Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 29

Alam mo ba na ang panahon ay malapit na? Kaya sa maikling taning ikaw ay mananalig sa Akin at iwawaksi ang lahat ng mga bagay mula sa iyo na hindi kaayon ng Aking disposisyon: kamangmangan, kabagalan sa pagtugon, malabong mga kaisipan, kalambutan ng puso, isang lupaypay na kalooban, pagiging katawa-tawa, lubhang pagod na mga damdamin, kalituhan at kakulangan ng pag-arok. Ang mga ito ay kailangang maiwaksi sa lalong madaling panahon. Ako ang Makapangyarihang Diyos! Hanggang ninanais mong makipagtulungan sa Akin, Aking gagamutin ang lahat ng masakit sa iyo. Ako ang Diyos na tumitingin sa mga puso ng mga tao, Aking nalalaman ang lahat ng iyong mga karamdaman at kung saan ang iyong mga kasiraan ay nananahan. Ang mga ito ang mga bagay na humahadlang sa iyo mula sa pagkakaroon ng pag-unlad sa iyong buhay, at ang mga ito ay kailangang maiwaksi sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang Aking kalooban ay hindi maisasakatuparan sa iyo. Iyong mga nasisikatan ng Aking liwanag, kailangan mong manalig sa Akin upang iwaksi ang mga iyon, laging mabuhay na kasama Ko, maging malápít sa Akin, at ang iyong mga kilos ay kailangang maghayag ng Aking wangis. Makikisama ka sa Akin nang higit kapag hindi mo tiyak kung ano ang dapat gawin, at gagabayan kita tungo sa mga tamang hakbang upang ikaw ay makakilos pasulong. Kung hindi ka tiyak, huwag kang gagawa ng mga hakbang ayon sa iyong sariling kapasyahan; basta maghintay ka sa Aking panahon. Panatilihin mo ang isang matibay na pag-uugali, huwag mong hayaan ang iyong mga nag-aalab na damdamin na uminit at lumamig; kailangan mong magkaroon ng isang puso na laging humahawak sa Akin nang may paggalang. Anuman ang gawin mo sa Aking harapan o sa Aking likuran ay kailangang naaayon sa Aking mga ninanais. Huwag kang maging maluwag sa kahit na sino sa Aking ngalan, maging siya man ay iyong asawa o kapamilya; ito ay hindi katanggap-tanggap, gaano man sila kagaling. Kailangang gumawa ka ng hakbang batay sa katotohanan. Kung mahal mo Ako, pagkakalooban kita ng mga dakilang pagpapala. Walang sinumang lumalaban ang kukunsintihin Ko. Ibigin mo yaong Aking iniibig, at kamuhian yaong Aking kinamumuhian. Huwag mong pansinin ang sinumang tao, bagay, o anumang nakikita o nahihipo. Tumingin ka gamit ang iyong espiritu at makita mo nang malinaw ang mga tao na Aking ginagamit, makipag-ugnayan ka nang malimit sa espirituwal na mga tao. Huwag kang maging mangmang; kailangan mong makita ang pagkakaiba. Ang trigo ay laging magiging trigo at ang mapanirang damo ay hindi kailanman lalago tungo sa pagiging trigo, at kailangan mong makilala ang iba’t ibang mga uri ng tao. Kailangan mong maging lalong maingat sa iyong pananalita at panatilihin mo ang iyong mga paa sa landas na Aking hinahangad. Ang mga salitang ito ay kailangang maingat na bulay-bulayin. Kailangan mong iwaksi ang iyong pagkarebelde at gawin ang iyong sarili na akma sa Aking paggamit hanggang sa iyong makakaya, upang ang Aking puso ay masiyahan.

Sinundan:Kabanata 28

Sumunod:Kabanata 30