287 Tayo ay Mga Saksi Kay Cristo ng mga Huling Araw

1 Mapalad tayo na maipanganak sa mga huling araw at masalubong ang pagbabalik ng Tagapagligtas. Nakikita natin na ang bawat salita ng Diyos ay katotohanan at nalupig na ang ating mga puso. Sa pamamagitan ng paghatol at pagkastigo, ang ating katiwalian ay nalinis. Matatag tayong nananalig na ang Diyos ang katotohanan at malapit nating sinusundan ang Kanyang mga yapak. Ginagabayan tayo ng mga salita ng Diyos sa gitna ng matinding pag-uusig at paghihirap. Lubos nating nararanasan ang pagmamahal ng Diyos, sumusunod tayo sa Diyos nang buo ang loob. Sa pamamagitan ng mga pagdurusa, mga pagsubok at pagpapadalisay, nagbibigay tayo ng matagumpay na mga patotoo. Ang Araw ng pagkamatuwid ay nagpakita na, tayong lahat ay mga saksi sa Diyos.

2 Nagkatawang-tao ang Diyos upang iligtas ang tao, at nagdaranas Siya ng malaking kahihiyan. Dinaranas Niya ang pagtanggi at tinitiis ang mga di-pagkakaunawaan nang walang reklamo o pagsisisi. Para tayong alikabok, at ang maitaas ng Diyos ay tunay na mabuting kapalaran natin. Ang pagkakamit natin ng katotohanan at buhay ay tunay na dahil sa dakilang kabutihan ng Diyos. Isinasagawa natin ang katotohanan, hinahangad na maging matapat. At iniaalay natin ang ating debosyon para sa pagpapalaganap ng ebanghelyo ng kaharian. Sa huli, gagampanan natin ang ating tungkulin at bibigyang-lugod ang Diyos. Sa paghihirap at sakit, wala tayong mga reklamo; hangad lang natin ang tunay na pagmamahal para sa Diyos. Sa pamamagitan ng mga pagdurusa, mga pagsubok at pagpapadalisay, nagbibigay tayo ng matagumpay na mga patotoo. Ang Araw ng pagkamatuwid ay nagpakita na, tayong lahat ay mga saksi sa Diyos.

Sinundan: 286 Maging Matapang sa Daan ng Pagmamahal sa Diyos

Sumunod: 288 Mahal Tayo ng Diyos Hanggang Ngayon

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger