Kabanata 48

Nababahala Ako, pero ilan sa inyo ang kayang maging kaisa Ko sa isip at isipan? Hindi ninyo talaga binibigyang pansin ang Aking mga salita, ganap na binabale-wala at nabibigong magtuon sa mga ito, sa halip nagtutuon lang sa mga sarili ninyong paimbabaw na bagay. Itinuturing ninyo ang Aking matiyagang pangangalaga at pagsisikap bilang isang pag-aaksaya; hindi ba isinusumpa ang inyong konsensya? Kayo ay ignorante at kulang sa katwiran; mga hangal kayong lahat, at hindi makalulugod sa Akin ni bahagya. Lubusan Akong para sa inyo—gaano ninyo kayang maging para sa Akin? Mali ang pagkaunawa ninyo sa Aking layunin, at ito nga talaga ang inyong kabulagan at kawalang kakayahang makita ang mga bagay-bagay, na palagi Akong pinag-aalala tungkol sa inyo at pinagugugol ng panahon sa inyo. Ngayon, gaano karami sa inyong panahon ang kaya ninyong igugol at iukol para sa Akin? Dapat mas madalas ninyong itanong ang mga ito sa inyong sarili.

Tungkol lahat sa inyo ang Aking layunin—nauunawaan ba talaga ninyo ito? Kung talagang naunawaan ninyo ito, matagal na sana ninyong naunawaan ang Aking layunin at nagsaalang-alang sa Aking pasanin. Huwag kayong maging pabayang muli, o hindi kayo gagawaan ng Banal na Espiritu, na gagawa sa inyong mga espiritu na mamatay at mahulog sa Hades. Hindi ba’t masyadong kakila-kilabot iyan para sa iyo? Hindi Ko na kayo kailangang paalalahanan muli. Dapat ninyong suriin ang inyong mga konsensya at tanungin ang mga sarili ninyo: Ito ba’y dahil masyado Akong naaawa sa inyong lahat, o dahil sobra-sobra ang pagkakautang ninyo sa Akin? Huwag kayong malito sa tama at mali; huwag mawalan ng katinuan! Hindi ngayon ang oras upang maglaban para sa kapangyarihan at kapakinabangan o makilahok sa intriga. Sa halip, dapat ninyong agarang isantabi ang mga bagay na ito na lubhang nakapipinsala sa buhay at hangaring makapasok sa realidad. Napakawalang ingat ninyo! Hindi ninyo maunawaan ang Aking puso o matanto ang Aking layunin. Maraming bagay na hindi Ko na dapat pang sabihin, pero kayo ay sobrang nalilitong mga tao na hindi nakauunawa, kaya kinailangan Kong sabihin ang mga ito nang paulit-ulit, at gayunpaman, hindi pa rin ninyo napalulugod ang puso Ko.

Sa pagbilang sa inyo isa-isa, ilan sa inyo ang talagang kayang magsaalang-alang sa puso Ko?

Sinundan: Kabanata 47

Sumunod: Kabanata 49

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Kabanata 3

Ngayon ay hindi na Kapanahunan ng Biyaya, ni kapanahunan ng awa, kundi Kapanahunan ng Kaharian kung saan ang mga tao ng Diyos ay...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito