Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Panalangin ng Bayan ng Diyos

Bilis

Ang Panalangin ng Bayan ng Diyos

I

Nagbalik ang bayan ng Diyos sa harap ng Kanyang trono,

inaalay natin ang ating mga dalangin sa Diyos.

Nawa'y pagpalain ng Diyos

ang mga nananabik sa Kanyang pagpapakita,

na marinig nila ang Kanyang tinig sa lalong madaling panahon.

Nawa'y bigyang liwanag ng Diyos ang mga nagbabantay

at naghihintay na makita ang pagdating ng Manunubos.

Nawa'y kumawala ang sangkatauhan

sa gapos ng kanilang paniniwala,

sa ganoo'y hanapin nila at suriin ang tunay na daan.

Ang lahat ng mga pinili ng Diyos

nawa'y sumunod sa mga yapak ng Kordero.

Nawa'y makamtan ng sangkatauhan ang pagtustos

ng salita ng Diyos ng hindi na mauhaw ang kanilang espiritu.

Nawa'y matutunan ng sangkatauhan

na magkaroon ng pagkaunawa

at nang hindi na malinlang ng mga kasinungalingan ni Satanas.

Nawa'y patnubayan tayo ng Diyos upang maipangaral

ang ebanghelyo at magpatotoo sa Kanya.

Nawa'y palaging kasama ng Diyos ang Kanyang bayan,

panatilihin tayong nabubuhay sa Kanyang pagmamahal.

II

Nawa'y bigyang liwanag tayo ng Diyos,

nang maunawaan natin ang Kanyang salita

at malaman ang Kanyang kalooban.

Nawa'y pakamahalin ng mga tao

ang salita ng Diyos at isabuhay ito.

Nawa'y lagi tayong hatulan at disiplinahin ng Diyos,

nang matapat nating matupad ang ating tungkulin.

Nawa'y bigyan pa tayo ng Diyos ng mas maraming pagsubok,

nang ang ating mga disposisyon ay magbago.

Nawa'y malaman ng lahat ng tao ang mabuti sa masama,

isagawa ang katotohanan at sundin ang Diyos.

Nawa'y parusahan ng Diyos ang mga gumagawa ng masama,

upang maging payapa ang buhay sa iglesia.

Nawa'y perpektuhin ng Diyos ang mas maraming tao

upang maging kaisa ng Kanyang puso

at kaisa ng Kanyang isipan.

Nawa'y lahat ng tao ay mag-alay ng tunay

na pagmamahal sa kaibig-ibig na Diyos.

Nawa'y pagpalain ng Diyos ang lahat ng nagbabalik sa Kanya,

upang lahat tayo ay mabuhay sa liwanag.

Sinundan:Awit ng Pagmamahal sa Diyos nang Walang Panghihinayang

Sumunod:Diyos Ko! Di Talaga Ako Nararapat sa Pag-ibig Mo