Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 4: Pinupukaw ng Diyos ang Lahat ng Tao 0:29
Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” (5/5) 0:54
Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” (3/5) 0:42
Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 2: Pagdiriwang ng Pagdating ng Diyos 0:30
Mga Tampok sa “Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” 1: Isang Pagdiriwang ng Kaharian 0:30
Large-scale Gospel Choir | "Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo" Tagalog Christian Song 16:31
“Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo” Preview: Simula ng Tap Dance 0:44
"Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo" | Pinahabang Preview 1:29
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 3/3) 26:47
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 2/3) 33:03
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 1/3) 26:39
"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 15/15) Ang Pamamahala ng Diyos na Palaging Sumusulong 4:41
"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 14/15) Ang Pag-angat ng Estados Unidos at ang Misyon Nito 9:01
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 13/15) 5:27
"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 12/15) Ang Pag-angat at Pagbagsak ng Imperyo ng Roma 8:21
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 11/15) 3:21
Tagalog Christian Musical Documentary "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 10/15) 6:54
"Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Clip 9/15) Pangako ng Diyos sa mga Israelita 2:31

Mga Pinakabagong Video sa Ibang Serye