Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 9

Nais Kong ipaalaala sa iyo na hindi ka maaaring maging malabo kahit na kaunti sa Aking salita at anumang kawalang-ingat ay hindi katangap-tanggap. Dapat kang makinig na mabuti at sundin ito at gawin ang mga bagay alinsunod sa Aking mga intensiyon. Dapat kang palaging maging listo at hindi kailanman magkaroon ng isang disposisyon na arogante at mapagmagaling, at dapat kang palaging umaasa sa Akin upang itakwil ang natural na lumang disposisyon na nananahan sa loob mo. Nararapat na palagi mong nagagawang mapanatili ang normal na kondisyon sa harapan Ko, at magkaroon ng isang matatag na disposisyon. Ang iyong pag-iisip ay dapat maging matino at malinaw at nararapat na hindi napapasunod o kontrolado ng sinumang tao, anumang pangyayari, o bagay. Nararapat kang palaging maging mahinahon sa Aking presensiya at palaging pinapanatili ang isang patuloy na pagkakalapit at pakikibahagi sa Akin. Ipapamalas mo ang iyong hindi sumusukong tapang at manindigan sa iyong patotoo sa Akin. Bumangon at magsalita para sa Aking kapakanan at huwag matakot sa sasabihin ng ibang tao. Pagtuunan ang pagbibigay ng kasiyahan sa Aking mga intensiyon at huwag magpakontrol sa iba. Ang Aking ipinapahayag sa iyo ay dapat gawin alinsunod sa Aking mga intensiyon at hindi maaaring maantala. Ano ang iyong nararamdaman sa loob? Ïkaw ba ay hindi komportable? Mauunawaan mo. Bakit hindi mo magawang tumindig at magsalita para sa Aking kapakanan at maging maalalahanin sa Aking pasanin? Patuloy kang nasasangkot sa maliit na panlilinlang, ngunit nakikita Ko ang lahat nang malinaw. Ako ang iyong suporta at ang iyong kalasag, at lahat ay nasa Aking mga kamay, kaya’t ano ang iyong ikinatatakot? Hindi ba iyan ay pagiging sobrang emosyonal? Dapat mong mabilis na isantabi ang mga emosyon; Hindi Ko isinasaalang-alang ang mga emosyon at sinasanay Ko ang katuwiran. Kung wala itong pakinabang sa iglesia, kung gayon ang iyong sariling ina at ama ay hindi maisasantabi! Ang Aking mga intensiyon ay naihayag sa iyo at hindi mo dapat ipagwalang-bahala ang mga ito. Sa halip, dapat mong ituon ang lahat ng iyong pansin sa mga ito at isantabi ang lahat upang sumunod nang buong puso. Palagi kitang iingatan sa Aking mga kamay. Huwag kang maging mahiyain at kontrolado ng iyong asawa; hahayaan mong maisakatuparan ang Aking kalooban.

Manalig ka! Manalig ka! Ako ang iyong Isang Makapangyarihan sa lahat. Ito ang isang bagay na bahagya mong matatanto, ngunit kailangan pa ring mag-ingat ka. Para sa kapakanan ng iglesia, ng Aking kalooban, at ng Aking pamamahala, dapat kang ganap na maging tapat, at ang lahat ng mga misteryo at katapusan ay maipapakita sa iyo nang malinaw. Wala ng magiging anumang pagkaantala pa at ang mga araw ay dumarating sa isang katapusan. Kaya’t ano ang iyong gagawin? Paano ka makahahanap para mas mabilis na gawing husto ang iyong buhay? Paano mo mabilis na gagawin ang iyong sarili na kapaki-pakinabang sa Akin? Paano mo magagawang matupad ang Aking kalooban? Ang paggawa nito ay nangangailangan ng masusing pag-iisip at malalim na pakikibahagi sa Akin. Umasa sa Akin, maniwala sa Akin, huwag kailanman maging pabaya, at makayang gawin ang mga bagay alinsunod sa Aking patnubay. Ang katotohanan ay dapat handang-handa at dapat mong kainin at inumin ito ng mas madalas. Bawat katotohanan ay dapat maisakatuparan bago ito maaaring maunawaan nang malinaw.

Nararamdaman mo ba ngayon na hindi sapat ang oras? Nararamdaman mo rin ba na ibang-iba ka sa loob kumpara sa dati at ang iyong pasanin ay mukhang napakabigat? Ang Aking mga intensiyon ay nasa iyo; dapat kang may maliwanag na isip, huwag kang lumayo sa mga ito, at palaging manatiling nakaugnay sa Akin. Palaging mamalaging malapit sa Akin, makipag-usap sa Akin, maging maalalahanin sa Aking puso, at nagagawang maglingkod na nakikipag-tulungan, upang ang Aking mga intensiyon ay laging naihahayag sa inyo. Palaging bigyan ng masusing pansin! Masusing pansin! Huwag mag-tamad kahit kaunti; iyan ang iyong tungkulin at nananahan sa loob nito ang Aking gawain.

Maaaring mayroon kang kaunting pag-unawa sa puntong ito at nadarama na masyado itong kamangha-mangha. Maaaring mayroon kang ilang pag-aalinlangan sa nakaraan at nadama na lubos itong naiiba sa mga konsepto, ideya, at kaisipan ng tao, ngunit mahalagangnauunawaan mo ngayon. Ito ang Aking kamangha-manghang gawain at ito ang kamangha-manghang gawain din ng Diyos. Talagang dapat kang gising na gising at maghintay at lumakad sa loob nito. Ang oras ay nasa Aking mga kamay; huwag sayangin ito at huwag kailanman bumagal kahit isang sandali. Ang pag-aaksaya ng oras ay umaantala sa Aking gawain at hinaharangan ang Aking kalooban sa iyo. Dapat kang mag-isip na mabuti at madalas na makipag-usap sa Akin. Dapat mong dalhin sa harapan Ko ang lahat ng mga pagkilos, paggalaw, kaisipan, ideya, pamilya, asawa, anak na lalaki at babae. Huwag umasa sa sarili sa iyong pagsasagawa, o kung hindi magagalit Ako ng labis at sa gayon ang iyong mga kawalan ay mapapamahal.

Pigilan ang iyong sariling mga hakbang sa lahat ng oras at palaging magawang mabuhay sa Aking mga salita. Mangyayari lamang ito kung nasa iyo ang Aking karunungan. Lumapit ka sa harapan Ko kung humaharap ka sa mga kahirapan at bibigyan kita ng patnubay. Huwag manggulo at walang-ingat na makipag-usap. Kung walang tinatanggap na pakinabang ang iyong buhay, ito ay dahil kulang ang iyong kaalaman at hindi ka makakilala ng kaibahan sa pagitan ng mabuti at masamang mga salita. Hindi mo ito matatanto hanggang mapinsala ka at maging dukha ang iyong kalagayan, at wala sa iyo ang presensiya ng Banal na Espiritu. Sa gayon, huli na ang lahat. Ang oras ay masyadong minamadali ngayon, kaya’t ang iyong buhay ay hindi dapat mahuli kahit kaunti; dapat mong sundan nang mabuti ang Aking mga yapak. Kapag dumating ang anumang kahirapan, madalas na pag-isipan sa pamamagitan ng pamamalaging malapit sa Akin at direktang makipag-usap sa Akin. Kung uunawain mo ang landas na ito, ang iyong pagpasok ay magiging madali habang patuloy kang kumikilos pasulong.

Sinundan:Kabanata 8

Sumunod:Kabanata 10