Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

1Pinakamabuting Proteksyon ng Diyos para sa Sangkatauhan
2Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal
3Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo
4Ang Diwa ng Personal na Paghihiganti
5Walang Espesyal na Pagtrato sa Iglesia
6Sinong Nakakaalam ng Puso ng Diyos na Tulad ng Isang Ina?
7Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos
8Isang Pag-unawa ng Pagkakaligtas
9Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Katayuan
10Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo
11Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan
12Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan
13Hindi Dapat Paniwalaan ang “Kung Makikita ay Paniniwalaan”
14Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo
15Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon
16Maikling Pagbabahagi Tungkol sa Pinagmumulan ng Kadiliman at Kasamaan ng Mundo
17Ano Ito Na Luminlang Sa Aking Espiritu?
18Ang Pag-uusig at Paghihirap ay Tumulong sa Akin upang Lumago
19May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan
20Ang Pagdiskrimina sa mga Tagalabas ay Masyadong Masama!
21Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat
22Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo
23Ano Talaga ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan?
24Ang mga Aklat ni Satanas ay Maaaring Makalason sa Atin
25Ang Tanging Paraan Para Maiwasan ang Sakuna
26Ang Satanikong Pilosopiya Ay Nakabibitag at Nakapipinsala
27Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal
28Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao
29Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain
30Nakakapagpalaya ang Pagtapon sa Kapangyarihan ni Satanas
31Ang Tunay na Pagsasamahan
32Napakahalaga na Sundin ang Gawa ng Banal na Espiritu!
33Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?
34Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao
35Sa Pamamagitan ng Malaking Pagdurusa, Natamo ko ang Malalaking Pakinabang
36Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay