Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mahahalagang Tanong at Sagot tungkol sa Ebanghelyo ng Kaharian

(Mga Seleksyon)

Ang kritikong mga tanong at sagot mula sa mga pelikulang ito ay may kaugnayan sa katotohanan na hango sa aklat na ito. Ang tipikal na mga sagot na ito ay nagmumulang lahat sa karanasan at pag-unawa sa katotohanan ng salita ng Diyos na pinanghawakan ng mga taong hinirang ng Diyos, at ang mga ito ay nagmumula sa kaliwanagan at pagpapalinaw ng Banal na Espiritu. Hindi lamang malulutas ng aklat na ito ang mga problema at pagkaunawa na maaaring taglay ng mga yaong naghahanap at nagsisiyasat sa tunay na daan, kundi isa rin itong kahanga-hangang sangguniang materyales para sa mga taong hinirang ng Diyos upang masangkapan ang kanilang sarili ng katotohanan at magpatotoo sa gawain ng Diyos.

Mga Aklat ng Ebanghelyo

I-download