Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 6

Ang Makapangyarihang Diyos, ang Ulo ng lahat ng mga bagay, ay gumagamit ng Kanyang kapangyarihan bilang hari mula sa Kanyang trono. Namumuno Siya sa ibabaw ng sansinukob at ng lahat ng mga bagay at ginagabayan Niya tayo sa buong lupa. Tayo ay malimit na magiging malápít sa Kanya, at lalapit sa Kanya sa katahimikan; kailanman ay wala tayong sasayanging isa mang saglit, at mayroong mga bagay na dapat matutunan sa lahat ng sandali. Ang kapaligirang pumapalibot sa atin gayundin ang mga tao, mga pangyayari, at mga bagay na nakikita at nahihipo, lahat ay pinahintulutan ng Kanyang trono. Huwag kang magkaroon ng pusong mareklamo, o hindi ka pagkakalooban ng Diyos ng biyaya. Kapag dumarating ang karamdaman ito ay sanhi ng pag-ibig ng Diyos at ang Kanyang mabubuting mga hangarin ay tiyak na nasa likod nito. Kahit na ang iyong katawan ay nagtitiis ng pasakit, huwag kang tatanggap ng mga ideya mula kay Satanas. Purihin mo ang Diyos sa gitna ng pagkakasakit at tamasahin ang Diyos sa gitna ng iyong mga papuri. Huwag kang mawawalan ng pag-asa sa panahon ng pagkakasakit, patuloy kang maghanap at huwag kailanman susuko, at pasisikatin ng Diyos ang Kanyang liwanag sa iyo. Gaano ba katapat si Job? Ang Makapangyarihang Diyos ay isang makapangyarihan-sa-lahat na manggagamot! Ang manahan sa karamdaman ay ang magkasakit, subalit ang manahan sa espiritu ay ang gumaling. Kung mayroon ka lamang isang hininga, hindi ka hahayaang mamatay ng Diyos.

Ang buhay ng nabuhay-na-muling Cristo ay nasa loob natin. Tunay na kulang ang ating pananampalataya sa presensya ng Diyos, at nawa ay pagkalooban tayo ng Diyos ng tunay na pananampalataya sa loob natin. Tunay ngang matamis ang salita ng Diyos! Ang salita ng Diyos ay makapangyarihang gamot! Hiyain mo ang diyablo at si Satanas! Kung maarok mo ang salita ng Diyos magkakaroon ka ng sandigan at agad na ililigtas ng Kanyang salita ang iyong puso! Pinapawi nito ang lahat ng mga bagay at ang lahat ay inilalagay sa kapayapaan. Ang pananampalataya ay gaya ng isang tulay na may iisang troso, sila na matinding nakakapit sa buhay ay mahihirapang tumawid rito, ngunit sila na handang isakripisyo ang kanilang mga sarili ay makatatawid nang walang pangamba. Kung tayo ay mayroong mga isipang nag-aalala at natatakot, tayo ay nililinlang ni Satanas, na natatakot na makatawid tayo sa tulay ng pananampalataya upang makapasok sa Diyos. Si Satanas ay gumagawa ng bawat paraang maaari upang ipadala sa atin ang mga kaisipan nito, kailangan nating laging hanapin ang liwanag na pinasisikat ng Diyos sa atin, at kailangan nating laging umasa sa Diyos na dalisayin tayo mula sa lason ni Satanas. Lagi tayong magsasagawa sa ating mga espiritu upang mapalapit sa Diyos. Hahayaan nating ang Diyos ang magkaroon ng dominyon sa ating buong katauhan.

Sinundan:Kabanata 5

Sumunod:Kabanata 7