Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Ikalimang Pagbigkas

Patuloy na nagbabago ang mga bundok at mga ilog, pasulong na umaagos ang mga batis, at di-gaanong magtatagal ang buhay ng tao kaysa daigdig at himpapawid. Tanging ang Makapangyarihang Diyos ang walang hanggang binuhay na muling buhay, walang hanggang nabubuhay sa pagdaan ng mga henerasyon! Nasa Kanyang mga kamay ang lahat ng mga bagay at mga pangyayari, nasa ilalim ng Kanyang mga paa si Satanas.

Dahil ito sa itinadhanag pagpili ng Diyos na naililigtas Niya tayo mula sa kapit ni Satanas ngayon. Talagang Siya ang ating Manunubos. Ginagawa sa loob natin ang walang hanggang binuhay na muling buhay ni Cristo, kaya nakatadhana tayong maugnay sa buhay ng Diyos, maaaring makasama Siya nang mukhaan, kainin Siya, inumin Siya, at matamasa Siya. Ito ang matiyaga at di-makasariling katapatan ng Diyos.

Lumilipas ang taglamig sa tagsibol, sa pamamagitan ng hangin at matinding lamig. Sinasalubong ng gaano karaming pasakit sa buhay, mga pag-uusig at mga kapighatian, mga pagtanggi at mga paninira ng mundo, mga pagpapanukalang paratang ng pamahalaan, hindi nababawasan ang pananampalataya ng Diyos ni paninindigan. Buong-puso para sa kalooban ng Diyos, para sa pamamahala ng Diyos at plano na isasakatuparan, isinasantabi Niya ang sariling buhay Niya. Para sa buong bayan Niya, puspusang nagsisikap Siya, nagpapakain at nagdidilig nang mabuti. Gaano man kawalang malay, gaano man tayo mapanligalig, kailangan lang nating sumunod sa harapan Niya, at ang nabuhay na muling buhay ni Cristo ay babaguhin ang ating dating pagkatao…. Para sa mga panganay na anak na ito, walang kapagurang nagpapagal Siya, ipinagpapaliban ang pagkain at pagtulog. Ilang mga araw at gabi, sa gaano karaming mga nakapapasong init at nagyeyelong lamig, buong-puso Siyang nagmamasid sa Sion.

Ang mundo, tahanan, gawain ay lubusang ipinagpaliban, nang kusang-loob, ng walang mga makamundong kasiyahan ang humihipo sa Kanya …. Ibinabaon sa atin ang mga salita mula sa Kanyang bibig, inilalantad ang mga bagay na nakatagong malalim sa ating mga puso. Paano tayong hindi mahihikayat? Natatanto anumang oras sa atin ang bawat pangungusap na lumalabas sa Kanyang bibig. Ang ating bawat pagkilos, pampubliko at pribado, walang hindi Niya nalalaman, hindi nakikita, pero lahat ay tunay na lilitaw sa harapan Niya, sa kabila ng ating mga sariling plano at pagsasaayos.

Nakaupo sa harapan Niya, nasisiyahan ang ating mga espiritu, panatag at mahinahon, laging nararamdamang hungkag sa loob, totoong nagkakautang sa Diyos. Isa itong di-maubos maisip, mahirap na kababalaghan. Sapat na napatutunayan ng Banal na Espiritu na ang Makapangyarihang Diyos ang tanging totoong Diyos! Di-mapagdududahan! Tayo, itong pangkat ng mga tao, ay totoong napaka-pinagpala! Kung hindi dahil sa biyaya at awa ng Diyos, dapat tayong mapunta sa kapahamakan at sumunod kay Satanas. Tanging ang Makapangyarihan Diyos ang makapagliligtas sa atin!

Ah! Makapangyarihang Diyos ang praktikal na Diyos! Ikaw itong nagbubukas ng aming mga espirituwal na mga mata, na namamasdan namin ang mga hiwaga ng espirituwal na mundo. Walang katapusan ang tanawin ng kaharian. Maging mapagbantay at naghihintay. Hindi maaaring matagal pa ang araw na iyon.

Umaalimpuyo ang mga apoy ng digmaan, natatangay ang usok ng baril, umiinit ang panahon, nagbabago ang klima, lalaganap ang isang salot, at dapat mamatay ang mga tao, na may kaunting pag-asa na manatiling buhay.

Ah! Makapangyarihang Diyos ang praktikal na Diyos! Ikaw ang aming matibay na tore. Ikaw ang aming kanlungan Ka naming. Naguumpukan kami sa ilalim ng mga pakpak Mo, at hind kami maaabot ng kapahamakan Ito ang Iyong maka-Diyos na pagtatanggol at pangangalaga.

Nagtataas kaming lahat ng aming mga tinig, upang umawit ng mga papuri, mga papuring umaalingawngaw sa buong Sion! Nakapaghahanda para sa atin ng maluwalhating hantungan ang Makapangyarihang Diyos ang praktikal na Diyos. Maging mapagbantay—mapagbantay! Hindi na maaring magtagal pa ang oras.

Sinundan:Ang Ikaapat na Pagbigkas

Sumunod:Ang Ikaanim na Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin