Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Top Faith-based Movie | “Pananalig sa Diyos” | Ano Ang Tunay na Pananalig sa Diyos?

Top Faith-based Movie | “Pananalig sa Diyos” | Ano Ang Tunay na Pananalig sa Diyos?

Ang pelikulang batay sa pananampalatayang ay magsasabi sa inyo kung ano ang tunay na pananalig sa Diyos, at paano manampalataya sa Diyos upang makamit ang Kanyang pagsang-ayon at pumasok sa kaharian ng langit. Panoorin ngayon.

Kumakatok sa Pintuan

Paano Kakatok sa Pintuan ang Panginoong Jesus Kapag Siya ay Bumalik? “Kumakatok sa Pintuan”

Sa mga huling araw, paano kakatok sa pintuan ang Panginoong Jesus kapag Siya ay dumating muli? Paano natin sasalubungin ang pagbabablik ng Panginoon? Panoorin ang Kristiyanong pelikulang “Kumakatok sa Pintuan” na kung saan ay magpapakita sa iyo ng mga kasagutan.

Ang Pamilya ng Diyos ang Aking Mainit na Tahanan “Saan Ang Aking Tahanan”

Ang Pamilya ng Diyos ang Aking Mainit na Tahanan “Saan Ang Aking Tahanan”

Si Wenya ay nanabik sa isang masayang pamilya, ngunit siya ay nahaharap sa isang kamalasan matapos ang isa…. Sa wakas, ang mga salita ng Diyos ay gumabay sa kanya mula sa kanyang mga pasakit. Sa pamilya ng Diyos, naramdaman niya ang init ng isang tahanan.

Isang Kaligayahang Pinakahihintay

"Isang Kaligayahang Pinakahihintay" Ano ang Tunay na Kaligayahan?

Maraming naniniwala na ang pagkakaroon ng pera at katanyagan ay tunay na kaligayahan. Ngunit sa tuwing mayroon silang mga bagay na ito, nakakaramdam parin nila ang hungkag at sakit. Ang pelikulang Isang Kaligayahang Pinakahihintay ay nagsasabi sa atin kung paano nakakuha ang bida ng buhay at tunay na kaligayahan.

Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo

Awit ng Malakihang Korong Kristiyano | "Awit ng Kaharian: Bumababa ang Kaharian sa Mundo"

Pagdating ng kaharian ng Diyos, dumating na rin sa wakas ang araw na pinakahihintay ng lahat ng bansa at tao! Sa awit na ito ng malakihang korong Kristiyano, magkakatotoo ang mga panalangin ng milenyo! Panoorin ngayon.

Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit

"Ang mga Tao ng Kaharian ng Langit" | Anong Uri ng mga Tao ang Makapapasok sa Kaharian ng Diyos?

Sinabi ng Panginoong Jesus, “Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Malibang kayo'y magsipanumbalik, at maging tulad sa maliliit na bata, sa anomang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit” (Mateo 18:3) Ang pelikulang ANG MGA TAO NG KAHARIAN NG LANGIT ay ipinapakita sa’yo ang landas sa pagiging tapat na tao at pagpasok sa kaharian ng langit.

Ang Pag ibig ng Isang Ina

"Ang Pag-ibig ng Isang Ina" | Paano Turuan ang mga Bata sa Paraan na Nagpapahayag ng Tunay na Pag-ibig

Paano natin dapat turuan ang ating mga anak sa paraan na nagpapahayag ng tunay na pag-ibig? Ang pelikulang ANG PAG-IBIG NG ISANG INA ay ipapakita sa’yo ang tamang landas sa pamamagitan makabagbag-damdaming kuwento na hango sa tunay-na-buhay.

Siya na May Kapangyarihan sa Lahat

Tagalog Christian Music "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Musical Documentary) | Power of God

Tagalog Christian Music "Siya na May Kapangyarihan sa Lahat" (Musical Documentary) | Power of God Sa buong kalawakan ng sansinukob, lahat ng bagay sa kalawakan ay gumagalaw nang eksakto sa sarili nilang orbit. Sa ilalim ng kalangitan, mga bundok, mga ilog, at mga lawa, lahat ay may hangganan, at lahat ng nilalang ay nabubuhay at nagpaparami sa loob ng apat na panahon alinsunod sa mga batas ng buhay …. Napakaganda ng pagkadisenyo sa lahat ng ito—may Isang Makapangyarihan bang namamahala at nagsasaayos sa lahat ng ito? Mula nang dumating tayo sa mundong ito na umiiyak, nakapagsimula na tayong gumanap ng iba’t ibang papel sa buhay. Mula pagsilang hanggang pagtanda hanggang sa magkasakit at mamatay, kung minsa’y nagagalak tayo at kung minsa’y nalulungkot …. Saan ba talaga nanggagaling ang tao, at saan tayo talaga patutungo? Sino ang namamahala sa ating mga tadhana? Mula noong unang panahon hanggang sa makabagong panahon, nagsibangon ang mga dakilang bansa, nagdatingan at nangawala ang mga dinastiya, at ang mga bansa at mga tao ay umunlad at naglaho sa pahina ng kasaysayan…. Tulad sa mga batas ng kalikasan, ang mga batas sa pagsulong ng sangkatauhan ay nagtataglay ng walang katapusang mga hiwaga. Gusto mo bang malaman ang mga sagot sa mga ito? Ang dokumentaryong Siya na May Kapangyarihan sa Lahat ay gagabayan ka upang malaman ang pinag-ugatan nito, at para maihayag ang lahat ng hiwagang ito!

Kuwento ni Xiaozhen

Kuwento ni Xiaozhen | Drama-musikal

Si Xiaozhen ay dating isang wagas at mabait na Kristiyano, na laging taos-pusong makipagkaibigan. Gayunman, nang makikinabang sila, naging kaaway niya ang dati niyang mga kaibigan. Matapos masaktan sa trahedyang ito, napilitan si Xiaozhen na talikuran ang kanyang tunay na niloloob at mga prinsipyo. Nagsimula siyang magtaksil sa sarili niyang mabuting konsiyensya at kalooban, at nagumon sa burak ng masamang mundo. … Nang magkasala siya at magpakasama, tinapak-tapakan siya ng mundo at tinadtad siya ng mga peklat at pasa. Wala na siyang masulingan, at nang mawalan na siya ng pag-asa, sa huli ay napukaw ng taos-pusong panawagan ng Makapangyarihang Diyos ang puso't diwa ni Xiaozhen …

Mga Pinakabagong Video sa Ibang Serye