106 Napakaligaya Kong Matamo ang Pag-ibig ng Diyos

Si Cristo ng mga huling araw ay nagpapakita sa mundo

at dinadala ang paraan ng walang-hanggang buhay.

Sa pagkaintindi sa katotohanan, ’di na ako naliligaw,

at may direksyon na ang buhay.

Hindi ko mapawalan ang sarili ko sa mga gapos ng kasamaan

kapag naniniwala sa Panginoon.

Ngayon pagkatapos tanggapin ang paghatol ng mga salita ng Diyos,

nakikita ko nang malinaw na napakasama ko.

Ako’y nagpapasakop sa mga pagsubok at pagpipino ng Diyos,

at pinahihintulutan ang Diyos na matamo ang aking puso.

Nalinis ng paghahatol ng Diyos,

nakikita ko ang Kanyang tunay na pag-ibig.

Ngayo’y aking isinasabuhay ang isang wangis ng tao,

sa wakas ay natatamo ang kaligtasan ng Diyos.

Oh Diyos! Ang Iyong pag-ibig ay taos-puso at napakaganda.

Nalulupig Mo ang aking puso, napapaibig ako nang malalim sa’Yo.

Napakagaan ng aking puso at ang aking espiritu ay masaya,

hinihikayat ako ng pag-ibig ng Diyos.

Binabasa ang mga salita ng Diyos, pinagsamang katotohanan,

nagagalak ang aking puso.

Sa pag-unawa sa katotohanan

at pagsasagawa sa mga salita ng Diyos,

mayroon akong landas na susundin sa lahat ng bagay.

Lubos akong nakakatakas sa impluwensya ni Satanas,

napalaya ako at napawalan.

Napakaligaya kong matamo ang pag-ibig ng Diyos,

labis na nakagagalak ang matamasa ang Kanyang pag-ibig.

Pinupuno ng pag-ibig ng Diyos ang aking puso,

ako ang pinakamaligayang tao.

Matapat kong tinutupad ang mga tungkulin ng tao,

upang maaaring kaagad na maaliw ang Diyos.

Pinapalaya tayo ng katotohanan,

kaya nabubuhay tayo sa harap ng Diyos sa buong buhay natin.

Ang mga umiibig sa Diyos ay ang mga pinakamaligayang tao.

Makapangyarihang Diyos!

Binigyan Mo ako ng isang masayang buhay.

Natakasan ko ang masama, nasira,

at hungkag na buhay ng nakaraan.

Nalulugod ako na matamo ang katotohanan

at mamuhay ayon sa mga salita ng Diyos.

Mahal at ginagalang ko ang Diyos sa aking puso,

ako’y nabubuhay sa liwanag.

Lubhang dakila ang kaligtasan ng Diyos, hindi ko mailarawan ito.

Makapangyarihang Diyos! Lagi Kitang mamahalin.

Nasasakop ng Iyong pagmamahal ang aking puso,

’di na Kita kayang iiwan.

Nakikilala Kita nang harapan, ang aking buong puso ay sa’Yo.

Mamahalin at pupurihin Kita magpakailanman, magpakailanman.

Sinundan: 105 Napakaligaya Nating Namumuhay sa Harap ng Diyos

Sumunod: 107 Sumunod kay Cristo sa Landas ng Liwanag

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger