readings-on-the-pursuit-of-the-truth

Ukol sa Paghahangad sa Katotohanan (Mga Seleksyon)

Makinig sa mga pagbasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos upang maunawaan kung ano ang kahulugan ng paghahangad sa katotohanan, ang kahalagahan ng paghahangad sa katotohanan, at kung paano hangarin ang katotohanan, upang makalakad ka sa landas ng paghahangad sa katotohanan at pagtatamo ng kaligtasan.

Iba pa
Mga resulta ng paghahanap
  • Lahat

Kontakin Kami Gamit ang Messnger