daan ito sa amin upang suriin ang dami ng bumibisita sa site, angkop na pagandahin ang karanasan ng gumagamit, at itaguyod ang aming mga site (SEO at pagtataguyod sa ikatlong mga platform gaya ng Facebook at Twitter).

Pangako at Pagpili

Ang mga website ng Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos ay nangangakong kolektahin lamang ang impormasyon sa itaas mula sa iyo at gamitin lamang ang mga ito para sa mga sitwasyong nakasaad sa itaas. Hinding-hindi namin ilalabas, ibebenta, ililipat, pauupahan o ibabahagi ang iyong impormasyon sa anumang ikatlong partido.

Maaari mong i-set ang iyong browser para i-block ang Google Analytics cookies.

Kung mayroon kang anumang mga tanong o mungkahi, mangyaring huwag mag-atubiling mag-email sa amin sa contact.tl@kingdomsalvation.org

Update sa Aming Pahayag tungkol sa Pagkapribado

Maaari naming i-update paminsan-minsan ang pahayag na ito tungkol sa pagkapribado. Kung may anumang mga pagbabago, magdaragdag kami ng “*” sa link na “Pahayag tungkol sa Pagkapribado” sa ibaba ng mga website.

Ang Patakaran tungkol sa Pagkapribado na ito ay huling na-update noong Enero 17, 2017.