Paano Ako Bumalik sa Makapangyarihang Diyos

Paano Ako Bumalik sa Makapangyarihang Diyos

Ang bawat sumasampalataya sa Diyos ay may isang espesyal na kuwento tungkol sa kanilang personal na paglalakbay ng pagbabalik-loob sa Kaniya. Ibinabahagi ng aklat na ito ang mga karanasan ng mga hinirang ng Diyos na tumatanggap ng gabay ng mga salita ng Makapangyarihang Diyos. May ilan na nakalaya mula sa tanikala at kahigpitan ng kanilang mga paniniwalang panrelihiyon, may ilan na nakalaya mula sa paggambala at pag-uusig ng mga grupo ng relihiyon at ng masasamang puwersa ng Partido Komunista ng Tsina, at may iba na nagkamit ng pangunawa sa masasamang kalakaran ng mundo. Ganap nilang nalaman kung ano ang tunay na daan at lumapit sila sa harap ng trono ng Diyos; ito ang kanilang mga makabagbag-damdaming kuwento. Ang bawat isa sa mga natatanging karanasang ito ay nagbubunyag sa kung paanong ginagapos at sinasaktan ni Satanas ang sangkatuhan, at higit pa rito ay nagpapakita ng awtoridad at kapangyarihan ng mga salita ng Diyos, na tanging ang Diyos ang pag-ibig at kaligtasan para sa tao.

Mga Karanasan at Patotoo

I-download

Kontakin Kami Gamit ang Messnger