Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Kabanata 69

Kapag humayo ang Aking kalooban, sinumang nangangahas na tumutol at sinumang nangangahas na humatol o magduda, kaagad Kong itataboy. Ngayon, sinumang hindi kumikilos ayon sa Aking kalooban, o sinumang pagkamalian ang Aking kalooban, dapat itapon at lipulin mula sa Aking kaharian. Walang sino pa man sa Aking kaharian—mga anak Ko lahat, ang mga minamahal Ko at isinasaalang-alang Ako. Higit pa, sila ang mga kumikilos ayon sa kalooban Ko at kayang maghari sa kapangyarihan sa Aking kapakanan upang hatulan lahat ng bansa at tao. Bukod, pangkat sila ng mga panganay na anak, na inosente at masigla; payak at bukas; tapat at matalino. Napapalugod ang Aking kalooban sa inyo, at natutupad sa inyo ang nais Kong mangyari sa inyo, na walang pagkakamali, ganap na bukas at nabunyag. Yaong mga may maling layon at pakay—nasisimulan Ko na iwanan sila, at pababagsakin isa-isa. Wawasakin Ko sila isa-isa para hindi sila matirang buhay, hindi ang mga espiritu nila, kaluluwa nila, ni katawan nila.

Unawain na kung ano itong ginagawa ng Aking kamay—tinutulungan ang mahirap, inaalagaan at ipinagsasanggalang yaong mga nagmamahal sa Akin, inililigtas ang mga walang muwang at masigasig na hindi nanghihimasok sa Aking pamamahala, pinarurusahan yaong mga tumututol sa Akin at yaong hindi aktibong nakikipagtulungan sa Akin—mapapatotohanan ang lahat ng ito isa-isa ayon sa kung ano ang nasabi Ko na. Ikaw ba'y isang talagang nagmamahal sa Akin? Ikaw ba'y isa na tapat na ginugugol ang iyong sarili para sa Akin? Ikaw ba'y isa na nakikinig sa Aking salita at kumikilos nang naaayon? Ikaw ba'y isa na laban sa Akin o ika'y kasang-ayon sa Akin? Malinaw ba ang sarili mong isip sa mga bagay na ito? Makakasagot ka ba sa mga bagay na ito na isa-isa Kong nasabi? Kung hindi, ika'y isa na masigasig na nagtataguyod, pero hindi nauunawaan ang Aking kalooban. Ang ganitong uri ng tao ang pinakamadaling manghimasok sa Aking pamamahala at pinagkakamalian ang Aking kalooban. Kung ang gayong tao ay panandaliang magkaroon ng isang masamang layunin, mapapasakop siya sa Aking pagpapalayas at pagwasak. Sa Akin mayroong mga walang katapusang hiwaga, na di-maaarok. Ibubunyag Ko ang mga ito sa mga tao isa-isa ayon sa Aking plano. Gayon nga, ibubunyag Ko ang mga ito sa Aking mga panganay na anak. Para sa yaong mga di-mananampalataya at mga tumututol sa akin, papayagan Ko silang sumabay sa agos, pero sa bandang huli dapat maipauunawa Ko sa kanila na Ako ang makaharing paghatol. Alam lang ng mga di-mananampataya ngayon kung ano ang nangyayari sa harap ng kanilang mga mata, pero hindi nila nalalaman ang Aking kalooban. Tanging ang mga anak Ko, ang mga minamahal Ko, ang nalalaman at nauunawaan ang Aking kalooban. Sa Aking mga anak, hayagan Akong nabubunyag, pero kay Satanas Ako ang makaharing paghatol, hindi natatago sa paanuman. Ngayon iyon lang mga panganay na anak na karapat-dapat malaman ang kalooban Ko—walang ibang nagiging marapat—at ito ang Aking inayos patiuna bago ang paglikha. Sinong pinagpala at sinong hihagupit ay lahat wastong naisaayos Ko sa pasimula, naging malinaw Ako tungkol dito, at lubusang naipamalas na ito ngayon: Nasisimulan ng matamasa niyaong mga pinagpala ang kanilang mga pagpapala, habang nasisimulan na ring magdusa ng sakuna yaong mga hinagupit. Yaong mga ayaw magdusa ng paghagupit gayunma'y magdurusa rin dahil ito ang naitalaga Ko at ito ang naisaaayos ng Aking mga kamay na mga utos ng pamamahala. Anong uri talaga ng tao ang pinagpala at anong uri ng tao ang hinagupit? Naibubunyag Ko na ang mga bagay na ito; hindi ito isang hiwaga sa inyo, pero sa halip ito'y hayagang nakalantad: Yaong mga tinatanggap Ako pero mali ang mga layunin; yaong mga tinatanggap Ako pero hindi nagtataguyod; yaong mga kilala Ako pero di-masunurin; yaong mga nakikisangkot sa mga kalikuan at pagtataksil upang linlangin Ako; yaong mga nagbabasa ng Aking mga salita pero nagbubuga ng mga kabalintunaan; yaong mga hindi kilala ang kanilang mga sarili, mga hindi alam kung ano sila, mga nag-iisip na sila mismo ay dakila, at mga nag-iisip na naaabot na nila ang pagka-maygulang(ang halimbawa ni Satanas), ang mga ito ang mga pakay ng paghagupit. Yaong mga tinatanggap Ako at ang layunin ay tungo sa Akin (at kung lilikha sila ng mga paggambala ay hindi Ko aalalahanin ang kanilang mga kasalanan, pero dapat tama ang kanilang mga layunin at dapat palagi silang mag-ingat, maingat at hindi talipandas, at dapat palagi nilang panatilihin sa kanilang puso na makinig sa Akin at sumunod sa Akin); yaong mga malinis; yaong mga bukas; yaong mga tapat; yaong mga hindi kontrolado ng anumang tao, bagay, o usapin; yaong mga walang malay sa kaanyuan kahit maygulang sila sa buhay, ang mga ito ang Aking minamahal, mga pakay ng Aking pagpapala. Ngayon, bawat isa ay mauupo sa kanilang tamang lugar ayon sa kanilang kalagayan. At malalaman mo kung ikaw man ay pinagpala o hinagupit—hindi na kailangan para sa Akin na sabihin nang malinaw. Yaong mga pinagpala ay dapat magbunyi at magsaya, samantalang yaong mga magdurusa ng hagupit ay hindi dapat mabagabag. Parehong naisaayos na ng Aking kamay, pero hindi Ako dapat sisihin: Ang sarili mong kakulangan ng aktibong pakikipagtulungan sa Akin, at ang iyong pagkabigong maunawaan na Ako ang Diyos na sinisiyasat ang kaloob-loobang puso ng tao; ito ang kung ano ang patiunang napagpasyahan Ko, at itong iyong sariling walang kuwentang pandaraya na kung saan nasasaktan mo ang inyong sarili; pananakit ito ng sarili! Na mahuhulog ka sa Hades ay hindi pag-maltrato sa’yo! Ito ang iyong katapusan; ito ang iyong kalalabasan!

Ang mga pinagpalang panganay na anak! Agad tumindig para magbunyi! Agad tumindig para magpuri! Mula ngayon, hindi na magkakaroon ng kapaitan, wala ng pagdurusa, at lahat ay nasa inyong mga kamay. Sinumang kaisa Ko ay siyang minamahal Ko, at hindi masasailalim sa pagdurusa ng sakuna. Anumang nais ng puso mo, tutuparin Ko ito (pero hindi ito basta-basta), ito ang gawain Ko.

Sinundan:Kabanata 68

Sumunod:Kabanata 70