446 Magkaroon ng Normal na Relasyon sa Diyos para Maperpekto

I

Pag normal ang relasyon mo sa Diyos,

matatamo mo ang Kanyang pagpeperpekto,

at ang Kanyang pagdidisiplina at pagpipino

at pagpupungos sa 'yo ay makakamit ang hangad na epekto.

Nagkakaroon ng lugar ang Diyos sa puso mo,

di mo hinahangad na makinabang o iniisip ang kinabukasan.

Ngunit dala mo ang pasanin ng pagpasok sa buhay,

nagpapailalim ka sa gawain ng Diyos

at naghahangad ng katotohanan.

Sa ganitong paraan, ang mga pakay na hangad mo'y hindi mali,

at normal ang relasyon mo sa Kanya.

Ang unang hakbang sa pagpasok

sa espirituwal na paglalakbay ng tao

ay ayusin ang relasyon nila sa Diyos.

Bagama't hawak Niya ang tadhana ng tao,

itinadhana at di na nila mababago,

ikaw ma'y mapeperpekto

o Kanyang matatamo

depende 'yan sa kung normal o hindi

ang iyong relasyon sa Kanya.

II

Siguro'y mahina't suwail ang ilang bahagi mo,

ngunit kung tama ang pananaw at motibo mo,

kung relasyon mo sa Kanya'y naitama mo,

gagawin ka Niyang marapat na magawang perpekto.

Ang unang hakbang sa pagpasok

sa espirituwal na paglalakbay ng tao

ay ayusin ang relasyon nila sa Diyos.

Bagama't hawak Niya ang tadhana ng tao,

itinadhana at di na nila mababago,

ikaw ma'y mapeperpekto

o Kanyang matatamo

depende 'yan sa kung normal o hindi

ang iyong relasyon sa Kanya.

III

Kung di tama ang relasyon mo sa Kanya,

kung kumikilos ka para sa 'yong laman o pamilya,

gaano ka man magsikap,

mawawalan 'yon ng bisa.

Kung relasyon mo sa Diyos ay normal,

mabuti 'yan at lahat ng iba pa'y

mapupunta sa tamang lugar.

Tinitingnan lang ng Diyos kung mga pananaw mo

tungkol sa pananalig sa Kanya'y tama:

kanino ka nananalig at para kanino,

at bakit ka nananalig.

Kung nakikita mo, nang malinaw,

itama ang pananaw at ginagawa mo,

sa gayon buhay mo'y lalago, at matatama ang landas mo.

Ang unang hakbang sa pagpasok

sa espirituwal na paglalakbay ng tao

ay ayusin ang relasyon nila sa Diyos.

Bagama't hawak Niya ang tadhana ng tao,

itinadhana at di na nila mababago,

ikaw ma'y mapeperpekto

o Kanyang matatamo

depende 'yan sa kung normal o hindi

ang iyong relasyon sa Kanya,

ang iyong relasyon sa Kanya,

ang iyong relasyon sa Kanya.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 445 Ang Kawangis ng Mga Ginagamit ng Diyos

Sumunod: 447 Ano ang Isang Normal na Kalagayan

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger