Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Klasikong Tanong at Sagot sa Ebanghelyo ng Kaharian

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Tanong 3: Hindi magiging Diyos ang tao kahit na isabuhay natin ang imahe Niya. Buong-buo ko ‘yung tinatanggap. Pero pag sinabi nating pwede siyang maging Diyos sa pagsabuhay sa imahe ng Diyos hindi natin tinutukoy ang Diyos at ang Kanyang pagkatao. kundi ang Diyos sa Kanyang disposisyon pero wala ang Kanyang pagkatao. Kung isinabuhay natin ang imahe Niya tayo’y magiging Diyos na may buhay Niya, yun nga lang, wala ang pagkatao Niya. Kaya ang pahayag na “naging tao ang Diyos at maaaring magiging Diyos ang tao” ay ganap na totoo.

Sagot: Ang Diyos ang Manlilikha. At iisa lang ang Diyos sa halip na marami. Ang disposisyon Niya at ang sangkap ng buhay Niya ay parehong natatangi. Imposible para sa Diyos na lumikha pa ng ibang Diyos. Dahil tao ang nilikha Niya at ang tao rin ang Kanyang ililigtas at kukunin. Hindi sinabi ng Diyos na gagawin Niyang Diyos ang mga tao. Ang sabi ng Makapangyarihang Diyos, “Dahil sinasabi ng lahat na ang Diyos ay nag-iisang tunay na Diyos at walang sinumang makapaghahati! Ang Diyos ay iisang Espiritu at nag-iisang tao at ang espiritu ng Diyos” (“Umiiral ba ang Trinidad?” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). na natatangi ang Diyos. Siya ang nag-iisang Diyos at hindi mahahati sa magkakahiwalay na tao. Ang pagkakatawang-tao Niya ay ang pagiging tao ng Espiritu ng Diyos upang iligtas ang tao. Ang ganitong kasabihan ay hindi umiiral. Tulad ng sabi ng Panginoong Jesus. “Ako at ang Ama ay iisa.” Kaya makatitiyak tayong ang pananaw na may iba’t ibang tao ang Diyos ay mapanlinlang Na paghamak ni Satanas. Siya’y may balak na pigilan at guluhin ang gawain ng Diyos. Ayon sa sinabi niyo Mahahati ang Diyos na may pagkatao at Diyos na may disposisyong buhay na wala ang pagkatao. Kung ganon Magkakaro’n ng maraming Diyos at hindi magiging isa lang? Dati ang sinasabi niyo ay politeismo. Wala itong basehan sa Bibliya at ‘di ayon sa salita Niya. Mali nga ‘yon. Ang totoo Ang Kanyang buhay disposisyon pero walang pagkatao Niya ay talaga ngang hindi totoo. Walang ibang inaasahan ang nananalig kundi maligtas para makalaya kay Satanas at maging mga tao na may katotohanan. Ang pasayahin Siya ang kanilang hinahangad. Gayunpaman, ang mga nais maging Diyos ay si Satanas, Na siyang arkanghel. Kaya ang mga nag-imbento ng kalokohang ito na ang Diyos ay nagkatawang tao at ang tao’y magiging Diyos ay siguradong nagmula kay Satanas para guluhin at pigilan ang gawain ng Diyos. Mga antikristo na nanloloko ng tao. Walang duda tungkol dito.

Kahit dinanas natin ang gawain Niya hanggang wakas, at isinabuhay ang imahe Niya matapos gawing perpekto’y ‘di pa rin tayo magiging Diyos. Dahil sa simula, nilikha Niya ang tao sa Kanyang imahe, at may luwalhati Niya sina Adan at Eba Masasabi ba nating Diyos na rin silang dalawa? Hindi Niya sinabi na Diyos sila. Dahill mga tao sila, mga taong hindi alam ang katotohanan at niloko ni Satanas. Ang pagkatawang-tao Niya ay para iligtas at gawing perpekto ang mga tao, at maging kaanib ng Katotohanan at sangkatauhan upang sundin at sambahin nila ang Diyos at maging banal na mga tao. Basahin natin ang Kanyang mga salita. “Ang unang pagkakatawang-tao ay upang iligtas ang tao sa kasalanan at ito ay sa pamamagitan ng laman ng ating Panginoong Hesus, At iyon ay, Kanyang Iniligtas ang mga tao mula sa krus Ngunit ang masamang disposisyon ni Satanas ay nanatili pa rin sa loob ng tao. Ang ikalawang pagkakatawang-tao ay hindi na bilang pagtubos sa kasalanan ngunit upang talagang ganap na mailigtas ang mga natubos mula sa mga kasalanan Ginawa ito upang ang mga pinatawad ay tunay na mailigtas at sila’y ganap na malinis at makamit ang pagbabago sa disposisyon, at makaalis tayo sa impluwensya ni Satanas at bumalik sa harapan ng trono ng Diyos. Ito lang ang paraan para tayo’y maging banal. Sinimulan ng Diyos ang gawain ng kaligtasan sa Panahon ng Biyaya nang ang Panahon ng Batas ay natapos na. Hindi hanggang sa mga huling araw nang lubos na ngang naperpekto ng ating Diyos ang buong sangkatauhan sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo sa tao, hahatulan Niya ang Kanyang gawain ng kaligtasan at pumasok sa kapahingahan” (“Ang Hiwaga ng Pagkakatawang-tao (4)” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao). Na ililigtas Niya ang tao sa anim na libong taong gawain ng pamamahala. Sinimulan ng Diyos ang gawain ng pagliligtas dahil matapos ipahamak ni Satanas ang tao nagsimulang pagtaksilan ng tao ang Diyos Ang layunin ng Diyos ay mailigtas ang tao sa impluwensya ni Satanas, upang iwaksi ang tiwaling disposisyon at madalisay, para sundin at sambahin ng tao ang Diyos at umayon sa Kanyang kalooban. wala ‘tong kinalaman sa pagiging Diyos nila. Kailanman ay hindi Niya sinabing gagawing Diyos ang tao. Masyadong tayong ipinahamak ni Satanas. Kung makakamit natin ang kaligtasan Niya, at ang katotohanan, at maging kaanib nito at ng sangkatauhan at maging mga taong banal. masasabing napakapalad natin. Pero bakit ang iba ay napaka-ambisyoso pa rin? Hindi ba sapat ang maligtas? Ba’t gusto pa nilang maging Diyos? Dahil kaya sa satanikong disposisyon? Hindi kaya ‘to ang ambisyon ng arkanghel? At dahil sa kagustuhan nitong maging Diyos at tumayong kapantay ng Diyos, siya ay pinatapon ng Diyos mula sa langit. na sinumang gustong maging Diyos at magkalat ng mga maling ideya tungkol dito ay nasaktan na ang disposisyon Niya at nakagawa ng napakabigat na krimen. Paggambala ito ni Satanas sa mga gawain ng Diyos, Si Satanas ay patuloy na nililinlang ang sangkatauhan at sinusulsulang labanan ang Diyos. Tiyak na susumpain silang lahat ng Diyos.

mula sa iskrip ng pelikulang Nanganganib na Pagdala

Sinundan:Tanong 2: Tungkol sa mga salita ng Diyos sa Genesis. “Lalangin natin ang tao sa ating larawan, at ayon sa ating wangis” (Genesis 1:26). Di ko pa maintindihan. Kung nilalang ng Diyos ang tao ayon sa Kanyang wangis, Ibig bang sabihin, mayroon tayong imahe ng Diyos? Kung taglay natin ang imahe ng Diyos, tao ba tayo o isang Diyos?

Sumunod:Tanong 4: Nang nabuhay muli ang Panginoong Jesus na nagkatawang-tao. Siya nga ang naging Espiritu. At sa gayo’y nananahan sa atin ang Espiritung nagbibigay-buhay, pinagsasama ang espiritu at tayo’y magiging isa. Kaya pa’nong ‘di tayo magiging Diyos? Sabihin nyo paano naman ako magkakamali?

Baka Gusto Mo Rin