Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

1Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal
2Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo
3Ang Diwa ng Personal na Paghihiganti
4Walang Espesyal na Pagtrato sa Iglesia
5Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos
6Isang Pag-unawa ng Pagkakaligtas
7Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Katayuan
8Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo
9Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan
10Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan
11Hindi Dapat Paniwalaan ang “Kung Makikita ay Paniniwalaan”
12Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo
13Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon
14Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo
15Ano Ito Na Luminlang Sa Aking Espiritu?
16Ang Pag-uusig at Paghihirap ay Tumulong sa Akin upang Lumago
17May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan
18Ang Pagdiskrimina sa mga Tagalabas ay Masyadong Masama!
19Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat
20Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo
21Ano Talaga ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan?
22Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna
23Ang Satanikong Pilosopiya Ay Nakabibitag at Nakapipinsala
24Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal
25Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao
26Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain
27Nakakapagpalaya ang Pagtapon sa Kapangyarihan ni Satanas
28Ang Tunay na Pagsasamahan
29Napakahalaga na Sundin ang Gawa ng Banal na Espiritu!
30Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?
31Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao