Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Mga Patotoo ng Karanasan sa Paghatol ni Cristo

1Ang Bawat Salita ng Diyos ay Isang Pagpapahayag ng Kanyang Disposisyon
2Hindi Ako Karapat-Dapat na Makita si Cristo
3Sinong Nakakaalam ng Puso ng Diyos na Tulad ng Isang Ina?
4Pag-unawa sa Kalooban ng Diyos Maging sa Gitna ng mga Suliranin
5Pagsira Ng Mga Tanikala
6Kumikilos ang Banal na Espiritu sa Maprinsipyong Paraan
7Isang Pag-unawa ng Pagkakaligtas
8Pagtatanggal ng Mga Tanikala ng Espiritu
9Ang Kahalagahan ng Koordinasyon sa Serbisyo
10Ang mga Pamantayan ng Tunay na Mabuting Tao
11Ang Lihim na Tinanganan sa Kaibuturan ng Aking Puso
12Ang Nasa Likod ng mga Kasinungalingan
13Walang Espesyal na Pagtrato sa Iglesia
14Ang Ganitong Uri ng Paglilingkod ay Tunay na Napakasama
15Ang Diwa ng Personal na Paghihiganti
16Natatanto na Tinatahak Ko ang Landas ng mga Fariseo
17Huwag Maghanap ng mga Bagong Pakana Habang Naglilingkod sa Diyos
18Ginising Ako ng mga Salita ng Diyos
19Malinaw na Pagtingin sa Tunay Kong Kulay
20Ang Mapait na Bunga ng Kayabangan
21Nakita Ko Nang Malinaw ang Aking Tunay na Katayuan
22Isang Mapagpanggap na Diwa Bago sa Isang Pagkabuwal
23Ang Gawain ng Diyos ay Napakarunong!
24Ano ang Kalikasan ng Pag-ibig ng Diyos?
25Ano ang Kahulugan ng Tunay na Pagbabago?
26Ang Mga Taong Hindi Madaya ay Hindi Nangangahulugang Mga Matapat na Tao
27Mga Pagwawari sa Pagkakapalit
28Ang Paggamit ng Salita ng Diyos bilang isang Salamin
29Napakahalaga na Sundin ang Gawa ng Banal na Espiritu!
30Ang Pinakamainam na Regalong Ibinigay sa Akin ng Diyos
31Natuto Akong Makipagtulungan sa Kapwa
32Anuman ang Sabihin ng Diyos ay ang Mismong Paghatol sa Tao
33Ano Talaga ang Totoong Pagtanggap sa Katotohanan?
34Ang Tunay na Kahulugan ng “Paghihimagsik Laban sa Diyos”
35Ang Tunay na Mukha ng Isang Tinatawag na Mabuting Tao
36Ang Tunay na Pagsasamahan
37Hindi Madaling Maging Isang Matapat na Tao
38Ang Karanasan sa Pagsasagawa ng Katotohanan
39Ang Tunay na Dahilan ng Hindi Epektibong Gawain
40Ang Mga Lihim Nakatago sa Likod ng Paghahangad
41Ang Pagdanas sa Natatanging Pagmamahal ng Diyos
42Maging Mahigpit sa Sarili Upang Madisiplina ang Iba
43May Dakilang Kaligayahan sa Katapatan
44Sinira Ako ng Aking mga Prinsipyo
45Handa Kong Tanggapin ang Pangangasiwa ng Lahat
46Pagseselos, ang Talamak na Karamdamang Espirituwal
47Nakakapagpalaya ang Pagtapon sa Kapangyarihan ni Satanas
48Bakit Ba Ako Lumakad sa Landas ng mga Fariseo?
49Tanging sa pamamagitan ng Aking Pagpasok sa Katotohanan Ako Maaaring Tunay na Makatulong sa Iba
50Tanggalin ang Maskara, at Magsimula ng Panibagong Buhay
51Sa Wakas Namumuhay na Ako nang Kaunti na Parang Tao
52Isang Muling Pagsilang
53Ang Proseso ng Pagbabago ng isang Aroganteng Mananampalataya
54Kasisimula Ko pa Lamang Tahakin ang Tamang Landas ng Buhay
55Ang Paghatol Ay Liwanag
56Pagbangon sa Madilim na Pang-aapi