Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos