538 Ang Tao ay Naliligtas Kapag Iwinawaksi Nila ang Impluwensya ni Satanas

Katawan ng tao'y kay Satanas, suwail,

napakarungis, marumi.

Layaw nito ay siyang nasà ng tao.

Kaya Diyos kinasusuklaman ito.

'Pag iwinaksi mo katiwalian ng laman,

matatamo mo ay kaligtasan.

Sa dumi ni Satanas,

Diyos ay 'di mo maipapamalas,

ni matatanggap pamana Niya.

Kapag perpekto ka na,

magiging banal ka at nakalulugod sa Kanya.

Kapag 'winaksi ng tao ang dumi ni Satanas,

ang Diyos sila ay ililigtas.

Kapag 'di nila iwinaksi dumi at katiwalian,

napapailalim pa rin sila kay Satanas.

'Pag iwinaksi mo katiwalian ng laman,

matatamo mo ay kaligtasan.

Sa dumi ni Satanas,

Diyos ay 'di mo maipapamalas,

ni matatanggap pamana Niya.

Kapag perpekto ka na,

magiging banal ka at nakalulugod sa Kanya.

Mula sa mga panlilinlang ni Satanas;

palalayain ka ng pagliligtas.

Gawain ng Diyos,

iligtas ang mga tao.

'Pag iwinaksi mo katiwalian ng laman,

matatamo mo ay kaligtasan.

Sa dumi ni Satanas,

Diyos ay 'di mo maipapamalas,

ni matatanggap pamana Niya.

Kapag perpekto ka na,

magiging banal ka at nakalulugod sa Kanya.

Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 537 Ang Paggising sa Katotohanan sa Bingit ng Inyong Kamatayan ay Huling-huli na

Sumunod: 540 Alisin ang Impluwensya ng Kadiliman para Matamo ng Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger