Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

Kahit na sa labas ay mukhang ang pag-uusig ng malaking pulang dragon ay dumating sa mga tao, sa katunayan, lahat ng ito ay isinaayos ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ikinakalat Niya ang mga tao at tinitipon ang mga ta… Buong Teksto

2018-02-04 07:59:52

Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao

Salamat sa Makapangyarihang Diyos at binago Niya ako sa pamamagitan ng Kanyang paghatol at pagkastigo, ipinakita sa akin ang lason at kapahamakang dulot ni Satanas. Ngayo’y hinahangad ko na kung ano ang wasto, at namumuh… Buong Teksto

2018-02-04 08:59:52

Isang Muling Pagsilang

Inilagay ko ang reputasyon at katayuan sa lahat ng bagay sa panahong iyon, ngunit sa katotohanan, hindi tiningnan ng Diyos kung gaano kataas ang katayuan ng isang tao, gaano na sila katagal, o kung gaano sila naghirap da… Buong Teksto

2018-02-04 09:59:52

Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya

Diyos ko, napakapraktikal ng iyong gawain, punong-puno ng pagkamatuwid at kabanalan. Ikaw ay matiyagang nagtatrabaho nang matagal, para sa aming lahat. Dati, naniwala ako sa Diyos ngunit wala akong pagkilos ng isang tao.… Buong Teksto

2018-02-04 10:59:52

Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay

Sa aking mga karanasan sa hinaharap, magiging mas handa akong tanggapin ang pagkastigo at paghatol ng Diyos, ang Kanyang mga pagsubok at pagpipino upang ang aking masamang disposisyon ay lubusang malinis at mabago sa lal… Buong Teksto

2018-02-04 11:59:52

Ang Paghatol Ay Liwanag

Ngayon, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkastigo at paghatol ng Diyos, nagawa kong alisin ang pinsala ni Satanas at nakamit ang kaginhawahan at kalayaan. Nabawi ko ang aking konsensiya at katuwiran, at mayroon din ako… Buong Teksto

2018-02-04 12:59:52

Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang

Kahit na sa labas ay mukhang ang pag-uusig ng malaking pulang dragon ay dumating sa mga tao, sa katunayan, lahat ng ito ay isinaayos ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ikinakalat Niya ang mga tao at tinitipon ang mga ta… Buong Teksto

2018-02-04 07:59:52

Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao

Salamat sa Makapangyarihang Diyos at binago Niya ako sa pamamagitan ng Kanyang paghatol at pagkastigo, ipinakita sa akin ang lason at kapahamakang dulot ni Satanas. Ngayo’y hinahangad ko na kung ano ang wasto, at namumuh… Buong Teksto

2018-02-04 08:59:52

Isang Muling Pagsilang

Inilagay ko ang reputasyon at katayuan sa lahat ng bagay sa panahong iyon, ngunit sa katotohanan, hindi tiningnan ng Diyos kung gaano kataas ang katayuan ng isang tao, gaano na sila katagal, o kung gaano sila naghirap da… Buong Teksto

2018-02-04 09:59:52

Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya

Diyos ko, napakapraktikal ng iyong gawain, punong-puno ng pagkamatuwid at kabanalan. Ikaw ay matiyagang nagtatrabaho nang matagal, para sa aming lahat. Dati, naniwala ako sa Diyos ngunit wala akong pagkilos ng isang tao.… Buong Teksto

2018-02-04 10:59:52

Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay

Sa aking mga karanasan sa hinaharap, magiging mas handa akong tanggapin ang pagkastigo at paghatol ng Diyos, ang Kanyang mga pagsubok at pagpipino upang ang aking masamang disposisyon ay lubusang malinis at mabago sa lal… Buong Teksto

2018-02-04 11:59:52

Ang Paghatol Ay Liwanag

Ngayon, sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagkastigo at paghatol ng Diyos, nagawa kong alisin ang pinsala ni Satanas at nakamit ang kaginhawahan at kalayaan. Nabawi ko ang aking konsensiya at katuwiran, at mayroon din ako… Buong Teksto

2018-02-04 12:59:52