Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 18

Ang pagtatayo ng iglesya ay hindi isang bagay na madaling gawin! Inilagay Ko ang Aking buong puso sa pagtatayo nito at si Satanas ay gagawin ang lahat nang makakaya nito upang gibain ito. Kung nais mong maitayo dapat magkaroon ka ng pangitain; dapat kang mamuhay ng isang buhay sa pamamagitan Ko, maging isang saksi ni Kristo, itaas si Kristo, at maging tapat sa Akin. Hindi ka dapat magbigay ng mga dahilan, nguni’t sa halip ay sumunod nang walang kundisyon; dapat mong tiisin ang anumang mga pagsubok, at tanggapin ang lahat nang nagmumula sa Akin. Dapat mong sundan kung anuman ang ginagawa ng Banal na Espiritu upang akayin ka, dapat ay magkaroon ka ng matalas na espiritu at ng kakayahang makita ang kaibhan ng mga bagay-bagay. Dapat mong maunawaan ang mga tao at huwag bulag na sundan ang iba, panatilihin mong maningning ang iyong spirituwal na mga mata at mag-angkin ng lubos na kaalaman sa mga bagay-bagay. Ang mga tao na may isipang kapareho ng sa Akin ay dapat na maging saksi sa Akin at lumaban sa magpapasyang digmaan laban kay Satanas. Ikaw ay dapat na kapwa maitayo at lumaban sa digmaan. Ako ay kasama ninyo, inaalalayan ko kayo at Ako ang inyong kanlungan.

Ang una sa mga gawain ay ang padalisayin ang iyong sarili, maging isang nabagong tao, at magkaroon ng matatag na pandama at pagkilos. Dapat kang mabuhay sa pamamagitan Ko kapwa sa mabuti at masamang mga kapaligiran, at kung ikaw man ay nasa tahanan o sa iba pang kalalagyan, hindi ka dapat pumalya dahil sa isang tao, o dahil may isang pangyayari o bagay. Dapat kang tumayo nang matibay at mabuhay gaya ng ginawa ni Kristo upang maihayag ang Diyos Mismo sa iyong sariling buhay. Dapat mong isagawa ang iyong papel at tuparin ang iyong mga tungkulin bilang normal; ito ay hindi nangyayari nang sabay-sabay, nguni’t dapat mapanatili. Dapat mong ariin ang Aking puso bilang iyong puso, ang Aking mga hangarin ay dapat maging iyong mga iniisip, dapat mong isaalang-alang ang sitwasyon bilang isang kabuuan, hayaan si Kristo na manggaling sa iyo, at makisama upang maglingkod. Dapat kang sumabay sa paglakad ng gawain ng Banal na Espiritu at isangkap ang iyong sarili tungo sa paraan ng kaligtasan ng Banal na Espiritu. Dapat mong hungkagin ang iyong sarili at maging isang inosente at bukas na tao. Dapat kang makisama nang normal sa iyong mga kapatid na lalaki at babae, makayang gawin ang mga bagay-bagay sa inyong mga espiritu, mangag-ibigan sa isa’t isa, hayaan ang kalakasan ng iba ay bumalanse sa iyong mga kahinaan, nasain mo na maitayo sa iglesia. Tanging sa gayon ka lamang tunay na magkakaroon ng bahagi sa kaharian.

Sinundan:Kabanata 17

Sumunod:Kabanata 19