856 Awa ng Diyos sa Sangkatauhan

Ang mga sumusunod ay nakatala

sa Aklat ni Jonas 4:10–11:

"At sinabi ni Jehova,

Ikaw ay nanghinayang sa kikayon

na hindi mo pinagpagalan o pinatubo man;

na sumampa sa isang gabi,

at nawala sa isang gabi:

At hindi baga ako manghihinayang sa Ninive,

sa malaking bayang yaon,

na mahigit sa isang daan

at dalawang pung libong katao 

na hindi marunong magmunimuni ng kanilang kamay

at ng kanilang kaliwang kamay;

at marami ring hayop?"

Ang "awa" ay pwedeng unawain sa iba't-ibang paraan.

Ang magmahal at pag-iingat at pag-aalaga.

Ang "awa" ito'y malalim at masidhing pagkapit.

Ito ay pag-aalagang ayaw manakit.

Ang lahat ng ito'y sumasalamin

sa pag-ibig at lambing,

ito'y pahayag ng damdaming sila'y 'di isusuko.

Ang lahat ng ito'y sumasalamin

sa pag-ibig at lambing,

ito'y pahayag ng damdaming sila'y 'di isusuko.

Ito'y awa ng Diyos at pagpaparaya sa tao.

Salitang karaniwan gamit ng Diyos sa tao,

ito'y nagdadala ng Kanyang puso't saloobin sa tao.

Nang Diyos ay nagwika,

binunyag lahat ng ganap.

Ang kalsada sa Nineveh,

katulad din ng Sodoma,

ganap ang kaguluhan at kasamaan.

Ngunit dahil sila'y nagsisi,

nabago ang puso ng Diyos,

kanilang pagwasak ay napalitan na ng awa.

Tungo sa habilin at salita ng Diyos,

ang kanilang gawa't ugali ay iba sa taga-Sodoma.

Pagsuko nila sa Diyos,

ito ay ganap at lubos,

at tunay na nagsisi sa kasalanang nagawa.

Sila ay tunay at tapat sa lahat ng paraan.

Kaya't muling iginawad ng Diyos

taos-pusong awa sa kanila.

Hango sa Ang Salita ay Nagpapakita sa Katawang-tao

Sinundan: 855 Tanging Ang Lumikha ang May Awa sa Sangkatauhang Ito

Sumunod: 857 Ang Awa ng Diyos sa Tao Kailanma'y Hindi Tumigil

Madalas nang mangyari ngayon ang mga sakuna. Paano natin masasalubong ang Panginoon at paano tayo maililigtas ng Diyos bago ang malalaking sakuna? Magkasama tayong magsiyasat upang mahanap ang landas.

Kaugnay na Nilalaman

492 Payo ng Diyos sa Tao

ⅠHinihimok ka ng Diyos,teorya'y wag pag-usapan,kundi bagay na totoo,dalisay, at mahalaga."Makabagong sining,"ang s'yang...

Mga Setting

  • Teksto
  • Mga Tema

Mga Solidong Kulay

Mga Tema

Font

Font Size

Espasyo ng Linya

Espasyo ng Linya

Lapad ng pahina

Mga Nilalaman

Hanapin

  • Saliksikin ang Tekstong Ito
  • Saliksikin ang Aklat na Ito