Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

`

Ang Unang Pagbigkas

Nakararating ang mga papuri sa Sion at nagpapakita ang tahanang dako ng Diyos. Pinupuri ng lahat ng tao ang maluwalhating banal ng pangalan, at lumalaganap. Ah, Makapangyarihang Diyos! Ang Pinuno ng sansinukob, Cristo ng mga huling araw—Siya ang sumisikat na Araw, at nagbabangon sa ibabaw ng maringal at kagila-gilalas na Bundok Sion sa buong sansinukob …

Makapangyarihang Diyos! Nagsasaya kami para sa Iyo; sumasayaw at umaawit kami. Tunay na Ikaw ang aming Manunubos, ang dakilang Hari ng sansinukob! Nakagagawa Ka ng isang pangkat ng mga mananagumpay, at naisasakatuparan ang plano ng pamamahala ng Diyos. Magsisiparoon ang lahat ng tao sa bundok na ito. Luluhod ang lahat ng tao sa harapan ng trono! Ikaw ang tangi at tunay na Diyos lamang at nararapat sa luwalhati at karangalan. Lahat ng luwalhati, papuri, at awtoridad ay mapasa-trono! Dumadaloy ang bukal ng buhay mula sa trono, dinidilig at pinakakain ang bayan ng Diyos. Nagbabago ang buhay araw-araw; sinusundan tayo ng bagong liwanag at mga pahayag, palaging nagbibigay ng mga bagong pang-unawa sa Diyos. Dahil nakatitiyak sa Diyos sa pamamagitan ng mga karanasan; laging lumilitaw ang Kanyang mga salita, nagpapakita sa mga yaong tama. Tunay ngang napaka-pinagpala natin! Pagiging mukhaan sa Diyos bawat araw, nakikipag-usap sa Diyos sa lahat, at ibinibigay sa Diyos ang pagkakataas-taasan sa lahat. Pinagbubulay-bulayan nating mabuti ang salita ng Diyos, payapa ang ating mga puso sa Diyos, at kaya pumaparoon tayo sa harapan ng Diyos kung saan tinatanggap natin ang Kanyang liwanag. Sa ating buhay araw-araw, mga pagkilos, mga salita, mga kaisipan, at mga ideya, nabubuhay tayo sa loob ng salita ng Diyos, at laging mayroong kaunawaan. Sinusuot ng salita ng Diyos ang karayom; biglang nagpapakita isa-isa ang mga bagay na natatago sa loob. Hindi maaantala ang pakikisama sa Diyos; ihinahantad ng Diyos ang mga kaisipan at mga kuro-kuro. Sa bawat sandaling nabubuhay tayo sa harapan ng luklukan ni Cristo kung saan sumasailalim tayo sa paghatol. Nananatiling sakop ni Satanas ang bawat dako ng ating mga katawan. Ngayon, dapat gawing malinis ang templo ng Diyos upang mapanumbalik ang Kanyang pagkakataas-taasan. Upang maging ganap na naaangkin ng Diyos, kailangang sumailalim tayo sa isang digmaang buhay-at-kamatayan. Tanging kapag naipako sa krus ang ating mga dating pagkatao maaaring magharing kataas-taasan ang muling binuhay na buhay ni Cristo.

Naghahanda ngayon ng isang pagsalakay ang Banal na Espiritu sa bawat sulok natin upang ilunsad ang isang digmaan para sa pagpapanauli! Hangga’t nakahanda tayong itakwil ang mga sarili natin at handang makipagtulungan sa Diyos, Sa anumang panahon paliliwanagin at lilinisin ng Diyos ang ating mga nasasaloob, at ipinapanauli muli ang nasasakop ni Satanas, upang maaari tayong magawang ganap ng Diyos sa lalong madaling panahon. Huwag mag-aksaya ng panahon, at laging mamuhay sa loob ng salita ng Diyos. Maging itinatayo kasama ng mga banal, maging dinadala sa kaharian, at pumapasok sa kaluwalhatian kasama ang Diyos.

Sinundan:Pambungad

Sumunod:Ang Ikalawang Pagbigkas

Baka Gusto Mo Rin