601 Alam Mo ba ang mga Landas na Sinundan nina Pedro at Pablo?

1 Bagamat hindi mo pinaplano na tahakin ang landas ni Pablo, pangingibabawan ka ng iyong kalikasan sa ganitong paraan, at ikaw ay papunta sa gayong direksiyon nang hindi mo namamalayan. Bagamat gusto mong magpatuloy sa landas ni Pedro, kung hindi malinaw sa iyo kung paano iyon gagawin, kung gayon magpapatuloy ka pa rin sa landas ni Pablo nang hindi mo namamalayan: Ito ang realidad ng sitwasyon. Ibinunyag ng Diyos sa inyo ngayon ang landas ng pagiging iniligtas Niya at ng pagiging ginawang perpekto. Ito ang biyaya at pagpapasigla ng Diyos at Siya ang gumagabay sa inyo papunta sa landas ni Pedro. Kung wala ang paggabay at pagliliwanag ng Diyos walang sinuman ang makatatahak sa landas ni Pedro; ang magiging pagpipilian lamang ay ang bumaba sa landas ni Pablo, upang sundin ang mga yapak ni Pablo patungo sa kawasakan.

2 Hindi nakalakip sa landas ni Pablo ang pagkakilala sa sarili o paghahangad ukol sa isang pagbabago sa disposisyon. Hindi niya kailanman sinuri ang kanyang sariling kalikasan at hindi siya nagkaroon ng kaalaman ukol sa kung ano siya; nalalaman lamang niya na siya ang pinakapasimuno sa pag-uusig kay Jesus. Hindi siya nagkaroon ni katiting na pagkaunawa ukol sa kanyang sariling kalikasan, at pagkatapos na gampanan ang kanyang gawain nadama niya na siya si Cristo at dapat na gantimpalaan. Ang gawain na ginawa ni Pablo ay pagsasagawa lamang ng paglilingkod para sa Diyos. Para sa kanya bilang indibidwal, bagamat nakatanggap siya ng ilang pagbubunyag mula sa Banal na Espiritu, hindi siya nagkaroon ng katotohanan o buhay sa anumang paraan. Hindi siya iniligtas ng Diyos—siya ay pinarusahan.

3 Bakit sinabi na ang landas ni Pedro ay ang landas ng pagiging ginawang perpekto? Sapagkat sa kanyang pagsasagawa partikular siyang nagtuon ng pansin sa buhay, hinangad niya ang pagkaunawa ukol sa Diyos, at nagtuon siya ng pansin sa pagkaunawa sa sarili niya. Sa pamamagitan ng kanyang karanasan ukol sa gawain ng Diyos nakarating siya sa pagkaalam sa sarili niya, nagkamit ng pagkaunawa ukol sa tiwaling mga kalagayan ng tao, nalaman ang kanyang mga pagkukulang, at kung ano ang pinakamahalagang bagay para hangarin ng tao. Nagawa niyang ibigin nang tapat ang Diyos, nalaman kung paano suklian ang Diyos, nagkamit siya ng ilang katotohanan, at nagkaroon siya ng realidad na kinakailangan ng Diyos. Mula sa lahat ng kanyang mga sinabi sa panahon ng kanyang mga pagsubok, maaaring makita na si Pedro talaga ang siyang mayroong lubos na pagkaunawa ukol sa Diyos. Sapagkat naunawaan niya ang napakaraming katotohanan mula sa mga salita ng Diyos, ang kanyang landas ay naging malinaw na malinaw at lalo pang higit na naaayon sa kalooban ng Diyos.

Hango sa “Paano Tahakin Ang Landas ni Pedro” sa Mga Talaan ng mga Pananalita ni Cristo

Sinundan: 600 Ang Tagumpay o Kabiguan ay Depende sa Landas na Tinatahak ng Tao

Sumunod: 602 Ang Landas ng Matagumpay na Pananampalataya sa Diyos

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

660 Awit Ng Mga Mananagumpay

IAng kaharia'y lumalago dito sa mundo.Ito'y nabubuo sa tao. Lumalago sa tao.Walang puwersang sisira sa kaharian ng Diyos.Lumalakad ang...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito

Kontakin Kami Gamit ang Messnger