717 Ang mga Saksi ng Diyos ay Iyon Lamang May Pagbabago ng Disposisyon

I

Ang pagbabago ng disposisyon ng tao

nagmumula sa iba't ibang gawain ng Diyos.

Kung walang pagbabago, di makapagpapatotoo

o makakaayon sa puso ng Diyos ang tao.

Sa pagbabago ng disposisyon niya

kay Satanas at sa kadiliman, nakalaya na siya.

Huwaran siya talaga ng gawain ng Diyos.

Umaayon siya sa puso ng Diyos, siya'y saksi Niya.

Ngayon dumating Siyang nagkatawang-tao sa lupa,

upang Kanyang gawain ay isagawa.

Gusto Niyang makilala nila Siya,

sundin Siya't magpatotoo sa Kanya.

Para malaman ang praktikal na gawain Niya,

gawain Niya't salitang lihis

sa kanilang pag-unawa'y sundin,

saksihan ang pagliligtas na Kanyang gawain

at mga nagawa Niya upang tao ay lupigin.

II

Mga nagpapatotoo sa Diyos

dapat may alam sa Kanya.

Ang patotoong ito lang ang praktikal,

ito lang nagpapahiya kay Satanas.

Ginagamit ng Diyos para magpatotoo sa Kanya

ang mga nakakilala na sa Kanya,

dahil tinabasan at napakitunguhan

napailalim sa paghatol Niya.

Mga nagawang tiwali ay ginagamit Niya

at yaong ang disposisyon ay nabago na nila,

sa gayo'y natamo na ang Kanyang mga pagpapala

upang patotohanan Siya.

Hindi niya kailangan papuri ng tao,

ni ang papuri at patotoo

ng kauri ni Satanas na di Niya inililigtas.

Yaon lamang mga kilala ang Diyos

ang tunay na makakapagpatotoo sa Kanya;

yaon lamang mga nagbago

ang makakagawa nito.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 716 Tanging Yaong Mga May Katotohanan ang Makakapagsabuhay ng Isang Tunay na Buhay

Sumunod: 718 Magkaroon ng Paniniwala sa Pagbabago sa Disposisyon

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

837 Paano Magawang Perpekto

IKung nais mong magawang perpekto ng Diyos,di sapat maging abala para sa Kanya,ni gumugugol sa sarili mo para sa Diyos. Kailanga'y marami...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger