Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

Kahit na sa labas ay mukhang ang pag-uusig ng malaking pulang dragon ay dumating sa mga tao, sa katunayan, lahat ng ito ay isinaayos ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ikinakalat Niya ang mga tao at tinitipon ang mga ta… Buong Teksto

2018-02-04 07:59:52

Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao

Salamat sa Makapangyarihang Diyos at binago Niya ako sa pamamagitan ng Kanyang paghatol at pagkastigo, ipinakita sa akin ang lason at kapahamakang dulot ni Satanas. Ngayo’y hinahangad ko na kung ano ang wasto, at namumuh… Buong Teksto

2018-02-04 08:59:52

Ang Muling Pagsilang

Inilagay ko ang reputasyon at katayuan sa lahat ng bagay sa panahong iyon, ngunit sa katotohanan, hindi tiningnan ng Diyos kung gaano kataas ang katayuan ng isang tao, gaano na sila katagal, o kung gaano sila naghirap da… Buong Teksto

2018-02-04 09:59:52

Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya

Diyos ko, napakapraktikal ng iyong gawain, punong-puno ng pagkamatuwid at kabanalan. Ikaw ay matiyagang nagtatrabaho nang matagal, para sa aming lahat. Dati, naniwala ako sa Diyos ngunit wala akong pagkilos ng isang tao.… Buong Teksto

2018-02-04 10:59:52

Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay

Sa aking mga karanasan sa hinaharap, magiging mas handa akong tanggapin ang pagkastigo at paghatol ng Diyos, ang Kanyang mga pagsubok at pagpipino upang ang aking masamang disposisyon ay lubusang malinis at mabago sa lal… Buong Teksto

2018-02-04 11:59:52

Ang Paghatol Ay Liwanag

Ngayon, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkastigo at paghatol ng Diyos, nagawa kong alisin ang pinsala ni Satanas at nakamit ang kaginhawahan at kalayaan. Nabawi ko ang aking konsensiya at katuwiran, at mayroon din ako… Buong Teksto

2018-02-04 12:59:52

Ang Pagbabago ng Masamang Tao

Tong Xin    Probinsya ng Fujian Ipinanganak ako sa kanayunan. Galing ako sa lahi ng mga simpleng magsasaka at dagdag pa rito kakaunti lang kami sa aming pamilya, kaya lagi kaming naaapi. Noong ako’y 13 taong gulang, may… Buong Teksto

2019-09-16 13:02:06

Tanging ang Pagmamahal ng Diyos ang Tunay

Xiaodong    Lalawigan ng Sichuan Sinabi ng Diyos, “Ang sambayanang Tsino na naging tiwali sa loob ng libu-libong taon ay nagpatuloy na sumulong hanggang ngayon. Ang lahat ng uri ng mga mikrobyo ay patuloy na lumalawak a… Buong Teksto

2019-09-30 12:38:44

Magagampanan Lamang nang Maayos ang Tungkulin ng Isang Tao Matapos Lunasan ang Kawalan ng Malasakit

Ni Jingxian, Japan Kalimitan, sa oras ng pagtitipon o kapag ginagawa ko ang aking mga espirituwal na debosyon, kahit madalas akong nagbabasa ng mga salita ng Diyos na may kaugnayan sa paglalantad ng kawalang-malasakit s… Buong Teksto

2019-09-30 12:40:14

Isang Paalam sa Pagiging “Mabait”

Gawa ni Lin Fan, Spain Ginugol ko ang kabataan ko sa gitna ng pagsigaw at pagmumura ng madrasta ko. Kinalaunan, nang mas may alam na ako, para makasundo ang madrasta ko at ang mga tao sa paligid ko, ipinamuhay ko ang sa… Buong Teksto

2019-10-07 12:21:13

Ang Paglaya ng Puso

Ni Zheng Xin, USA Noong Oktubre 2016, tinanggap naming mag-asawa ang pagliligtas ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw habang kami ay nasa ibang bansa. Pagkatapos niyon, nagsimula akong madalas na dumalo sa mga p… Buong Teksto

2019-10-07 13:21:29

Pagsisimula sa Landas ng Paniniwala sa Diyos

Rongguang Lungsod ng Harbin, Lalawigan ng Heilongjiang Noong 1991, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagsimula akong sumunod sa Makapangyarihang Diyos dahil sa isang sakit. Nang panahong iyon hindi ko alam ang anumang… Buong Teksto

2019-10-11 06:11:32

Ang Aral ng Pagsunod

Yang Mingzhen, Canada Ako si Yang Mingzhen, at pitong taon ko na ngayong sinusunod ang Makapangyarihang Diyos. Nitong nakaraang ilang taon, anumang tungkulin ang naiplano ng iglesia na gampanan ko o anumang mga hirap o… Buong Teksto

2019-10-11 11:53:07

Napakagandang Iwaksi ang mga Gapos ng Katayuan sa Lipunan

Ni Liang Zhi, Anhui Province Ako si Liang Zhi, at anim na taon na mula nang tanggapin ko ang pagliligtas ng Diyos ng mga huling araw. Sa isang demokratikong halalan ng iglesia nahalal ako bilang isang lider ng iglesia. … Buong Teksto

2019-10-11 12:33:44

Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

Kahit na sa labas ay mukhang ang pag-uusig ng malaking pulang dragon ay dumating sa mga tao, sa katunayan, lahat ng ito ay isinaayos ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ikinakalat Niya ang mga tao at tinitipon ang mga ta… Buong Teksto

2018-02-04 07:59:52

Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao

Salamat sa Makapangyarihang Diyos at binago Niya ako sa pamamagitan ng Kanyang paghatol at pagkastigo, ipinakita sa akin ang lason at kapahamakang dulot ni Satanas. Ngayo’y hinahangad ko na kung ano ang wasto, at namumuh… Buong Teksto

2018-02-04 08:59:52

Ang Muling Pagsilang

Inilagay ko ang reputasyon at katayuan sa lahat ng bagay sa panahong iyon, ngunit sa katotohanan, hindi tiningnan ng Diyos kung gaano kataas ang katayuan ng isang tao, gaano na sila katagal, o kung gaano sila naghirap da… Buong Teksto

2018-02-04 09:59:52

Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya

Diyos ko, napakapraktikal ng iyong gawain, punong-puno ng pagkamatuwid at kabanalan. Ikaw ay matiyagang nagtatrabaho nang matagal, para sa aming lahat. Dati, naniwala ako sa Diyos ngunit wala akong pagkilos ng isang tao.… Buong Teksto

2018-02-04 10:59:52

Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay

Sa aking mga karanasan sa hinaharap, magiging mas handa akong tanggapin ang pagkastigo at paghatol ng Diyos, ang Kanyang mga pagsubok at pagpipino upang ang aking masamang disposisyon ay lubusang malinis at mabago sa lal… Buong Teksto

2018-02-04 11:59:52

Ang Paghatol Ay Liwanag

Ngayon, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkastigo at paghatol ng Diyos, nagawa kong alisin ang pinsala ni Satanas at nakamit ang kaginhawahan at kalayaan. Nabawi ko ang aking konsensiya at katuwiran, at mayroon din ako… Buong Teksto

2018-02-04 12:59:52

Ang Pagbabago ng Masamang Tao

Tong Xin    Probinsya ng Fujian Ipinanganak ako sa kanayunan. Galing ako sa lahi ng mga simpleng magsasaka at dagdag pa rito kakaunti lang kami sa aming pamilya, kaya lagi kaming naaapi. Noong ako’y 13 taong gulang, may… Buong Teksto

2019-09-16 13:02:06

Tanging ang Pagmamahal ng Diyos ang Tunay

Xiaodong    Lalawigan ng Sichuan Sinabi ng Diyos, “Ang sambayanang Tsino na naging tiwali sa loob ng libu-libong taon ay nagpatuloy na sumulong hanggang ngayon. Ang lahat ng uri ng mga mikrobyo ay patuloy na lumalawak a… Buong Teksto

2019-09-30 12:38:44

Magagampanan Lamang nang Maayos ang Tungkulin ng Isang Tao Matapos Lunasan ang Kawalan ng Malasakit

Ni Jingxian, Japan Kalimitan, sa oras ng pagtitipon o kapag ginagawa ko ang aking mga espirituwal na debosyon, kahit madalas akong nagbabasa ng mga salita ng Diyos na may kaugnayan sa paglalantad ng kawalang-malasakit s… Buong Teksto

2019-09-30 12:40:14

Isang Paalam sa Pagiging “Mabait”

Gawa ni Lin Fan, Spain Ginugol ko ang kabataan ko sa gitna ng pagsigaw at pagmumura ng madrasta ko. Kinalaunan, nang mas may alam na ako, para makasundo ang madrasta ko at ang mga tao sa paligid ko, ipinamuhay ko ang sa… Buong Teksto

2019-10-07 12:21:13

Ang Paglaya ng Puso

Ni Zheng Xin, USA Noong Oktubre 2016, tinanggap naming mag-asawa ang pagliligtas ng Makapangyarihang Diyos sa mga huling araw habang kami ay nasa ibang bansa. Pagkatapos niyon, nagsimula akong madalas na dumalo sa mga p… Buong Teksto

2019-10-07 13:21:29

Pagsisimula sa Landas ng Paniniwala sa Diyos

Rongguang Lungsod ng Harbin, Lalawigan ng Heilongjiang Noong 1991, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, nagsimula akong sumunod sa Makapangyarihang Diyos dahil sa isang sakit. Nang panahong iyon hindi ko alam ang anumang… Buong Teksto

2019-10-11 06:11:32

Ang Aral ng Pagsunod

Yang Mingzhen, Canada Ako si Yang Mingzhen, at pitong taon ko na ngayong sinusunod ang Makapangyarihang Diyos. Nitong nakaraang ilang taon, anumang tungkulin ang naiplano ng iglesia na gampanan ko o anumang mga hirap o… Buong Teksto

2019-10-11 11:53:07

Napakagandang Iwaksi ang mga Gapos ng Katayuan sa Lipunan

Ni Liang Zhi, Anhui Province Ako si Liang Zhi, at anim na taon na mula nang tanggapin ko ang pagliligtas ng Diyos ng mga huling araw. Sa isang demokratikong halalan ng iglesia nahalal ako bilang isang lider ng iglesia. … Buong Teksto

2019-10-11 12:33:44