Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Ikalabing-walong Pagbigkas

Hindi madaling gawin ang pagtatayo ng iglesia! Buong puso Ko ang inilalagay sa pagtatayo nito at gagawin ni Satanas ang lahat na maaari upang gibain ito. Kung nais maitayo dapat mayroong isang pangitain; dapat mamuhay ng buhay sa Akin, maging saksi ni Cristo, itaas ang Cristo sa kaitaasan, at maging tapat sa Akin. Huwag magdadahilan, pero sa halip sumunod nang walang batayan; dapat magtiis ng anumang pagsubok, at tanggapin ang lahat na nanggaling sa Akin. Dapat sumunod sa anumang ginagawa na paumuno sa iyo ng Banal na Espiritu. Dapat mayroon kang isang matinding espiritu at ang kakayahang makilala ang pagkakaiba ng mga bagay. Dapat maunawaan mo ang mga tao at hindi sunud-sunuran sa iba, panatiliing maliwanag ang mga espirituwal na mata at nagtataglay ng lubusang kaalaman sa mga bagay. Ang mga taong magkakatulad ang kaisipan gaya Ko ay dapat manindigang sumaksi sa Akin at lumaban sa pangwakas na digmaan laban kay Satanas. Dapat parehas kang naitatayo at lumalaban sa digmaan. Kasama ninyo Ako, sinusuportahan Ko kayo at Ako ang inyong kanlungan.

Ang unang gagawin ay linisin ang sarili, maging isang nabagong tao, at magkaroon ng isang matatag na pag-uugali. Dapat mabuhay ka sa Akin sa parehong mabuti at masamang kapaligiran, at ikaw man ay nasa tahanan o anumang iba pang kapaligiran, hindi ka dapat manghina dahil sa ibang tao, o dahil sa ilang kaganapan o bagay. At dapat kang manindigang matatag at, tulad nang dati, ipamuhay ang Cristo at ipamalas ang Diyos Mismo. Dapat gampanan mo ang iyong gawain at tuparin ang iyong mga tungkulin bilang normal; hindi ito nangyayari lahat sabay-sabay, pero dapat patibayin. Dapat taglayin mo ang Aking puso bilang puso mo, dapat maging mga kaisipan mo ang Aking mga layunin, dapat isaalang-alang mo ang kalagayan bilang isang kabuuan, hayaang mabanaag si Cristo mula sa iyo, at maglingkod sa pakikipag-ugnayan sa iba. Dapat umaalinsabay ka sa gawain ng Banal na Espiritu at dapat italaga mo ang iyong sarili sa paraan ng pagliligtas ng Banal na Espiritu. Dapat pawalang halaga mo ang sarili at maging taong walang muwang at walang itinatago. Dapat karaniwan kang nakikisama sa mga kapatiran mo, nakakayang gumawa ng mga bagay sa espiritu, mahalin sila, hayaang binabalanse ng kanilang kalakasan ang iyong mga kahinaan, hangaring maitayo sa iglesia. Saka lang magkakaroon ka ng tunay na bahagi sa kaharian.

Sinundan:Ang Ika-labimpitong Pagbigkas

Sumunod:Ang Ika-labing siyam na Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin