684 Lahat ng Tunay na Naghahanap sa Diyos ay Matatamo ang Kanyang mga Pagpapala

1 Paano dapat makipagtulungan ang mga tao sa Diyos sa panahon ng yugtong ito ng Kanyang gawain? Ang Diyos ay kasalukuyang sinusubok ang mga tao. Hindi Siya bumibigkas kahit isang salita; ikinukubli Niya ang Sarili Niya at hindi Siya tuwirang nakikipag-ugnayan sa mga tao. Sa panlabas, parang hindi Siya gumagawa, nguni’t ang katotohanan ay gumagawa pa rin Siya sa loob ng tao. Ang sinumang naghahangad ng pagpasok sa buhay ay mayroong isang pangitain para sa kanilang paghahangad sa buhay, at sila ay walang mga pag-aalinlangan kahit na hindi nila lubusang nauunawaan ang gawain ng Diyos. Sa gitna ng mga pagsubok, maging kung hindi mo alam kung ano ang gustong gawin ng Diyos at kung anong gawain ang gusto Niyang isakatuparan, dapat mong malaman na ang mga layunin ng Diyos para sa sangkatauhan ay palaging mabuti. Kung hahangarin mo Siya nang may isang tunay na puso, hindi ka Niya kailanman iiwan, at sa katapusan tiyak na gagawin ka Niyang perpekto at dadalhin ka sa isang angkop na hantungan.

2 Kahit paano man sinusubok ng Diyos ang mga tao sa kasalukuyan, darating ang araw kung saan maglalaan Siya sa mga tao ng isang angkop na kalalabasan at bibigyan sila ng angkop na kagantihan batay sa kung ano ang kanilang ginawa. Hindi aakayin ng Diyos ang mga tao sa isang partikular na punto at sa gayon ay itatakwil lamang sila at hindi sila papansinin. Ito ay dahil Siya ay isang tapat na Diyos. Para maranasan ng mga tao ang gawain ng Diyos, kailangan muna nilang maintindihan ang Kanyang kasalukuyang gawain at maintindihan kung paano dapat makipagtulungan ang sangkatauhan. Ito ay isang bagay na dapat maunawaan ng lahat. Nguni’t dapat kang maniwala kapag ang gawain ng Diyos ay nakaabot sa isang tiyak na yugto, anuman ang mangyari hindi Niya hahayaan na ang sangkatauhan ay mamatay. Pareho Niyang ibinibigay ang mga pangako at mga pagpapala sa sangkatauhan, at lahat yaong mga naghahangad sa Kanya ay makapagkakamit ng Kanyang mga pagpapala, dapat mong paniwalaan na kapag nagwakas ang gawain ng Diyos, ang bawat isang tao ay magkakaroon ng isang angkop na hantungan.

Hango sa “Kailangan Mong Mapanatili ang Iyong Katapatan sa Diyos” sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 683 Hindi Mo Makikilala ang Diyos sa Pagtatamasa Lamang ng Kanyang Biyaya

Sumunod: 685 Panindigan ang Dapat Gawin ng Tao

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger