Ang mga Patotoo ng mga Mananagumpay

33 artikulo 8 video

Nasa Bilangguan sa Kalakasan ng Kabataan

Ni Chenxi, Lalawigan ng Hebei Sinasabi ng lahat na ang kalakasan ng ating kabataan ay ang pinakamainam at pinakadalisay na panahon ng buhay. Mara…

Walang Hangganan ang Pagmamahal ng Diyos

Ni Zhou Qing, Lalawigan ng Shandong Lubos ko nang naranasan ang paghihirap ng buhay na ito. Pumanaw na ang asawa ko ilang taon pa lamang pagkatapos n…

Diyos ang Aking Lakas sa Buhay

Ni Xiaohe, Henan Province Sa tila isang kisap-mata, nasunod ko ang Makapangyarihang Diyos sa loob ng 14 na taon. Sa mga taong ito, nakaranas ako ng s…

Lakas Ko sa Buhay ang Salita ng Diyos

Ni Xu Zhigang, Munisipalidad ng Tianjin Noon, masyado akong naimpluwensyahan ng mga tradisyunal na pamantayan ng Tsina, at ginawa kong mithiin sa buh…

Isang Awit ng Buhay sa Gitna ng Pagkawasak

Ni Gao Jing , Lalawigan ng Henan Noong 1999, nagkapalad akong tanggapin ang gawain ng Makapangyarihang Diyos ng mga huling araw. Sa pamamagitan ng pa…

Inakay Ako ng mga Salita ng Diyos na Magpatotoo

Ni Xiao Min, Probinsya ng Shandong Isinilang ako sa isang mahirap at di-maunlad na bahagi ng kanayunan at namuhay nang mahirap at maralita bilang isa…