Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi

Pinuno ng lakas ang aking puso ng mga salita ng Diyos. Nagdusa ang Diyos sa pagtugis sa lahat ng maaaring paraan ng pamahalaan ng CCP upang iligtas kami. Wala Siyang unan at walang lugar na matatawag na tahanan. Ngayon n… Buong Teksto

2018-02-04 13:59:52

A Youth Spent Without Regret

Xiaowen, Chongqing “Love is a pure emotion, pure without a blemish. Use your heart, use your heart to love and feel and care. Love doesn’t set conditions or barriers or distance. Use your heart, use your heart to love… Buong Teksto

2018-06-22 11:35:14

Regenerated in God’s Word

Wang Gang    Shandong Province I was a peasant. As my family was poor, I kept working everywhere to make money, just wanting to live a better life through my own labor. However, in real life I saw that the… Buong Teksto

2018-06-22 11:41:15

God Is the Power of My Life

Xiaohe     Henan Province How time flies! Fourteen years have flashed by since I followed Almighty God. In these years, although I have undergone various trials and hardships and frustrations, with the com… Buong Teksto

2018-06-22 11:49:27

Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi

Pinuno ng lakas ang aking puso ng mga salita ng Diyos. Nagdusa ang Diyos sa pagtugis sa lahat ng maaaring paraan ng pamahalaan ng CCP upang iligtas kami. Wala Siyang unan at walang lugar na matatawag na tahanan. Ngayon n… Buong Teksto

2018-02-04 13:59:52

A Youth Spent Without Regret

Xiaowen, Chongqing “Love is a pure emotion, pure without a blemish. Use your heart, use your heart to love and feel and care. Love doesn’t set conditions or barriers or distance. Use your heart, use your heart to love… Buong Teksto

2018-06-22 11:35:14

Regenerated in God’s Word

Wang Gang    Shandong Province I was a peasant. As my family was poor, I kept working everywhere to make money, just wanting to live a better life through my own labor. However, in real life I saw that the… Buong Teksto

2018-06-22 11:41:15

God Is the Power of My Life

Xiaohe     Henan Province How time flies! Fourteen years have flashed by since I followed Almighty God. In these years, although I have undergone various trials and hardships and frustrations, with the com… Buong Teksto

2018-06-22 11:49:27