Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

多少个搜索结果

 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Latest Tagalog Christian Worship Song 2019 | "Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang" 6:52
Tagalog Christian Worship Song With Lyrics | "Handa Akong Magpasakop sa Gawain ng Diyos" 6:42
Latest Tagalog Christian Song | "Ang Tunay na Pagpapamalas ng Awtoridad ng Manlilikha" 5:51
Tagalog Christian Praise and Worship Song | "Saan ang aking tahanan" 6:28
Tagalog Christian Praise Song | "Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo" 5:31
Tagalog Christian Song | "Ang Diyos ay Lumilikha ng mas Magandang Bukas para sa Sangkatauhan" 3:52
Latest Tagalog Christian Song | "Nagbalik na ang Diyos na may Tagumpay" 5:51
Tagalog Song “Piniperpekto ng Diyos ang Tao sa Pamamagitan ng Mga Salita sa Kapanahunan ng Kaharian” 6:16
Tagalog Christian Song With Lyrics | "Pinagpapala ng Diyos Yaong Tapat" 4:39
Tagalog Christian Song 2019 | "Ang Diyos na Nagkatawang-tao ay Pinaka-kaibig-ibig" 3:25
Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magbigay-pansin sa Kapalaran ng Sangkatauhan" 3:00
Tagalog Christian Song 2019 | "Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot" 5:47
Tagalog Christian Song With Lyrics | "Magsasaya't Magpupuri sa Diyos ang Buong Daigdig" 4:08
Tagalog Christian Song With Lyrics | "Dalisay na Pag-ibig na Walang Dungis" 4:32
Tagalog Christian Song With Lyrics | "Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita" 4:45
Tagalog Christian Song 2019 | "Tumindig, Makipagtulungan sa Diyos" 3:51
Tagalog Christian Song | "Ang mga Tumatanggap lang ng Katotohanan ang Makakarinig ng Tinig ng Diyos" 6:03
Tagalog Gospel Song | "Dapat Kayong Maging Isang Tao Na Tumatanggap ng Katotohanan" 5:35