1 Awit Ng Kaharian (I) Nakababa na ang Kaharian sa Mundo

I

Kaharian ng Diyos dumating sa lupa;

persona ng Diyos puno't mayaman.

Sinong titigil at 'di magsasaya?

Sinong tatayo at 'di sasayaw?

O Zion, itaas ang bandila ng tagumpay

upang magdiwang para sa Diyos.

Awitin ang iyong awit ng tagumpay

upang ipalaganap ang Kanyang ngalang banal sa buong mundo.

'Di mabilang na tao pumupuri sa Diyos

at tinataas ngalan N'ya.

Tinitingnan nila mga gawa N'ya.

Ngayon kaharian N'ya'y dumating sa lupa.

II

Lahat ng bagay sa mundo, gawing malinis ang mga sarili ninyo;

halina't mag-alay sa Diyos.

Mga tala, bumalik kayo sa pugad ninyo sa langit,

ipakita ang lakas ng Diyos sa kalangitan.

Sa lupa mga boses umaawit,

bumubuhos walang hanggang pag-ibig

at walang hangganang paggalang sa Diyos.

Mainam na nakikinig Siya sa kanila.

'Di mabilang na tao pumupuri sa Diyos

at tinataas ngalan N'ya.

Tinitingnan nila mga gawa N'ya.

Ngayon kaharian N'ya'y dumating sa lupa.

III

Sa araw na yaon lahat mabubuhay ulit,

ang persona ng Diyos mismo ang bababa sa mundo.

Mga bulaklak mamumukadkad sa tuwa,

mga ibo'y umaawit at lahat nagbubunyi.

Tingnan ang kaharian ni Satanas niyapakan,

'di na babangon, nalunod sa awit ng papuri.

'Di mabilang na tao pumupuri sa Diyos

at tinataas ngalan N'ya.

Tinitingnan nila mga gawa N'ya.

Ngayon kaharian N'ya'y dumating sa lupa.

IV

Sino sa mundo ang papalag?

Kapag tumatayo ang Diyos sa gitna ng mga tao,

dala'y galit at kapahamakan sa lupa.

Mundo'y naging kaharian ng Diyos.

Mga ulap gumugulong sa langit,

mga lawa't batis umaawit ng masayang himig.

Mga hayop aalis sa kweba nila,

at tao ay pinupukaw ng Diyos mula sa kanilang mga panaginip.

Ngayon, ang inaasam na araw dumating na,

lahat umaawit ng papuri sa Diyos,

pinakamagandang awitin sa lahat.

'Di mabilang na tao pumupuri sa Diyos

at tinataas ngalan N'ya.

Tinitingnan nila mga gawa N'ya.

Ngayon kaharian N'ya'y dumating sa lupa.

mula sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: Paunang Salita

Sumunod: 2 Awit ng Kaharian (II) Dumating na ang Diyos at Naghahari

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger