Ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos App

Pakinggan ang tinig ng Diyos at salubungin ang pagbabalik ng Panginoong Jesus!

Hinihikayat namin ang mga naghahanap ng katotohanan na kontakin kami.

Sumunod sa Cordero at Kumanta ng mga Bagong Awitin

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Laki ng Font

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

0 (Mga) Resulta ng Paghahanap

Walang nakitang mga resulta.

Ang Paghatol at Pagkastigo ng Diyos ay Upang Iligtas ang Tao

Bilis

Ang Paghatol at Pagkastigo ng Diyos ay Upang Iligtas ang Tao

I

Dumating ang Diyos sa mundo

upang gumawa't iligtas tiwaling sangkatauhan.

Nakalipas na kaligtasa'y

pagbubuhos ng sukdulang awa't habag N'ya,

Sarili'y 'pinagkaloob kay Satanas kapalit ng sangkatauhan.

Kaligtasan ng Diyos malapit na sa wakas, inuuri ang lahat.

Sa pagkastigo't paghatol,

nililigtas Niyang ganap ang sangkatauhan.

Tanging matatanggap ninyo'y paghatol Niya't pagkastigo,

gayundin mga hambalos Niyang walang-awa.

Ngunit dapat ninyong malaman:

Wala ni isang kaparusahan

sa lahat ng hambalos Niyang walang habag.

Sa pagkastigo't paghatol,

nililigtas Niyang lubusan ang sangkatauhan.

Tanging matatanggap ninyo'y paghatol Niya't pagkastigo,

gayundin mga hambalos Niyang walang-awa.

II

Mga salita man Niya'y mabagsik,

poot man Niya'y nagngangalit,

natatanggap ninyo'y mga salitang turo.

Pinsala ninyo'y di Niya nais;

ayaw ng Diyos na kayo'y sirain.

Matuwid Niyang paghatol ay paglinis,

gayundin pagpipino Niyang mabagsik;

Mababagsik na salita o dagok ay lahat para sa kaligtasan.

Ang paraan ng pagliligtas ng Diyos sa sangkatauhan

ay di na gaya nang dati.

Ngayon, ang matuwid Niyang paghatol

ay magpakailanmang kaligtasan ninyo.

Ano'ng masasabi ninyo sa pagkastigo't paghatol na ito?

Di ba't kaligtasa'y palagiang natatamasa ninyo

mula umpisa hanggang wakas?

Sa pagkastigo't paghatol

nililigtas Niyang lubusan ang sangkatauhan.

Tanging matatanggap ninyo'y paghatol Niya't pagkastigo,

gayundin mga hambalos Niyang walang-awa.

III

Nakita na ninyo ang Diyos sa katawang-tao,

nadama karununga't pagkamakapangyarihan Niya,

naranasan mga dagok at disiplina Niya,

ngunit natanggap rin labis Niyang biyaya.

Mga pagpapala ninyo'y mas higit kanino man,

yaman at gara ni Solomo'y nahigitan.

Ngunit tumagal kaya kayo ng ganito,

kung Diyos ay di-pumarito upang maging Tagapagligtas ninyo,

Tagapagligtas ninyo?

Kung tanging nais ng Diyos ay parusahan kayo,

pagkakatawang-tao'y wala na sana.

'Sang salita lang ang kailangan sa pagpaparusa sa inyo.

Di sana kayo makakatagal hanggang ngayon.

Di pa rin ba kayo naniniwala sa sinasabi ng Diyos?

Nililigtas Niya ng lubusan, ang sangkatauhan.

Ang matuwid Niyang paghatol ay inyong kaligtasan,

inyong magpakailanmang kaligtasan.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan:Ang Landas sa Paghahanap ng Katotohanan

Sumunod:Ipapanumbalik ng Diyos ang Kahulugan ng Kanyang Paglikha ng Tao

Baka Gusto Mo Rin