Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

  • ...
  • 5
  • 6
  • 7

Ang Mga Salita ng Anak ng Taong Nagkatawang-tao nang Siya’y Naglakad sa mga Iglesia(III)

1Paano Mo Dapat Asikasuhin ang Iyong Hinaharap na Misyon
2Ang Kakanyahan at Pagkakakilanlan ng Tao
3Ano Ang Mga Likas na Pagkakilanlan ng Taoat Kanilang Halaga
4Hindi Ba Yaong mga Hindi Natututo at Walang Alam ay mga Hayop?
5Ang Mga Taong Pinili sa Tsina ay Hindi Maaaring Kumatawan sa Alinmang Angkan ng Israel
6Pagdating sa Diyos, Ano ang Iyong Pagkakaunawa
7Ang Kahulugan ng Tunay na Tao
8Ano ang Alam Ninyo Tungkol sa Pananampalataya?
9Kapag ang Mga Dahong Nanlalaglag ay Bumalik sa Kanilang Mga Ugat Pagsisisihan Mo ang Lahat ng Kasamaang Iyong Nagawa
10Walang Sinumang Nabubuhay sa Laman ang Makatatakas sa Araw ng Poot
11Ang Tagapagligtas ay Bumalik na Nakatuntong sa “Puting Ulap”
12Ang Gawain sa Pagpapalaganap ng Ebanghelyo ay Gawain Din ng Pagliligtas sa Sangkatauhan
13Ang Gawain sa Kapanahunan ng Kautusan
14Ang Katotohanan Ukol sa Gawain sa Kapanahunan ng Pagtubos
15Mga Salita para sa mga Kabataan at Matatanda
16Dapat Mong Malaman Kung Paanong Sumulong ang Buong Sangkatauhan Hanggang sa Kasalukuyang Araw
17Hinggil sa mga Pangalan at Pagkakakilanlan
18Tanging ang mga Ginawang Perpekto ang Maaaring Mamuhay ng Makahulugang Buhay
19Paano Matatanggap ng Tao ang Pahayag ng Diyos na Kanyang Tinukoy sa Kanyang Pagkaintindi?
20Tanging ang mga Kilala ang Diyos at Kanyang mga Gawa ang Makapagbibigay Kasiyahan sa Diyos
21Ang Pagkakaiba sa Pagitan ng Ministeryo ng Nagkatawang-taong Diyos at ng Tungkulin ng Tao
22Ang Diyos ay ang Panginoon ng Lahat ng Nilalang
23Anong Saloobin ang Mayroon Ka Tungo sa Labintatlong mga Sulat
24Ang Tagumpay o Pagkabigo ay Depende sa Daan na Tinatahak ng Tao
25Ang Gawain ng Diyos at ang Gawain ng Tao
26Ang Pag-alam sa Tatlong mga Yugto ng Gawa ng Diyos ay ang Daan Patungo sa Pagkilala sa Diyos
27Ang Tiwaling Sangkatauhan ay Higit na Nangangailangan sa Kaligtasan ng Diyos na Nagkatawang-tao
28Ang Diwa ng Katawang-tao na Tinirhan ng Diyos
29Ang Gawain ng Diyos at ang Pagsasagawa ng Tao
30Ang Sangkap ni Kristo ay ang Pagtalima sa Kalooban ng Ama sa Kalangitan
31Pagpapanumbalik sa Normal na Buhay ng Tao at Pagdadala sa Kanya sa Isang Kamangha-manghang Hantungan
32Ang Diyos at Tao ay Papasok sa Kapahingahan na Magkasama
  • ...
  • 5
  • 6
  • 7