113 Pinahahalagahan ng Puso Ko ang Salita ng Diyos

1 Ginagabayan ako pasulong ng Iyong mga pahayag at salita. Nakita kong mayroong pag-asa sa buhay. Ibinubunyag ng Iyong mga salita na humahatol at kumakastigo sa sangkatauhan kung gaano katindi ang pagkatiwali ng mga tao. Tinatabasan Mo ako, iwinawasto ako, itinutuwid ako, at kinakastigo ako, at natututunan kong maging masunurin. Sa pagdanas at pagsasagawa ng Iyong mga salita, nauunawaan ko ang katotohanan at namumuhay sa Iyong harapan. Sa pag-asa sa Iyong mga salita, sinusunod Kita hanggang sa ngayon. Unti-unti, ako’y lumaki at nahinog. Kung malayo ako sa Iyong mga salita, magkukulang ako sa Iyong presensya, at magiging patay ako bagama’t buhay. Sinamahan ako hanggang ngayon ng Iyong mga salita ng buhay. Natikman ko ang Iyong dakilang pag-ibig. Nakikita ko ngayon na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay; sa akin si Cristo ang nag-iisa at wala nang iba.

2 Nadadalisay ako ng Iyong mga salita mula sa katiwalian at binibigyan ako ng bagong buhay. Sakit, pagdurusa, mga pagsubok, pagpipino—ang Iyong salita ang tumutulong sa akin sa kabila ng lahat ng ito. Bagama’t nasasaktan ang aking laman, malinaw kong nakikita ang kasamaan ni Satanas, at lumalago ang pagmamahal ko sa Diyos. Bagama’t maaaring mabato at mahirap ang daan pasulong, kasama ang Iyong mga salita upang gabayan ako, hindi ako matatakot. Sa pag-unawa sa katotohanan, ang disposisyon ko’y nagsisimulang magbago, lahat sa pamamagitan ng Iyong biyaya. Dahil sa paghatol at mga pagsubok ng Iyong salita ay nagagawa kong makamit ang katotohanan at buhay. Napalaya ako mula sa madilim na impluwensiya ni Satanas at natamo ang dakilang pagliligtas ng Diyos. Nakikita ko ngayon na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay; sa akin si Cristo ang nag-iisa at wala nang iba.

3 Ikaw ang katotohanan, ang daan at ang buhay; taglay ng Iyong salita ang lahat ng bagay. Ikaw ang Tagapagligtas at kailangan ng sangkatauhan ang lahat ng mga salitang Iyong ipinapahayag. Na nagagawa ko ngayong iwaksi ang aking katiwalian at mamuhay sa liwanag, lahat ay dahil sa nailigtas ako ng Iyong salita. Nagkatawang-tao, mtindi at makapangyarihan ang iyong pagmamahal; ang Iyong mga salita ay napakahalaga. Gaano man kalaki ang pagsubok o gaano man katindi ang pagdurusa, aalalahanin kong mabuti ang Iyong salita. Isasagawa ko ang Iyong mga salita at magpapatotoo sa Iyo, upang hindi mawalan ng kabuluhan ang Iyong sakripisyo. Pag-ibig ang Iyong diwa, matuwid ang Iyong disposisyon, at Ikaw ay pupurihin ko magpakailanman. Nakikita ko ngayon na si Cristo ang katotohanan, ang daan, at ang buhay; sa akin si Cristo ang nag-iisa at wala nang iba.

Sinundan: 112 Ang Tinig ng Puso ng Isang Nilalang

Sumunod: 114 Ang Panalangin ng Bayan ng Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger