Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Ikapitong Pagbigkas

Ang pag-angat ng ating kapaligiran ay pinapadali ang ating pag-atras sa espiritu. Huwag kumilos nang may isang pinatigas na puso, huwag ipagwalang-bahala kung nag-aalala o hindi ang Banal na Espiritu, huwag sikaping maging matalino at huwag kampante at nasisiyahan sa sarili o maging higit sa nararapat ang iyong sariling paghihirap; ang tanging bagay na dapat gawin ay sambahin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Hindi mo maaaring iwan ang mga salita ng Diyos o magbingi-bingihan sa mga ito; dapat mong alamin nang maingat ang mga ito, ulitin ang iyong pagbabasang-nananalangin, at unawain ang buhay na napapaloob sa mga salita. Huwag gumawa nang walang saysay sa pamamagitan ng paglamon sa mga ito nang hindi binibigyan ang iyong sarili ng panahon para matunaw ang mga ito. Umaasa ka ba sa mga salita ng Diyos sa lahat ng iyong ginagawa? Huwag kang magmayabang na parang isang bata at pagkatapos malalabuan sa tuwing may lumilitaw na anuman. Dapat mong sanayin ang iyong espiritu sa bawat oras ng bawat araw, huwag magpahinga kahit na isang sandali. Dapat kang magkaroon ng masidhing espiritu. Sinuman o anuman ang dumating, kung lalapit ka sa harap ng Diyos magkakaroon ka ng isang landas na susundan. Dapat mong kainin at inumin ang mga salita ng Diyos araw-araw, unawain ang Kanyang mga salita nang hindi nagiging pabaya, mas magsumikap, gawing tama hanggang sa bawat detalye at sangkapan ang iyong sarili ng kumpletong katotohanan upang maiwasan ang hindi pagkaintindi sa kalooban ng Diyos. Dapat mong paluwangin ang lawak ng karanasan mo at magtuon sa nararanasan ang mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng karanasan magagawa mong mas maging tiyak tungkol sa Diyos; kung walang karanasan, ang pagsasabi na nakatitiyak ka tungkol sa Kanya ay mga salitang walang kabuluhan lamang. Dapat maliwanag ang ating isip! Gising! Huwag nang maging makupad; kung nakikitungo ka sa mga bagay sa padaskol na paraan at hindi nagsisikap para sa pag-unlad kung gayon talagang masyado kang bulag. Dapat mong pagtuunan ang gawain ng Banal na Espiritu, makinig nang mabuti sa tinig ng Banal na Espiritu, buksan ang iyong mga tainga sa mga salita ng Diyos, itangi ang natitirang oras at bayaran anuman ang halaga. Harapin ang hamon gamit ang lakas sa pinakamainam. Ilagay ang iyong tapang sa pinakamahusay na paggamit, panghawakang maigi ang susi at magtuon sa pagsasagawa ng mga salita ng Diyos. Gaano man kahusay ang iyong ginagawa sa labas pagkaraang iwanan ang mga salita ng Diyos, wala itong kabuluhang lahat. Ang pagsasagawa na hanggang bibig lamang ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos—dapat manggaling ang pagbabago sa iyong pag-uugali, disposisyon, pananampalataya, katapangan at kaunawaan.

Napakalapit na ng panahon! Gaano man kabuti ang mga bagay sa mundo, dapat isantabi ang lahat ng ito. Ang maraming kahirapan at panganib ay hindi maaaring tumakot sa atin, ni maaaring matabunan tayo ng bumabagsak na himpapawid. Kung wala ang ganitong uri ng paninindigan magiging napakahirap lamang para sa iyo na maging sinumang may kabuluhan. Yaong mahihina ang loob at napakaduwag na kumakapit sa buhay ay hindi karapat-dapat na manindigan sa harapan ng Diyos.

Ang Makapangyarihang Diyos ay isang praktikal na Diyos. Gaano man ang ating pagiging walang muwang, kahahabagan pa rin Niya tayo, tiyak na ililigtas tayo ng Kanyang mga kamay at gagawin pa rin Niya tayong ganap. Hangga’t mayroon tayong pusong tunay na nagnanais sa Diyos, hangga’t sumusunod tayo nang mabuti at hindi nasisiraan ng loob, at naghahanap tayo na may pagkadama ng pagkaapurahan, kung gayon lubusang hindi Niya pakikitunguhan ang sinuman sa atin nang di-makatarungan, tiyak na pupunan Niya kung ano ang ating kakulangan at bibigyan Niya tayo ng kasiyahan—ang lahat ng ito ay ang kabutihang-loob ng Makapangyarihang Diyos.

Kung ang isang tao ay matakaw at tamad, nabubuhay nang bantad, batugan at walang pakialam sa lahat, mahihirapan silang maiwasan ang magdusa ng kawalan. Pinangingibabawan ng Makapangyarihang Diyos ang lahat ng bagay at pangyayari! Hangga’t ang ating mga puso ay may mataas na pagtingin sa Kanya sa lahat ng panahon at pumapasok tayo sa espiritu at nakikisama sa Kanya, kung gayon ipapamalas Niya sa atin ang lahat ng bagay na ating hinahanap at ang Kanyang kalooban ay tiyak na mabubunyag sa atin; ang ating mga puso ay magkakaroon sa gayon ng kagalakan at kapayapaan, matatag na may perpektong kalinawan. Maselan na kaya nating kumilos alinsunod sa Kanyang mga salita; na kayang maunawaan ang Kanyang kalooban at mamuhay na umaasa sa Kanyang mga salita—tanging ito ang tunay na karanasan.

Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa mga salita ng Diyos makakapasok sa atin ang katotohanan ng mga salita ng Diyos at magiging ating buhay. Kung walang anumang praktikal na karanasan, paano ka makapapasok sa realidad ng mga salita ng Diyos? Kung hindi mo matatanggap ang mga salita ng Diyos bilang iyong buhay kung gayon ang iyong disposisyon ay hindi kayang magbago.

Ang gawain ng Banal na Espiritu ay sumusulong ngayon nang napakabilis! Kung hindi ka sumusunod nang mabuti at tumatanggap ng pagsasanay, mahihirapan na sumabay sa tuloy-tuloy na bilis ng Banal na Espiritu. Magmadali at magsakatuparan ng radikal na pagbabago baka mayurakan ka ni Satanas at pumasok sa lawa ng apoy at asupre kung saan hindi ito matatakasan. Humayong naghahanap sa abot ng iyong makakaya ngayon upang hindi ka maisantabi.

Sinundan:Ang Ikaanim na Pagbigkas

Sumunod:Kabanata 8

Baka Gusto Mo Rin