Tagalog Testimony Video | "Ngayon Ko Lang Napagtanto Na Wala Akong Katotohanang Realidad"

Marso 25, 2024

Kapag natatamo natin ang ilang tagumpay o ang pagsang-ayon ng iba sa paggampan natin sa ating tungkulin, madaling mamuhay nang may mayabang na disposisyon at humanga sa ating sarili, at gamitin pa nga ito bilang isang uri ng kapital para magpakitang-gilas at patotohanan ang ating sarili. Anong uri ng mga panganib at kahihinatnan ang idinudulot ng pamumuhay sa gayong kalagayan? Anong tiwaling disposisyon ang nagtatago sa likod nito?

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger