Readings-records-of-talks-of-Christ-of-the-last-days

Ang mga Diskurso ni Cristo ng mga Huling Araw (Mga Seleksyon)

Makinig sa mga pagbasa ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos, na maaaring makalutas sa iba't ibang sitwasyon at praktikal na mga paghihirap na nararanasan natin sa proseso ng paniniwala sa Diyos at paghahangad sa katotohanan, at gagabay at aakay sa atin upang maunawaan ang katotohanan at lumago sa buhay.

Iba pa
Mga resulta ng paghahanap
  • Lahat

Kontakin Kami Gamit ang Messnger