Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

1Ang Ating Diyos ay Makapangyayari Bilang Hari
2Paano Pinamamahalaan ng Diyos ang Lahat ng mga Bagay
3Ang Pag-iral ng Sangkatauha'y Nakasalalay sa Diyos
4Ang Paghihinagpis ng Makapangyarihan
5Ang Kahalagahan ng Pamamahala ng Diyos sa Sangkatauhan
6Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos
7Walang Makakagawa ng Gawain ng Diyos sa Lugar Niya
8Ang Diyos ay Nagpakita sa Silangan ng Mundo Nang May Kaluwalhatian
9Ang Kabuluhan ng Pagpapakita ng Diyos
10Sa mga Huling Araw Pangunahing Tinutupad ng Diyos ang Lahat sa Pamamagitan ng Salita
11Ang Layunin ng Gawaing Pamamahala ng Diyos ay Upang Iligtas ang Sangkatauhan
12Ang mga Resulta ng Gawain ng Diyos sa mga Huling Araw ay Nakamit sa Pamamagitan ng Salita
13Ang Panloob na Kahulugan ng Gawain ng Paglupig
14Ang Epektong Makakamit ng Paghatol ng Diyos
15Bukas na Pangangasiwa ng Diyos sa Sansinukob
16Bumababa ang Diyos nang may Paghatol
17Ang Gawain ng Diyos ay Patuloy sa Pagsulong
18Yaong Tumatanggap ng Bagong Gawa ay Pinagpala
19Paano Hahanapin mga Bakás ng Diyos
20Walang Nakababatid sa Pagdating ng Diyos
21Siya Ang Ating Diyos
22Ang Nagkatawang-taong Diyos ay Napakahalaga sa Sangkatauhan
23Ang Diyos sa Laman Ang Gumagawa ng Panlulupig sa Buong Sangkatauhan
24Nagkatawang-tao ang Diyos Upang Talunin si Satanas at Iligtas ang Buong Sangkatauhan
25Ang Awtoridad at Kapangyarihan na Ipinapakita ng Diyos Nang Nagkatawang-tao
26Diyos Lamang ang May Landas ng Buhay
27Sa pamamagitan lamang ng Paggawa sa katawang tao Makukuha ng Diyos ang Sangkatauhan
28Si Kristo ng Huling Mga Araw ay Naghahatid ng Landas ng Walang-Hanggang Buhay
29Ang Gawain ng Katawang-tao at ng Espiritu ay may parehong Diwa
30Ang Nagkatawang-Taong Diyos Ay Di-karaniwang Tao
31Mga Salita ng Diyos Ang Katotohanang Kailanma'y Di-nagbabago
32Tunay na Kahulugan ng Pananampalataya sa Diyos
33Sa Pagkakatawang-tao Lamang ng Diyos Magiging Katiwala Niya Ang Tao
34Ang Simbolo ng Disposisyon ng Diyos
35Mapalad ang mga Nagmamahal sa Diyos
36Ang Pangwakas na Bunga na Layong Makamit ng Gawain ng Diyos
37Umaasa ang Diyos na Makamit ang Totoong Pananampalataya't Pag-ibig ng Tao Para sa Kanya
38Gaano Kahalaga Ang Pagmamahal ng Diyos sa Tao
39Sa Pamamagitan Lamang ng Pag-alam sa Aktwal na mga Gawa ng Diyos Maaari Mong Makilala ang Diyos
40Awa ng Diyos sa Sangkatauhan
41Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito
42Alaga ng Diyos ang bawat tao sa lahat ng paraan
43Tinuturing ng Diyos ang Tao Bilang Kanyang Pinakamamahal
44Kakanyahan ng Diyos Tunay na Umiiral
45Alam Mo ba ang Katunayan ng Soberanya ng Diyos sa Pantaong Tadhana?
46'Pag Binuksan Mo'ng Puso Mo sa Diyos
47Ito ang Sangkatauhang ibig Iligtas ng Diyos
48Ang Sangkatauhang Namumuhay sa Ilalim ng Awtoridad ng Diyos
49Mga Simbolo ng Tagumpay ng Diyos
50Tanging Landas ng Sangkatauhan Upang Makapasok sa Kapahingahan
51Ang Pinakadakilang Pagpapala na Ipinagkakaloob ng Diyos sa Tao
52Hanap ng Diyos ang Mga Uhaw sa Kanyang Pagpapakita
53Alam Mo Ba ang Pinagmumulan ng Buhay na Walang Hanggan?
54Ang Pag-ibig at Kakanyahan ng Diyos ay Palaging Walang Pag-iimbot