Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Paano Ako Bumalik sa Makapangyarihang Diyos

1Naglalaho ang Hamog at Nakikita Ko ang Landas Patungo sa Kaharian ng Langit
2Ang Daan patungo sa Kadalisayan
3Pagtuklas sa Misteryo ng Paghatol
4Umuwi ang isang Pagala-galang Puso
5Pakinggan! Sino Itong Nagsasalita?
6Paano Ako Muntik ng Maging Hangal na Dalaga
7Ginabayan Ako ng Makapangyarihang Diyos sa Landas ng Pagkamit ng Paglilinis
8Ibang Klase ng Pagmamahal
9Ang Kaharian ng Langit ay Aktwal na Nasa Lupa Na
10Dahil sa mga Notification Mula sa YouTube Nakasama Ko Muli ang Panginoon
11Ang Misteryo ng Trinidad ay Inihayag
12Ang Panginoon Ay Nagpakita sa Silangan
13Sa pamamagitan ng Pag-unawa sa Misteryo ng mga Pangalan ng Diyos, Nakakasabay Ako sa mga Gawain ng Cordero
14Ang Salita ng Diyos ang Aking Lakas
15Ang Paglansag sa Mahigpit na Pagkubkob ni Satanas
16Pinatnubayan Ako ng Salita ng Diyos na Makaiwas sa mga Patibong
17Naghahatid ng Napakahalagang Balita ang Isang “Mensaherong Kalapati”
18Nakikita Ko ang mga Kasinungalingan ng Gobyernong CCP at Inaakit Ako ng Pag-ibig ng Diyos na Bumalik sa Kanya
19Paglaya Mula sa Bitag ng Usap-usapan
20Ginabayan Ako ng Mga Salita ng Diyos sa Pamamagitan ng Mga Pagsubok ni Satanas
21Kung Ano Ang Aking Nakamit sa Personal na Pagdanas sa Mga Tukso ni Satanas
22Sino ang Hadlang Sa Daan Patungo sa Makalangit na Kaharian?
23Kasama Nang Muli ng Diyos
24Pag-alpas sa Ulap upang Makita ang Liwanag
25Ang Araw na Iyon Kung Saan ang Himpapawid ay Lalong Malinaw at Maaraw
26Isang Maliit na Dahon ng Damong Tumubo Kasama ng mga Palumpong
27Isang Pambihirang Tagumpay
28Swerte at Kasawian
29Nang Nasa Bingit ng Kamatayan, Dumating ang Kamay ng Diyos upang Magligtas
30Natagpuan Ko ang Tunay na Kaligayahan
31Ang Pagbalik ng Isang Alibughang Anak
32Masaya Kong Tinanggap ang Pagbabalik ng Panginoon
33Pag-uwi
34Nagdulot ng Krisis sa Pamilya ang Zhaoyuan Case na Naganap Noong Mayo 28
35Nakauwi na Ako
36Nagbalik Mula sa Bingit