Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.
 多少个搜索结果

Walang nakitang mga resulta!

Christian Testimony Video | "Mga Gantimpala ng Pagganap sa Tungkulin" (Tagalog Subtitles) 23:44
Christian Testimony Video | "Nauuna ang Kayabangan Bago ang Pagbagsak" (Tagalog Subtitles) 24:51
Christian Testimony Video | "Paglaya Mula sa Tanikala ng Pagkakagapos" (Tagalog Subtitles) 24:30
Christian Testimony Video | "Ang Pagsasabuhay ng Kaunting Kawangis ng Tao ay Tunay na Dakila" 29:58
Tagalog Christian Testimony Video | Pagkatapos ng mga kasinungalingan 26:06
Christian Testimony Video | Pagtakas sa Pangil ng Kamatayan 26:48
Christian Testimony Video | "Sino'ng May Sabing Hindi Mababago ang isang Mapagmataas na Disposisyon" 26:46
Tagalog Christian Testimony Video | "Mapalad Ako na Gumawa ng Serbisyo sa Diyos" 23:59
Christian Testimony Video | "Paano Dapat Pahalagahan ng Isang tao ang Kanyang Tungkulin" 30:32
Christian Testimony Video | "Ang Pagsisisi ng Isang Opisyal" (Tagalog Subtitles) 29:01
Christian Testimony Video | "Isang Espirituwal na Labanan" 25:31
Christian Testimony Video | "Ang Paglaya ng Puso" (Tagalog Subtitles) 24:41
Christian Testimony Video | "Ang Pangarap Kong Maging Isang Direktor" (Tagalog Subtitles) 28:38
Christian Testimony Video | "Mga Araw ng Paghahangad ng Katanyagan at Pakinabang" 27:14
Christian Testimony Video | "Pagkalag sa mga Taling Gumagapos" (Tagalog Subtitles) 19:47
Christian Testimony Video | "Paalam, Mapagpasaya ng Mga Tao!" (Tagalog Subtitles) 24:14
Christian Testimony Video | "Pagbangon sa harap ng Kabiguan" (Tagalog Subtitles) 30:09
Tagalog Christian Movie | "Pagbibinyag sa Pamamagitan ng Apoy" 1:19:39

Mga Pinakabagong Video sa Ibang Serye