Tagalog Christian Music Video | "Paano Ba Talaga ang Inyong Pananampalataya?"

Pebrero 21, 2024

Pag-aasam at salapi lamang ang nasa inyong mga puso.

Materyal na pagnanasa lamang ang nasa inyong mga isipan.

Araw-araw n'yong tinatantya kung pa'no makakakuha sa Diyos.

Araw-araw n'yong binibilang ang yama't bagay na natamo na.

Araw-araw, naghihintay kayo ng mas higit na biyaya,

upang kayo'y magkaroon at mas masiyahan.

Nais n'yo ng mas mataas na pamantayan sa kinasisiyahan.

Araw-araw, kayo'y naghihintay na magtamo ng higit na biyaya.

Puno ng panlilinlang at dumi ang inyong bibig,

pagkakanulo at kayabangan.

Inyong mga salita sa Diyos ay 'di tapat, hindi banal;

walang mga salita ng pagpapasakop

nang maranasan Kanyang mga salita.

Kaya, ano'ng uri ang inyong pananampalataya.

Hindi ang Diyos ang laging nasa inyong isipan,

hindi ang Diyos o ang katotohanan na mula sa Kanya,

ngunit sa halip ang inyong mga asawa, at ang inyong mga anak,

mga bagay na inyong kinakain at isinusuot.

Iniisip n'yong magtamo ng higit na kasiyahan.

Kahit ang inyong tiyan ay busog, 'di ba't tila kayo'y bangkay?

Kahit sa magandang panlabas na kasuotan,

'di ba't kayo'y naglalakad na bangkay, walang buhay?

Puno ng panlilinlang at dumi ang inyong bibig,

pagkakanulo at kayabangan.

Inyong mga salita sa Diyos ay 'di tapat, hindi banal;

walang mga salita ng pagpapasakop

nang maranasan Kanyang mga salita.

Kaya, ano'ng uri ang inyong pananampalataya.

Kayo'y nagpapagod para sa inyong tiyan,

hanggang ang inyong buhok ay magkulay-abo,

ngunit walang nag-aalay ni isang hibla para sa Kanyang gawain.

Kayo'y laging nagmamadali,

pinapagod ang utak para sa inyong laman,

at para sa inyong mga anak,

ngunit wala sa inyong nagmamalasakit sa kalooban ng Diyos.

Ano pa'ng inaasahan n'yong matamo sa Diyos?

Puno ng panlilinlang at dumi ang inyong bibig,

pagkakanulo at kayabangan.

Inyong mga salita sa Diyos ay 'di tapat, hindi banal;

walang mga salita ng pagpapasakop

nang maranasan Kanyang mga salita.

Kaya, ano'ng uri ang inyong pananampalataya.

Hango sa Ang Salita, Vol. I. Ang Pagpapakita at Gawain ng Diyos. Marami ang Tinawag, Datapuwa’t Kakaunti ang Nahirang

Tingnan ang iba pa

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

I-share

Kanselahin

Kontakin Kami Gamit ang Messnger